Wat zit er achter de censuur in China?

Met nog slechts enkele dagen voor de Olympische Spelen, wordt duidelijk dat de Chinese Communistische Partij (CCP) haar beloftes die ze maakte bij het verkrijgen van de Spelen in 2001, niet zal nakomen. Momenteel is het de internetcensuur die centraal staat in de lange lijst van beloftes die de CCP niet nakomt. De websites die ook tijdens de Spelen niet toegankelijk zullen zijn in China, hebben met name betrekking op mensenrechten en in het bijzonder die van de spirituele beweging Falun Gong. Wat zit er achter deze strenge censuur?

Genocide en orgaanroof


Wanneer men de informatie op websites als http://faluninfo.net en http://en.epochtimes.com/ leest, wordt al snel duidelijk waarom de CCP angstvallig tracht deze informatie achter te houden voor het Chinese volk en het liefst voor de hele wereld. Als de informatie op deze websites op waarheid berust, moet men concluderen dat de CCP zich schuldig maakt aan niets minder dan genocide. Bronnen uit de V.N. en het Amerikaanse Congres* stellen vast dat 50 tot 60%\[!] van de mensen die gevangen zitten in Chinese gevangenissen en werkkampen Falun Gong beoefenaars zijn. Overtuigende rapporten** tonen aan dat instellingen onder staatstoezicht systematisch organen roven van met name Falun Gong beoefenaars. Het is logisch dat de verantwoordelijken dit koste wat het kost willen verbergen en uiteraard geen onderzoek toelaten naar de aantijgingen die op de genoemde websites gemaakt worden.

Censuur en leugens


Dat de CCP er alles aan doet om de waarheid achter gesloten deuren te houden, bleek o.a. vorige maand toen het TV station NTDTV (New Tang Dynasty Television) onder druk van de CCP door het satellietbedrijf Eutelsat uit de lucht werd gehaald. Het in New York gevestigde NTDTV zond ongecensureerde programma’s uit over mensenrechten en andere onderwerpen die door de CCP als ‘staatsondermijnend’ worden gekenmerkt.

De CCP gaat echter verder dan alleen censuur. Ze brengt doelbewust leugens in omloop via de Chinese staatsmedia. Falun Gong wordt bij elke gelegenheid gelasterd en afgedaan als ‘kwaadaardige sekte’, wat de CCP er effectief toe in staat heeft gesteld haar vervolging van deze meditatiebeweging te rechtvaardigen richting het Chinese volk.

Waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid


En waar is dit hele beleid van censuur, leugens, marteling en genocide nu op gericht? Op Falun Gong beoefenaars, mensen die leven naar waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Falun Gong heeft geen politieke agenda en de beoefening is gericht op het verbeteren van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de individuele beoefenaar. Hoe kan dit een bedreiging vormen? Het ligt voor de hand; waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid staan lijnrecht tegenover de principes van de CCP, die censureert en leugens verspreidt, haar vijanden meedogenloos aanpakt en intolerant is tegen alles wat niet met haar doctrines strookt.

Bronnen:
* The US State Department's International Religious Freedom:
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90133.htm

** David Kilgour, David Matas: Organ Harvest Investigation
http://www.organharvestinvestigation.net/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular