Druk uitoefenen op China voor de mensenrechten, zal de economische banden niet schaden

Tijdens zijn wereldtour bezocht de beroemde Canadese mensenrechtenadvocaat David Matas op 17 september Perth (Australië), om op drie gelegenheden de onmenselijke wreedheden in China aan het licht te brengen, in de aanloop naar de Olympische Spelen.

Bij de start van zijn dag in Perth, gaven David Matas en Erping Zhang (Nationale vertegenwoordiger Falun Gong) bewijsmateriaal aan de Wetgevende Raad van Perth, om het onderzoek van de zogenaamde organenroof op Falun Gong beoefenaars in China, bij te staan.

Tienduizend Ondertekenen de Petitie

Het West-Australische Permanente Comité voor Milieu en Openbare Zaken hebben de beschuldigingen van de gedwongen orgaanroof onderzocht, omwille van de grootte van een petitie met 10.000 handtekeningen van de inwoners van West-Australië.

De voorzitter van het Comité, Louise Pratt MLC, maakte gebruik van het moment om rechtstreeks bewijsmateriaal te verkrijgen van beide getuigen. Een formeel rapport met specifieke aanbevelingen van het Comité, zal aan de West-Australische overheid bezorgd worden.

Later op de dag, na een snelle lunch, hebben ongeveer 25 VIP's het forum over ‘De schaal in balans brengen met China' bijgewoond in het Parlementshuis. Later die nacht hebben 150 mensen het openbare forum bijgewoond in de universiteit van West-Australië.

Beide fora werden ontvangen door Louise Pratt die tevens het voornaamste lid van het Comité is om de Vervolging van Falun Gong (CIPFG) in West-Australië te onderzoeken. David Matas, een mensenrechtenadvocaat, Erping Zhang, uitvoerend directeur van de Vereniging voor Aziatisch Onderzoek (VS), en economisch specialist Dr. Elliott Fan, onderzoeksassistent op de Nationale Universiteit van Australië, waren sprekers op de fora.

Chen Hong, een Falun Dafa beoefenaar die in Australië leeft, sprak onder andere over haar pijnlijke ervaring van 5 keer gearresteerd en gefolterd te worden omdat ze Falun Dafa beoefent. Chen Hong sprak ook over het feit dat ze daar bloed- en urinetesten moest ondergaan. Dit is om het bloed- en weefseltype te identificeren... een noodzakelijke stap voor organenroof.

Sandra Hattingh voorzitter van Free China
Als mede-auteur van ‘Bloedige Oogst: Het rapport over Beschuldigingen van de Organenoogst van Falun Gong Beoefenaars in China 2006/2007', deelde David Matas zijn algmene observaties mee over China, over het proces van hun onderzoek, en ook over de globale campagne van hem en David Kilgour, om mensen te sensibiliseren over de praktijk van organenoogst in China. Zij besloten dat het een "vorm van kwaad is, welke nooit eerder gezien is op deze planeet."

De Olympische Spelen hebben de Onderdrukking Bevorderd

Matas zei dat misbruiken tegen de mensenrechten in China verdergaan, ondanks zijn economische ontwikkeling. "China heeft besloten dat diverse onderdrukte groepen (die van Falun Gong) niet aan de Olympische Spelen kunnen deelnemen. Falun Gong is niet de enige groep, er is een lijst van 44 verschillende groepen die zijn verboden. Deze lijst bestond niet toen de Olympische Spelen werden toegekend aan China. Wij zien China economisch ontwikkelen. Tegelijkertijd ervaren we dat de problemen met betrekking tot mensenrechten er niet op vooruit gegaan zijn, integendeel ze zijn zelfs verergerd."

Matas vertelde ook nog dat het fundamentele bestaan van misbruik tegen de mensenrechten in China, Falun Gong is. Speciale Rapporteur van de VN vertelt dat 2/3 van de slachtoffers van martelingen in China, Falun Gong beoefenaars zijn. Voor willekeurige detentie geldt hetzelfde. Het Amerikaanse Ministerie van Staten rapporteert dat de helft van de mensen in de concentratiekampen Falun Gong beoefenaars zijn. In concentratiekampen in China zitten meestal rond de honderdduizenden mensen gevangen."

Volgens Matas,  politiseert China zijn mensenrechtenkwesties om kritiek te ontwijken. Hij verklaarde dat wat de Chinese communistische partij doet, is zich identificeren met China. Het achterliggend concept is dus als je als buitenlander kritiek hebt op de regering, je anti-China bent, of je bent onpatriotisch als je een Chinees bent."

David voegde er aan toe, "Het regime geeft vaak de kritiek dat Falun Gong een politieke beweging is, hoewel Falun Gong geen politieke agenda, noch een politiek programma heeft." Hij zei dat Falun Gong enkel wil dat de vervolging ophoudt te bestaan, terwijl het doel van het communistische regime is om het publiek te misleiden door te beweren dat Falun Gong politiek is. Het is een benadering die de regering wijd wilt verspreiden.

China Voert Handel met Iedereen

Hoewel er vele repressieve overheden zijn, "gebruikt China zijn wereldmacht om zijn onderdrukking aan de wereld te tonen" omdat het een economische macht is. Het globale bereik van China heeft de vervolging door de Communistische Partij uitgebreid naar de hele wereld. Daarom vereist het ook een reactie van de hele wereld. Matas zei dat er geen behoefte is te vrezen dat China zal ophouden handel te drijven met ons. Zij hebben onze middelen nodig en er is nooit één voorbeeld van China geweest dat handel tegenhoudt omdat de mensenrechtenkwesties besproken werden.

De mening van Matas werd ook weergalmd door een andere spreker, Dr. Elliot Fan, die in zijn observatie zei dat hij nog nooit één enkel geval heeft gezien waarin China stopte met handel drijven met om het even welk land, om wille van kritiek op de mensenrechten. Hij gebruikte Taiwan als voorbeeld, aangezien in de voorbije zes jaar, de overheid van Taiwan door de pro-onafhankelijke Democratische Progressieve Partij (DDP) wordt gecontroleerd, maar de handel van Taiwan met China is voortdurend gestegen. Fan benadrukte ook dat momenteel de economie van China hoogst afhankelijk is van de internationale markt. China moet meer uitvoeren dan wat het aankoopt. Westerse landen zouden deze kaart moeten gebruiken om de druk te verhogen voor hervorming op het vlak van alle mensenrechtenkwesties.

Vervaardigde Economische Gegevens

Fan zei dat de grootste uitdaging voor economisch onderzoek over China is dat "de meeste officiële gegevens niet betrouwbaar zijn... zelfs het BBP-cijfer dat wordt gebruikt om de economische groei elk jaar te berekenen in China, is niet betrouwbaar". Fan heeft deze kwestie verder uitgewerkt: "Tijdens de globale recessie in 2001, was het groeipercentage in Hong Kong en Taiwan negatief, maar China beweerde dat ze een 7 à 8 % groeipercentage hadden. Dit komt niet overeen met de verzamelde data van de economische deskundigen."

Fan zegt: "Een ander fundamenteel probleem is de rol van de overheid. Een overheid is verantwoordelijk voor een gezond economisch milieu, in plaats van te concurreren met anderen. Maar dat is precies wat het regime doet, wat in een zeer corrupte maatschappij heeft geresulteerd. Vele goede bedrijven haalden het niet in China omdat ze niet goed overweg konden met corrupte ambtenaren."

Erping Zhang noemt het huidig China een nieuwe vorm van communisme. Hij zei: "Aangezien China zich met de wereldeconomie samenvoegt, vormen de communisten in China allianties met belangengroepen, zoals elite-intellectuelen, en buitenlandse kapitalisten. De hedendaagse communisten verstoppen zich achter een Westers masker. Maar toch blijft de vrees van de Communistische Partij, om controle over het volk te verliezen, nog steeds hetzelfde."

Waarom de Politieke Hervormingen Mislukten

De Westerse maatschappij geloofde dat economische hervormingen hand in hand gaan met politieke hervormingen. Hoewel er drie decennia gepasseerd zijn, is er nog steeds niets veranderd. Zhang schrijft dit aan twee redenen toe:

De eerste reden is de oneerlijke verdeling van rijkdom, waarbij de meerderheid van de mensen in China niet van de vruchten van de economische hervorming geniet. Na dertig jaar heeft China de hedendaagse maatschappij de gestalte gegeven van een omgekeerde "T" waarbij de meerderheid van arme mensen zich aan de bodem bevindt."

Erping zei: "De Chinese middenklasse heeft enkel een middenklasse inkomen, maar ze heeft geen fundamentele politieke of culturele rechten, omdat zij hun middenklasse inkomen verkregen door middel van hun verbondenheid met het communistische regime.

De tweede reden is de informatiecontrole. Het communistische regime besteedde 800 miljoen dollar om het Gouden Schild project te bouwen. De informatiecontrole dient niet enkel om te controleren wat mensen weten, maar ook wat mensen denken. Zhang gaf voorbeelden van Yahoo welke verschillende resultaten opleverde bij het zoeken naar gevoelige onderwerpen zoals het Tiananmen Bloedbad en Falun Gong, binnen en buiten China. In werkelijkheid hebben de Westerse ondernemingen zoals Yahoo en Cisco het communistische regime geholpen met de bouw van hun internet firewall, in plaats van het gedachtengoed van de democratie in China binnen te brengen.

Louise Pratt van CIPFG sprak over de vorming van CIPFG en de behoefte om vragen te stellen en besprekingen te houden over de mensenrechtenkwesties in China. Zij zei dat het helpen bij de Global Human Rights Torch Relay de beste manier is om deze kwesties te benadrukken. Louise liet het publiek een formulier invullen, waarbij ze hun contactgegevens konden invullen om CIPFG te ondersteunen bij de Torch Relay.

door Tan Hohuo
bron: http://en.epochtimes.com/news/7-9-23/60009.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular