Mevrouw Wang Guifen uit het Changping district in Peking stierf als gevolg van foltering

14-07-2009 women

(Clearwisdom.net) Personeel van het 610 Bureau, samen met de ambtenaren van de binnenlandse veiligheidsdienst en het politiebureau, namen mevrouw Wang Guifen,  Falun Gong beoefenaar uit het Changping district in Peking, op 15 april 2009 mee. De ontvoerders  brachten haar met geweld naar het hersenspoelingcentrum in Chaofeng en hielden haar daar onrechtmatig vast gedurende vijftig dagen. Mevrouw Wang Guifen werd op wrede wijze gemarteld en stierf op 2 juni 2009.

Mevrouw Wang Guifen, ongeveer 55 jaar oud, beoefende Falun Gong sinds 1995. Zij zette zich in om een goede persoon te zijn door de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid te volgen, zij was gezond en had een optimistische en aangename persoonlijkheid. Mevrouw  Wang had altijd groot plezier in het helpen van anderen. Iedereen die haar kende zei dat zij altijd bezorgd was om anderen en een zeer goed persoon was.

Het Chinese communistische regime lanceerde een waanzinnige propagandacampagne voor het belasteren van Falun Gong, die op 20 juli 1999 begon en velen misleidde. Zij konden niet langer vertellen wat goed was en wat slecht was, dus goede mensen die de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid volgden, werden herhaaldelijk  vervolgd. Wang Guifen verloor ook haar basisrechten als burger en was onderworpen aan onrechtmatige behandeling door middel van een vermindering van haar salaris, opsluiting in een hersenspoelingcentrum  en ze werd in de gaten gehouden door degenen die de werkelijke feiten over Falun Gong niet kenden.

Wang Guifen was op 15 april 2009 thuis aan het koken toen agenten van de politieafdeling uit Changping, de binnenlandse veiligheidsdivisie, het politiekantoor van Machikou, zamen met agenten van het lokale buurtcomité naar haar huis kwamen en haar onder dwang arresteerden. Zoals boven gezegd, belandde zij in het hersenspoelingcentrum van Chaofeng.

Werkeenheden en personen die betrokken zijn bij de arrestatie en vervolging van mevrouw Wang Guifen:
Twee mensen uit het Changping district van binnenlandse veiligheidsdivisie: waarvan één genaamd Liu Junsheng
Liu Jianjun, functionaris van het politiekantoor in Machikou: 86-13701225759 (cel)
Politiek en rechterlijk comité in het district Changping: 86-10-89703046
Changping district  610 Bureau: 86-10-89741645
Hersenspoelingcentrum in het toevluchtsoord van Fenghua: 86-10-89741539
Regering van Machikou: 86-10-60756022, 60756460
Dispatchnummer van de politieafdeling van Changping: 86-10-69742115
Gepost op: 6/23/2009
Oorspronkelijke datum van artikel: 6/22/2009
Categorie: Ooggetuigenissen
Chinese versie beschikbaar op: http://minghui.ca/mh/articles/2009/6/14/202710.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular