Taiwan Bant Chinese Artsen die Transplantatiepatiënten Ronselen

28-11-2007 Orgaanroof

Temidden van het stijgende internationale protest tegen de systematische en grootschalige orgaanroof op Falun Gong beoefenaars en andere gevangenen in China, heeft het Taiwanese Ministerie van Binnenlandse Zaken (MAC) onlangs aangekondigd dat alle Chinese artsen die naar Taiwan komen met de bedoeling patiënten voor orgaantransplantaties te ronselen, geweigerd zullen worden het land binnen te komen.

Advocaat David Matas op 17 juni 2006, tijdens een persconferentie in Hongkong. Hij en zijn kompaan David Kilgour startten een onderzoek naar de vermeende illegale orgaanhandel in China.

De aankondiging maakte deel uit van een samenwerking tussen het MAC, het Ministerie van Gezondheid en het Ministerie van Justitie om administratieve regelingen te treffen om het transplantatietoerisme naar China tegen te houden, en om een gerechtelijk onderzoek te voeren naar illegale transplantatieronselarij.

"Wat voor soort natie wil Taiwan bouwen?" zei democratisch wetgever Tian Qiujin op een persconferentie van 29 oktober 2007. "Indien we zouden zwijgen over de gruwel van het moorden of de orgaanroof die zich vandaag afspelen in onze buurt, dan zouden onze kinderen het na verloop van tijd als iets gewoons gaan beschouwen en eraan meedoen."

Tien Chiu-chin hield een persconferentie over de beschuldigingen dat Taiwanese artsen betrokken zouden zijn in de verkoop van onethische orgaantransplantaties in China voor Taiwanese burgers.

Volgens het Taiwanese persagentschap Central News Agency  zei Tien dat gevangenen in China gedood worden voor hun organen, niet geëxecuteerd voor hun misdaden. De geldwaarde van de organen, die verkocht worden aan wachtende transplantatie-kandidaten, is de motivatie voor hun executie, wist Tien te vertellen. Ze betreurde het "transplantatietoerisme" naar China, en riep op om Taiwanese artsen die het vergemakkelijken, te bestraffen.

Het Ministerie van Gezondheid en het Ministerie van Justitie hebben een voorstel ingediend om de straffen te verhogen voor Taiwanese artsen die zich aan transplantatieronselarij schuldig hebben gemaakt.

Hsueh Jui-yuan, directeur van het Departement van Gezondheid en Medische Aangelegenheden, zei op de persconferentie dat artsen die patiënten aanzetten om naar China te reizen voor een orgaantransplantatie, straffen riskeren die gaan van een aanmaning tot het intrekken van hun beroepslicentie.

"Het Ministerie van Justitie zegt dat ze op ons wachten om hen meer gevallen door te spelen; ze zullen een onderzoek voeren naar alle Chinese artsen die hier op bezoek komen," zei Theresa Chu, een internationale mensenrechtenadvocate in Taiwan, en Aziatisch directeur van de Human Rights Law Foundation, een stichting die zich bezighoudt met het verdedigen van de mensenrechten.

Internationale mensenrechtenadvocaat David Matas en David Kilgour, auteurs van een rapport getiteld: ‘Bloederige Oogst' - een onderzoek naar de aantijgingen van orgaanoogst in China - hielden in oktober jongstleden een publiek verhoor in het Taiwanese parlement, aldus Chu. "Sindsdien is Taiwan ernstig aandacht beginnen schenken aan de herkomst van organen uit China."

Een niet nader genoemde ambtenaar van het MAC maande potentiële transplantatiepatiënten aan om langs wettelijke kanalen te werk te gaan. Hij zei dat de internationale media verslag hebben gemaakt dat Falun Gong beoefenaars en andere gevangenen in China vermoord worden voor hun organen. Patiënten worden op die manier betrokken bij mensenrechtenschendingen.

Een Voorbeeld

Eén zaak trok recentelijk veel aandacht. Zhu Zhijun, hoofd van de transplantatiedienst van het Eerste Medische Centrum van Tianjin, China, bezocht meermaals Taiwan - ook in maart van dit jaar - om evaluaties uit te voeren van Taiwanezen die op zoek zijn naar een orgaantransplantatie in China.

Zhu en twee Taiwanese artsen worden ervan beschuldigd levertransplantatiekandidaten te hebben onderzocht in een hotel bij wijze van voorbereiding voor de transplantatie in Tianjin. Het ziekenhuis van Zhu is naar verluidt het grootste levertransplantatiecentrum in Azië. Het voert zo'n 600 à 700 transplantaties per jaar uit.

Iedere medische uitwisseling tussen China en Taiwan vereist de toelating van het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens Xue Ruiyuan, hoofd van de medische dienst van het ministerie, heeft Zhu Zhijun die toelating nooit gekregen.

Indien de beschuldigingen dat hij organen verkocht, bewezen worden, riskeert Zhu een gevangenisstraf van zes maand tot vijf jaar indien hij terug voet zet in Taiwan, aldus de China Post.

Hsueh Jui-yuan zei dat het Departement van Gezondheid en Medische Aangelegenheden aan het bestuur van Taipei Stad gevraagd had onderzoek te voeren naar Zhu's bezoek en de twee Taiwanese artsen die met hem samenwerkten te identificeren.

Het Taiwanese ziekenhuis dat Zhu uitnodigde, het Chang Gung Memorial Ziekenhuis in Kaohsiung, riskeert bestraft te worden op basis van een huidig statuut dat de betrekkingen tussen Taiwan en China regelt.

Theresa Chu zei dat andere Aziatische landen nauwgezet volgen wat Taiwan doet om onethische transplantatiepraktijken te voorkomen. "Dit is een zeer belangrijke kwestie," wist ze te vertellen.

 

door Mary Silver en Sharif Roach Epoch Times Atlanta Staff


Bron:

http://en.epochtimes.com/news/7-11-17/62060.html

 

\[foto]

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular