Dafa Beoefenaar Ding Zhenfang uit de Stad Dalian Is voor de Vierde Keer Gearresteerd

19-09-2007 women

Op de middag van 16 augustus 2007, heeft een groep politieagenten van het Kuiying politiestation van het district Zhongshan in de stad Dalian, ingebroken in het huis van de moeder van de Dafa beoefenaar Mevr. Ding en heeft de bijna 60-jarige Dafa beoefenaar Ding Zhenfang gearresteerd, de machine weggenomen waarmee ze folders maakte voor zichzelf en om de vervolgingen openbaar te maken, en namen haar die nacht in hechtenis in het gevangeniscentrum van Yaojia. Dit was de vierde keer dat Mevr. Ding gearresteerd werd sinds 20 juli 1999.

Gearresteerd in 1999 en Veroordeeld tot Drie Jaar

In november 1999, werden mevr. Ding Zhenfang en haar echtgenoot gearresteerd door politieagent Gao Yingzhong van de politieafdeling in het Xigang district in de stad Dalian en door een politieagent van het politiebureau van Shidao. De politie doorzocht hun huis en een andere tijdelijke verblijfplaats, en namen Dafa boeken, geluidsbanden, videobanden, een mobiele telefoon, een beeper, en 1.800 yuan¹ weg uit hun huis. Mevr. Ding en haar echtgenoot werden in hechtenis genomen in het gevangeniscentrum van Yaojia in de stad Dalian gedurende 21 maanden en blootgesteld aan verschillende vormen van fysisch en mentaal misbruik., Mevr. Ding werd bijvoorbeeld voor een lange tijd vastgebonden aan een set ijzeren ringen in de grond. In september 2001, werd mevr. Ding veroordeeld voor drie jaar waarvan 15 maanden in een vrouwengevangenis in Shenyang. Haar man werd veroordeeld tot drie jaar met een proeftijd van vier jaar.

Gearresteerd en naar het Werkkamp van Masanjia Gezonden in 2003

Tussen mei en juni 2003, arresteerde de politie van het politiebureau in Shidao in het Xigang district mevr. Ding en doorzochten haar huis. Haar vader werd ziek van de schok en herstelde niet meer. Hij stierf binnen de twee jaar.

Mevr. Ding ging in hongerstaking om te protesteren tegen haar in hechtenisneming in het gevangeniscentrum te Yaojia. Gevangenisbewaker Su Ying, gevangenisdokters Wang Ying en Jia Ling sloegen haar en dwongen haar te eten. Ze folterden haar tot op de rand van de dood. Daarna verwittigde de politie haar familie om naar het gevangeniscentrum te komen en haar mee te nemen naar huis.

Vastgehouden in het Yaojia Gevangeniscentrum in 2004

Op 19 augustus 2004, werd mevr. Ding gerapporteerd terwijl ze folders uitdeelde over de vervolgingen aan de passagiers van een bus, en ze werd toen vier dagen vastgehouden in het gevangeniscentrum van Yaojia. Ze werd dag en nacht gefolterd door acht politieofficieren en gevangenisdokters Su Ying, Wang Ying, en Jia Ling. Daarna, werd mevr. Ding naar een werkkamp in Dalian gestuurd.

Onder het bevel van politieofficieren Wan Yalin, Han Jianwen, en Yuan Lingyue, folterden gevangenen op hun beurt mevr. Ding. Ze gebruikten het dodenbed² en de tijgerbank³, en wikkelde haar in totdat ze nauwelijks kon ademen. De gevangenen sloegen haar met stokken, dwongen haar water met hete kruiden te drinken, hingen haar op, sloten haar op in eenzame hechtenis, en gaven haar schokken met elektrische stokken. Door de folteringen, had mevr. Ding een misvormd voorkomen, was overal gezwollen, en haar enkel was open tot op het punt waar de botten duidelijk zichtbaar waren. De littekens zijn zelfs nu nog zichtbaar.

Zelfs onder deze omstandigheden, werd mevr. Ding gedwongen om gedurende de hele dag te werken en moest daarna blijven rechtstaan tot middernacht. Op het einde, werd mevr. Ding overgebracht naar het werkkamp in Masanjia en gefolterd totdat ze niet meer kon spreken. Er waren kleine vergroeiingen over heel haar tong. De gevangenisdokter stelde een cerebraal infarct en een geblokkeerde urineleider vast, met daarnaast nog andere ernstige problemen. Nadat ze hadden ingezien dat mevr. Ding het sterven nabij was, verwittigden de personeelsleden van Masanjia die nacht haar familie om haar te komen halen en naar huis te brengen. Op dat moment, herkende haar eigen zusters haar eerst niet.

Nadat ze thuis teruggekeerd was, bleef mevr. Ding Falun Dafa studeren en deed de oefeningen. Geleidelijk aan herstelde ze, maar niet meer tot op het niveau zoals ze voordien was.

Gearresteerd voor de Vierde Keer

Op 16 augustus 2007, rond de middag, werd mevr. Ding gearresteerd en naar het gevangeniscentrum van Yaojia gezonden. Haar moeder was verscheidene keren naar het gevangeniscentrum gegaan en vroeg om haar terug te brengen. De politie vertelde haar dat ze dat niet konden doen omdat ze na haar arrestatie onder toezicht stond van hun oversten.

We hopen dat medebeoefenaars brieven zullen schrijven en telefoneren naar het politiestation in Kuiying om de vervolgingen te stoppen en de gevangengenomen beoefenaars vrij te laten.

 

bron: http://www.clearharmony.net/articles/200709/41202.html


Nota
:

1. "Yuan" is een Chinese eenheid; 500 yuan is gelijk aan een volledig maandinkomen van een werkman in een stad in China.

2. "Dodenbed" foltering: Een beoefenaar wordt vastgebonden aan een bed met zijn handen boven het hoofd geboeid aan de leuning van het bed, en zijn benen worden gebonden met dunne nylon touwen. Het touw wordt dan strak rond het lichaam van de beoefenaar en het bed gewikkeld, van zijn benen tot zijn borst. Het touw wordt zo strak aangetrokken dat de beoefenaar moeite heeft met ademen en zelfs bijna zijn bewustzijn verliest.

3. "Tijgerbank": Gevangene worden gedwongen op een smalle ijzeren bank te zitten die ongeveer 20 cm breed is en met hun knieën samengebonden. Met hun handen samengebonden achter hun rug of soms geplaatst op hun knieën, worden ze gedwongen om recht te zitten en recht voor zich te kijken voor een lange tijd zonder te bewegen.

 
U bent welkom om de inhoud van alle artikelen gepubliceerd door Clearharmony uit te printen en rond te sturen, maar gelieve er ook de bron bij te vermelden.

   

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular