David Matas bespreekt de organenroof in China

23-04-2008 Propaganda

SAN DIEGO, Californië -David Matas, een gerenommeerde internationale advocaat voor de mensenrechten gaf op 3 april in het Cross Cultural Center van de Universiteit van Californië een lezing over de organenroof en de mensenrechten in China.

Matas besprak de resultaten van het onderzoeksrapport ‘Bloody Harvest' dat hij schreef samen met David Kilgour, een voormalige Canadese Officier van Justitie, Parlementslid en Staatssecretaris. Het rapport onderzoekt de beschuldigingen tegen de Chinese overheid in verband met de organenroof bij levende Falun Gong beoefenaars en concludeerde "... Er is tot op de dag van vandaag een grootschalige handel in organen afkomstig van Falun Gong beoefenaars...".

Matas vertelde dat hij de leiding nam in het onderzoek nadat hij een getuigenis hoorde van de vrouw van een dokter. Onder de schuilnaam ‘Annie' had ze in 2006 verklaard dat Falun Gong beoefenaars vermoord werden om hun organen.

Voorheen werkte Matas nauw samen met enkele grote mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch en Matas is er zeker van dat de resultaten uit dit onderzoek de mensenrechtenorganisaties zeker niet onberoerd zullen laten. Hij gaf dit aan door de situatie te omschrijven waarmee hij en Kilgour te maken kregen tijdens hun onderzoek. Hij zei "Stel: Iemand wordt omgebracht op een operatietafel en het lichaam wordt vlak daarna gecremeerd. Er zijn dan geen getuigen en er is geen lijk meer. Een operatietafel wordt nadien grondig schoongemaakt dus er is ook geen plaats van de misdaad. Het gaat hier per slot van rekening om een ziekenhuis, een gesloten omgeving zonder getuigen."

Matas voegde eraan toe: "Naar alle waarschijnlijkheid zijn er voldoende bezwarende gegevens in deze ziekenhuizen, maar we hebben hier te maken met het Chinese regime en dat wil dus zeggen: geen toegang tot informatie en we krijgen deze documenten dus niet in handen...Dit is de normale gang van zaken waar we tijdens ons onderzoek voortdurend mee geconfronteerd werden."

Het onderzoek werd op die manier een enorme uitdaging, maar Matas en Kilgour vonden toch een manier om een onderzoek te starten door een lijst samen te stellen van alle mogelijke bewijskrachtige pistes en aanwijzingen die de beschuldigingen zouden kunnen bevestigen of ontkennen. Ze stelden een lijst samen met 33 mogelijke aanwijzingen die moesten onderzocht worden.

"Uiteindelijk bleek dat elk spoor, dat kon leiden tot het tegenspreken van de beschuldigingen, uitliep op een dood spoor terwijl elke aanwijzing die we volgden ter bevestiging van de beschuldigingen steeds opnieuw nieuwe informatie opleverde. Na het overlopen van de resultaten kwamen we tot de uiteindelijke conclusie dat de getuigenis van Annie bleek te kloppen. En dat geldt niet enkel voor hoornvliestransplantaties maar voor alle organen. Het geldt ook niet enkel voor de periode tussen 2002 en 2003, zoals ze me had vertelt, maar reeds vanaf 2001 tot op het ogenblik waarop we ons rapport publiceerden. En het gebeurt ook niet enkel in Sujiatun maar in heel China." verklaarde Matas.

Uit het onderzoek bleek dat er een betrokkenheid was vanuit alle gebieden die nodig zijn om deze organenhandel mogelijk te maken. Matas vertelde dat één van de manieren om de beschuldigingen te kunnen bewijzen of tegenspreken was door de ziekenhuizen op te bellen en zich voor te doen als een patiënt op zoek naar een bepaald orgaan. Telkens werd aan de dokters gevraagd of de organen afkomstig waren van Falun Gong beoefenaars. Aangezien het dan, door de oefeningen die ze doen, naar alle waarschijnlijkheid om gezonde organen zou gaan.

Uit de opgenomen telefoongesprekken bleek dat in 10% van de gevallen bevestigd werd dat het ging om organen afkomstig van Falun Gong beoefenaars. Andere wegen wezen op een militaire betrokkenheid bij de orgaantransplantaties, een systematisch bloedonderzoek bij elke gevangene die Falun Gong beoefent en een enorme piek in het aantal orgaantransplantaties vanaf het begin van de vervolging van Falun Gong door de Communistische Partij in China.

"In China waren voorheen nagenoeg alle transplantatie-organen afkomstig van ter dood veroordeelde gevangenen. Het was vrijwel de enige manier om aan een orgaan te geraken, totdat het regime begon met de vervolging van Falun Gong. Ongeveer 2 jaar na het begin van de vervolging ging het aantal transplantaties pijlsnel de hoogte in. Het aantal steeg enorm terwijl het aantal ter dood veroordeelden niet gestegen was." vertelde Matas.

Er werd ook aangehaald dat, door de overgang van het socialisme naar het kapitalisme in China, de Chinese regering begon met het snoeien in het budget voor de gezondheidszorg. Er werd verondersteld dat de ziekenhuizen hun kosten zouden doorrekenen aan de patiënten om op die manier zelf te gaan zorgen voor eigen inkomsten. Hierdoor werd de gezondheidszorg financieel sterk afhankelijk van de opbrengsten afkomstig van de orgaantransplantaties.

"Niet alleen de ziekenhuizen maar ook het leger haalt geld uit de privé-sector. Het leger in China is één grote industrie geworden en heeft verschillende manieren gevonden om aan geld te geraken, waaronder orgaantransplantaties." zei Matas.

Matas en Kilgour hebben momenteel 51 punten met bewijsmateriaal en de 3de editie van hun rapport wordt binnenkort gepubliceerd. Matas vertelde hoe hij en Kilgour veel gesprekken voeren met functionarissen overal ter wereld en ook lezingen houden over het resultaat van hun onderzoek in de hoop de organenroof in China te kunnen stopzetten.

Matas legde ook uit hoe hij en Kilgour, ondanks de bezwarende gegevens van hun onderzoek, zware tegenstand ondervinden van de Chinese Communistische Partij in de vorm van valse propaganda. De eerste keer dat hij hiermee geconfronteerd werd, was tijdens een gesprek met de woordvoerder van de Chinese ambassade in Israël.

Matas vertelde: "Eerst gaf hij kritiek op zogenaamde ‘citaten uit het rapport' die hij zelf had verzonnen. Ik mocht ze zelf inkijken. Eerst en vooral, ik ken mijn eigen rapport, dus ik weet wat ik schreef. Trouwens, je kunt het rapport woord voor woord nalezen op het internet."

"Normaal gezien, wanneer iemand het niet met me eens is over iets, verwacht ik van deze persoon een standpunt dat aannemelijk en zinvol klinkt, of op een redelijke manier door iemand anders kan begrepen worden. Maar dat is niet wat de Chinese overheid deed. Het lijkt wel alsof het Chinese regime, in haar kritiek, alle redelijkheid lijkt te ontwijken, en naar buiten komt met totaal ongeloofwaardige verhalen waarvan je je afvraagt of er ook maar iemand is die dit gelooft. In het begin was ik redelijk aangedaan door deze aanpak. Ik wist niet goed wat ik ervan moest denken." aldus Matas.

Hierna gaf Matas nog enkele andere voorbeelden van zijn ervaringen met de propagandamethodes van de Communistische Partij. "Hun methode heet: ‘de methode van de grote leugen'. Het is een propagandatechniek die vroeger ook gebruikt werd door de nazi's. Hitler zei hierover, dat als je wil slagen in propaganda, je meer kans maakt met een grote leugen dan met een kleine leugen omdat een grote leugen zo uitzinnig klinkt dat de mensen niet zullen geloven dat je zoiets zou durven verzinnen."

Matas zei dat het ontwijkende en ongeloofwaardige commentaar van de Chinese overheid eigenlijk aangeeft dat ze schuld bekennen. "De propaganda weerlegt het rapport niet, maar bevestigt het des te meer."

Ondanks de tegenstand vanuit China is er volgens Matas toch al vooruitgang geboekt. Maar er is nog veel werk aan de winkel. "Zelf wanneer dit probleem volledig zou verdwijnen, waar ik zeker op hoop. Zelfs wanneer China de vervolging op Falun Gong zou stopzetten, wat zeker zou moeten gebeuren. En zelfs wanneer China volledig democratisch zou worden, iets waar we allemaal op hopen, zou er nog steeds een probleem overblijven, want wat er gebeurd is in China, is een misdaad tegen de menselijkheid en dat kan onmogelijk zomaar worden hersteld." aldus Matas.

Bron: http://en.epochtimes.com/news/8-4-11/68973.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular