De Vrouwengevangenis van de Provincie Shaanxi: Een Mooie Buitenkant Verbergt Sinistere Misdaden die Binnen in de Gevangenis Plaatsvinden

06-02-2008 Vrouwen

Van buiten gezien, ziet de vrouwengevangenis van Shaanxi er prachtig uit, maar de geur van bloed kleeft aan haar muren. De Negende Afdeling van de Vrouwengevangenis van Shaanxi, die het "Strikt Controlerend Team"  huisvest, heeft de opdracht gekregen om Falun Gong beoefenaars onder dwang te ‘transformeren'1.

De kelderverdieping onder de bezoekersruimte wordt gebruikt als geheime martelruimte. De bewakers van de Negende Afdeling hebben heimelijk de beoefenaars van Falun Gong, die weigeren om hun geloof op te geven of de vereiste om ‘drie verklaringen'2 te onderschrijven, opgepakt en naar de kelderverdieping gebracht om brutaal te worden gemarteld.

Mej. Wang Hong, een beoefenaarster van Falun Gong, werd vastgehouden in de Negende Afdeling omdat zij weigerde ‘getransformeerd' te worden of ‘de drie verklaringen' te ondertekenen. Zij werd fysisch en geestelijk gemarteld gedurende een lange termijn, door een groep bewakers die door Shi Jianrong (een vrouw) wordt geleid en Wei Chen (ook een vrouw) die  medegevangenen Wang Yin, Xue Dongbo, en Zhang Gaiping (allemaal vrouwen) de opdracht gaf om aan de marteling deel te nemen. De methodes die zij gebruikten omvatten onder andere afstraffing door slagen, slaapberoving, en het langdurig dragen van handboeien. Onlangs martelden ze Mej. Wang geestelijk tijdens de dag doordat drie mensen haar constant controleerden en kwelden. Tijdens de nacht namen ze Mej. Wang mee naar de kelderverdieping om haar fysisch te martelen.

Falun Gong beoefenaarster Mej. Wang Li, die in de Zevende Afdeling wordt vastgehouden, weigerde om haar geloof op te geven en werd daarom naar de Negende Afdeling gebracht om te worden ‘getransformeerd'. Zij werd brutaal geslagen totdat haar hele gezicht zwart en blauw was.

Falun Dafa beoefenaarster Mej. Li Lin, die in de Eerste Afdeling werd vastgehouden, is niet meer gezien het voorbije half jaar; zij verschijnt nooit tijdens regelmatige dagelijkse pauzes buiten.

Falun Gong beoefenaarster Mej. Zhang Yinqin, die in de Derde Afdeling werd vastgehouden, werd strikt gecontroleerd en gemarteld.

Falun Gong beoefenaarster Mej. Ma Yuhua, die in de Zesde Afdeling verblijft sinds juli 2006, wordt nog steeds gebrainwasht, en beroofd van slaap.

Falun Gong beoefenaarster Mej. Xu Mingxia, die in de Zevende Afdeling wordt vastgehouden, wordt strikt gecontroleerd. Zij werd vaak gehoord toen ze riep, "Falun Dafa is goed" terwijl zij brutaal werd geslagen

Falun Gong beoefenaarster Mej. Xun Yufang, die op 18 oktober 2007 werd vrijgelaten, werd opnieuw opgepakt door ambtenaren van het 610 Bureau3, onmiddellijk na haar vrijlating.

Falun Gong beoefenaars Mej. Sha Yulian, Mej. Zhou Fengqin en anderen ondertekenden uiteindelijk de drie verklaringen omdat zij de brutale martelingen niet meer konden dragen. Zij worden niettemin elke dag blootgesteld aan een voortdurende hinder door middel van geestelijke druk.

Bovendien zijn sinds februari 2007 alle veroordeelde vrouwelijke beoefenaars van Falun Gong naar de kelderverdieping van de Negende Afdeling gebracht om gemarteld te worden van zodra zij in de gevangenis aankomen. Enkel door zichzelf te erkennen als ‘misdadiger' en de drie verklaringen te schrijven en ondertekenen, kan men naar de Negende Afdeling worden gebracht en dezelfde rechten bekomen als gewone medegevangenen.  In de gevangenisreglementeringen wordt vermeld: "De veroordeelde gevangenen hebben het recht om in beroep te gaan." Er is een bepaalde tijdsbestek waarbinnen de beoefenaars in beroep kunnen gaan. Maar de daadwerkelijke gevangenispraktijk berooft de beoefenaars van Falun Gong echter van hun recht om in beroep te gaan omdat de tijd voor hun bezwaarschrift lang verstreken eens deze intensieve martelingsperiode eindigt.

De Vrouwengevangenis van Shaanxi, die zichzelf een "Moderne en Beschaafde Gevangenis op het Niveau van het Ministerie" noemt, heeft de volgende gevangeniswet geschonden: "Veroordeelde gevangenen mogen dagelijks werken voor een maximum van acht uren, en mogen helemaal niet werken op zondag, en dit voor een totaal van achtenveertig uren wekelijks."  Hun dagelijks werklogboek registreert, "Dagelijkse werkuren: acht; op zondag vrij," maar in werkelijkheid begint het werk om 7.30u, met meestal één uur middaglunch, en eindigt niet vóór 23.00u. of middernacht. Gemotiveerd door financiële beloningen, martelen de bewakers de beoefenaars van Falun Gong meedogenloos om het vereiste ‘transformatie'-aandeel van zeventig procent te bereiken, dat als standaard werd vooropgesteld.


nota:
1.“Omvormen of Transformeren” : het gebruiken van brainwashing en marteling om een beoefenaar te dwingen om Falun Gong op te geven. (variaties: “hervorming”, “getransformeerd”, “opnieuw gevormd”, “opnieuw vormend”, “omgezet”, “omzettend”, en „transformatie“) 
2. “De Drie Verklaringen”: de beoefenaars worden onder brainwashing en marteling gedwongen om een “Verklaring van Berouw” te schrijven,“een Garantieverklaring” of “een Verklaring van Afscheiding” als bewijs dat zij hun geloof hebben opgegeven. In de verklaring, wordt de beoefenaar gedwongen om berouw te tonen voor het beoefenen van Falun Gong, het beloven om Falun Gong op te geven, en het nooit meer omgaan met andere beoefenaars of naar Peking gaan om voor Falun Gong op te komen.
3.“het 610 Bureau”  is een agentschap dat specifiek werd gecreërd om Falun Gong te vervolgen, met absolute macht over elk niveau van beleid in de Partij en alle andere politieke en gerechtelijke systemen van de Partij.Bron: http://clearharmony.net/articles/200801/42864.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular