Besteed Alsjeblieft Aandacht aan de Recentelijke Vervolging van Mej. Xue Liangyan in Wuhan, provincie Hubei

05-12-2007 Vrouwen

Mej. Xue Liangyan is een beoefenaarster van Falun Gong die in een vroegere energiecentrale van stoomturbinegeneratoren in het arrondissement Guanshan van de stad Wuhan werd tewerkgesteld. Zij leeft in de provincie Hukou. Op 19 september 2007, namen ambtenaren van het politiebureau van Tongxin haar in hechtenis en doorzochten haar huis. Zij werd vastgehouden in het Detentiecentrum Erzhigou. Onlangs zouden de ambtenaren een vals arrestatiebevel getekend hebben als reden om haar in hechtenis te houden en om als troef uit te spelen als bewijslast om haar te veroordelen.

De echtgenoot van Mej. Xue stierf lang geleden, dus zij en haar zoon zijn erg op elkaar aangewezen in hun dagelijks leven. Door de druktes in het leven, ontwikkelde zij een hartkwaal. Later werd zij gediagnostiseerd met baarmoederhalskanker in het eindstadium. De arts concludeerde hieruit dat zij slechts drie maanden meer te leven zou hebben. Op dat moment begon zij gelukkig Falun Dafa te beoefenen. Door het bestuderen van de boeken, het doen van de oefeningen, en het cultiveren van haar hart om een goed persoon te zijn, werd zij gezond, jong-ogend en optimistisch. Al haar ziekten, met inbegrip van kanker, verdwenen. Hoewel zij bijna 50 jaar oud is, lijkt zij veel jonger.

Sinds Juli 1999, heeft Jiang Zemin \[de vroegere leider van China en aanstichter van de vervolging] met de Chinese Communistische Partij (CCP) samengespannen om Falun Dafa te vervolgen. Als directe begunstigde en getuige van de goedheid van Dafa, bleef Mej. Xue de ware situatie van Falun Gong aan de mensen verklaren.

Op de ochtend van 19 september 2007, nadat de ambtenaren van het politiebureau Tongxin in haar huis ingebroken hadden en haar in hechtenis genomen hadden, brachten zij haar naar het Detentiecentrum Erzhigou, waar zij verblijft. Een andere beoefenaar uit het bedrijf van Mej. Xue. en Mr. Chen Yichuan, een beoefenaar en een jong faculteitslid van de Campus in Wuchang van de Universiteit van Wetenschap en Technologie, (Huazhong) werden ook in hechtenis genomen. De ambtenaren ondertekenden een gefabriceerd arrestatiebevel voor Mej. Xue en smeedden een complot om haar te veroordelen tot de gevangenisstraf. Men zegt dat de ziekten van Mej. Xue zijn teruggekomen en zij ervaart het bloeden van haar baarmoederhals.

Op dezelfde dag dat Mej. Xue in hechtenis werd genomen, werden haar zoon en haar schoondochter, die geen beoefenaars zijn, ook vastgehouden en zij werden niet vrijgelaten tot die bepaalde nacht. Zij werden bedreigd en werden bevolen te melden aan de politie wanneer zij het huis verlieten. Ten gevolge daarvan, durfde de zoon geen contact, in om het even welke vorm dan ook, op te nemen met andere beoefenaars en was ook totaal van streek om wat dan ook te doen. Men zegt dat hij van plan is om zijn huis te verkopen om zijn moeder te redden.

Wij roepen op tot alle goedhartige mensen, mensenrechtenorganisaties, en vips over de hele wereld dat zij niet door de leugens worden misleid die door de CCP wordt vervaardigd betreffende de aanstaande Olympische Spelen en kwesties van de rechten van de mens. Wij vragen aan alle goede mensen om te helpen om de acht-jaar-lange vervolging van Falun Gong in China te stoppen.Bron:http://www.clearharmony.net/articles/200711/42145.html

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular