Feiten over de Vervolging van Falun Gong Beoefenaars in het Xinhua Werkkamp in Sichuan Province

De autoriteiten van het Xinhua werkkamp zijn nog steeds Falun gong beoefenaars aan het vervolgen. Door middel van marteling proberen ze de beoefenaars te "hervormen". Waneer gevangenen zijn "aangehouden", moeten ze een helm dragen en gekluisterd zitten met handboeien.

Op 24 juli 2007 hebben de cipiers Luo Dong, Zhang Xiangang, Zhang Weiting en Yang beoefenaar meneer Qu Zhenxing een hele namiddag brutaal in elkaar geslagen omdat hij weigerde om het verplichtte "arbeider ID" te dragen. Het geschreeuw kon over de hele gevangenis gehoord worden. Mr. Qu werd dan "aangehouden" voor 26 dagen. Deze cipiers gebruiken ook elektrische batons van 200 of zelfs 500 kilowatt om beoefenaars te choqueren.

Op 1 november 2007 weigerden meneer Qu Zhenxing, Wang Renwei, Zhou Guoping, Liang Donglin en andere beoefenaars zogenaamde "ontsluierende en zelfbekritiserende verklaringen" te schrijven en riepen: "Falun Dafa is goed" in het klaslokaal. De autoriteiten verlengden hun gevangenschap met een maand en ze werden "aangehouden" voor één of twee weken, behalve mr. Zhou Guoping die een verlenging kreeg van 20 dagen maar werd "aangehouden" voor een hele maand.

Op 6 december 2006 arresteerden officieren van het Intern veiligheidsteam van de Huili politie, illegaal mr. Li Tianhua, een beoefenaar uit Huili, en zijn broer. Ze werden opgesloten in het Xinhua werkkamp. De cipiers dwongen hen om drie "verklaringen" te schrijven en ze moesten voor een lange tijd neerhurken zonder slaap. Daarbovenop moesten ze elke dag 12 uur dwangarbeid verrichten. De cipiers en criminelen sloegen hen ook in elkaar, wat ervoor zorgde dat meneer Li Tianhua drie maanden lang bloed hoestte. De martelingen deden zijn lichaam opzwellen, maakten hem duizelig en zijn de oorzaak van bloeddoorlopen en pijnlijke ogen. Hij werd vrijgelaten in december 2007.Bron: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/2/12/94277.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular