Politie van Laiyuan, provincie Hebei: “Dit zijn geen leugens, dit heet strategie”

02-03-2010 Dwangarbeid

(Clearwisdom) (Door een correspondent uit de provincie Hebei) Op 29 december rond 10 uur, kreeg Kang Yongli, burgermeester van Shidao, een telefoontje van de afdeling Binnenlandse Veiligheid van het politiebureau in Laiyuan, en werd verzocht om meneer Zuo Zewen onmiddellijk naat het politiebureau te sturen om de driewieler die zijn familie toe behoorde te komen  afhalen.

Toen meneer Zuo, een beoefenaar van Falun Dafa, en zijn vrouw naar het politiebureau gingen, bleek dat hun driewieler daar niet was. Zuo ging vervikgebs naar de afdeling Binnenlandse Veiligheid voor verdere uitleg en kreeg daar te horen dat zijn driewieler zich in het politiebureau van Chengguan bevond.

Een politie-agent genaamd Zhang Fang bood Zuo een rit aan in een politiewagen om samen met hem de driewieler te gaan ophalen. Maar wanneer Zuo de wagen instapte, reed Zhang Fang rechtstreeks met hem naar het Gaoyang dwangarbeidskamp.

De vrouw van Zuo wachtte thuis tot 8 uur op hem, maar tevergeefs. Ze ging naar het huis van burgemeester Kang Yongli voor informatie. Kang belde naar de afdeling Binnenlandse Veiligheid en kreeg te horen dat mr. Zuo vast zat in het dwangarbeidskamp.

De volgende dag ging Zuo's vrouw en de burgemeester naar de afdeling Binnenlandse Veiligheid om te vragen Zuo vrij te laten. Toen de burgemeester vroeg aan de bediende van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, genaamd Wei Jinkui, waarom de politie tegen hem gelogen had en hem gebruikte om tegen anderen te liegen, en een uitleg vroeg hoe hij dit aan al de dorpelingen moest gaan vertellen, antwoorde Wei, “Dit zijn geen 'leugens', het is een 'strategie.' Jij hebt niets verkeerd gedaan, je was slechts een tussenpersoon. Jij zou aan de kant van de Chinese Communistische Partij (CCP) moeten staan.” Dan richtte Wei zijn wijsvinger naar de vrouw van Zuo en zei, “Val Kang Yongli hier niet mee lastig in de toekomst.”

Achtergrond:

Op 9 december 2009, werd Zuo gearresteerd door commissaris Yang Pengge van het Shuibaozhen politiebureau in Laiyuan in de provincie Hebei en nog andere politie-agenten. Zuo werdt vastgehouden in een werkkamp en zijn driewieler werd in beslag genomen.

In de namiddag van diezelfde dag, ging de vrouw van Zuo samen met familieleden naar de afdeling Binnenlandse Veiligheid om haar man's vrijlating te vragen. Het teamhoofd van de afdeling, Wei Jinkui, sloeg een familielid van Zuo! Een andere vrouwelijke politie-agent stal 120 yuan van een ander familielid. Op de ochtend van 10 december, gingen Zuo's familie samen met een neef nogmaals naar de afdeling Binnenlandse Veiligheid om Zuo vrij te krijgen. Een politie-agent sloeg Zuo's neef driemaal.

Op de ochtend van 14 december, ging Zuo's vrouw opnieuw naar de afdeling. Om ongeveer 7 uur werd Zuo vrijgelaten en terug naar huis gestuurd. Zuo maakte later bekend dat hij tijdens zijn detentieperiode tweemaal dwangvoeding onderging die uitgevoerd werd door een gevangenisdokter met een grote hoeveelheid zout en andere onbekende stoffen. Er werd een extreme druk uitgeoefend op Zuo's borst, zodat hij niet in staat was te hoesten.

In de ochtend van 21 december, gingen Zuo en zijn vrouw naar de afdeling Binnenlandse Veiligheid om hun in beslag genomen driewieler terug te krijgen. Zhang Fang vertelde hen dat  Wei Jinkui niet aanwezig was en dat hijzelf geen beslissingen kon nemen. Op de ochtend van de volgende dag, ging het koppel er opnieuw naartoe. Toen Wei Jinkui hen zag begon hij te vloeken en hen uit te schelden. Wei sloeg Zuo's vrouw driemaal, nam toen een elektrische knuppel van onder een tafel tevoorschijn, en sloeg haar nogmaals. De mishandeling veroorzaakte een centimeter lange snijwond op haar gezicht. Zuo probeerde Wei tegen te houden maar werd ook tweemaal geraakt. Zuo herinnerde Wei eraan dat het verboden is om iemand zonder reden te slaan. Wei antwoordde, “Dit is het CCP regime.”

Op 23 december, ging het koppel naar het Politiek en Gerechtelijk Comité op zoek naar gerechtigheid. Het comité stuurde hun zaak door naar het politiebureau. Op 14 december liet het hoofd van de politie genaamd Li Fuqi aan het koppel weten, “We moeten met een ijzeren vuist optreden tegen Falun Gong.” Zuo vroeg hem wanneer hij zijn driewieler terug kon krijgen. Li antwoordde, “Wacht gewoon af en je zult zien, de situatie zal zich al snel oplossen.”

Dus de situatie is alsvolgd: Op 29 december om ongeveer 10 uur, werd Zuo meegenomen naar het werkkamp Gaoyang.

Verantwoordelijk personeel:
Wei Jinkui, hoofd van de afdeling binnenlandse veiligheid van het politiebureau in Laiyuan 86-13383022388(Cell) 86-13831295000(Cell) 86-312-7323520
Zhang Fang, politie-agent, 86-13931222539(Cell)

Chinese versie beschikbaar op: http://minghui.ca/mh/articles/2010/1/4/215661.html
Engelse versie beschikbaar op: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/1/11/113814.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular