Psychiatrische marteling van Falun Gong beoefenaars wijdverbreid, zegt VN rapportChinese delegatie van de Mensenrechtenraad poogt de getuigenis over Falun Gong stil te houden

New York – Een rapport dat afgelopen week bij de martelexpert van de Verenigde Naties is ingediend en daaropvolgende verklaringen die tijdens de 13e sessie van de Mensenrechtenraad gedaan werden, belichten de ernst en schaal van psychiatrische marteling tegen Falun Gong beoefenaars in China. Zulke martelingen omvatten in het algemeen het toedienen van chemische substanties die schade toebrengen aan het centrale zenuwsysteem.

De in San Diego gevestigde Falun Gong Human Rights Working Group (FGHRWG) diende afgelopen dinsdag een gedetailleerde compilatie in van 1.089 incidenten van Falun Gong beoefenaars die onderworpen zijn aan verschillende vormen van psychiatrisch misbruik, wat hallucinaties, hevige pijn, verlamming en soms de dood veroorzaakte.

Naast de ziekenhuizen die meedoen aan het gebruik van psychiatrische medicijnen tegen beoefenaars van  Falun Gong , worden beoefenaars ook regelmatig geïnjecteerd met medicijnen in “heropvoeding door werk”- en gevangeniskampen. Het rapport werd ingediend in opdracht van de VN Speciale Rapporteur voor Marteling, de Speciale Rapporteur voor Vrijheid van Religie en anderen.

“Er niet in slagende de wil te breken van Falun Gong beoefenaars met fysieke marteling, hebben de Chinese autoriteiten het gebruik uitgebreid van chemicaliën die de zenuwen beschadigen om direct hun capaciteit om gedachten te hebben en [te handelen naar hun] geweten te vernietigen”, zei Shizhong Chen, een vertegenwoordiger van de FGHRWG en de VN Vereniging van San Diego tijdens een persconferentie afgelopen week ter gelegenheid van de publicatie van de rapporten van deze zaken aan de Verenigde Naties.

“Deze verschrikkelijke, geestverwoestende marteling heeft ertoe geleid dat honderden hun verstand verloren hebben. Dit is de misdaad die wij hier willen veroordelen en het is deze misdaad waarvan wij de wereld willen vragen ze te helpen stoppen.”

Amnesty International en Human Rights Watch hebben de afgelopen jaren het psychiatrisch misbruik van Falun Gong beoefenaars in China gedocumenteerd. Het is een uitbreiding van een gebruik dat al sinds decennia gebruikt wordt tegen diegenen die er visies op na houden die niet stroken met die van de Chinese Communistische Partij.

Veel baanbrekend werk in het blootstellen van dergelijk misbruik is uitgevoerd door Robin Munro, die put uit de eigen documentatie van ziekenhuizen. In zijn boek van 2006, China’s Psychiatrische Inquisitie: Dissent, Psychiatrie en de Wet in het China van na 1949, wijdt Munro een hoofdstuk aan het onderwerp van psychiatrische vervolging van Falun Gong in China (voor meer informatie, zie hier: http://faluninfo.net/topic/148/)

In haar publieke verklaringen, benadrukt de FGHRWG de noodzaak voor de internationale medische gemeenschap om adequaat te reageren op het psychiatrisch misbruik op dergelijk grote schaal.

“We hebben doctoren geïdentificeerd die de vaardigheden die ze geleerd hebben, gebruiken om dingen te doen die volledig tegen de ethiek van hun professie indruisen”, zei Chen. “We vragen de wereld op de eerste plaats deze doctoren uit te sluiten wegens het bewust deelnemen aan zulke misdaden.”

“Ten tweede, hebben we in ons rapport meer dan 200 ziekenhuizen opgesomd die deelgenomen hebben aan deze psychiatrische marteling. We zullen vooraanstaande journalisten vragen publicaties van deze ziekenhuizen te weren. We moeten zekerstellen dat de individuen, inclusief de doctoren die deelnemen aan zulke marteling en de directeuren van de ziekenhuizen, persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor wat ze gedaan hebben.”

Chinees delegatielid tracht getuigenis stil te houden

In een ongewoonlijk incident dat aanzienlijke aandacht trok tijdens de zitting van de Mensenrechtenraad afgelopen maandag, deed een vertegenwoordiger van het Chinese regime uitgebreid moeite om de gelegenheid van dhr. Chen om te getuigen voor de raad te dwarsbomen.

De Chinese delegatie diende diverse bezwaren in om de getuigenis te blokkeren, wat meer dan een uur vertraging tot gevolg had. Uiteindelijk drong een lid van de Amerikaanse delegatie, die de bezwaren onredelijk, ongegrond en een verspilling van iedereen's tijd vond, erop aan de verhandelingen voort te zetten. (bekijk de interrupties online:

http://www.youmaker.com/video/sv?id=5799ac658a354d80b7b8e0615aebd4eb001 / http://www.youmaker.com/video/sv?id=33b46aaec1e044dbb96b531139025576001
). Dhr. Chen was uiteindelijk in staat zijn verklaring voor te lezen, wat vervolgens interesse wekte bij zowel overheids- als non-gouvernementele bijwoners van de zitting (volledige verklaring: http://faluninfo.net/article/1006/?cid=81 )

Slachtoffers van misbruik brengen ervaringen over aan VN experts

Ook vijf Falun Gong beoefenaars, die zelf gevangen gezeten hebben en marteling, waaronder psychiatrisch misbruik, ondergaan hebben, woonden de zitting van de Mensenrechtenraad bij. De slachtoffers brachten hun ervaringen over in ontmoetingen met VN experts en tijdens een persconferentie ter gelegenheid van de publicatie van het rapport over psychiatrische marteling.

“In april 2001 arresteerden ambtenaren van het Bureau van Staatsveiligheid in Jilin, het 6-10 bureau en Legereenheid 465 mij in het geheim en brachten mij naar de faciliteiten van Legereenheid 465, waar ze me voortdurend met medicijnen martelden”, zei mevr. Fang Siyi, die momenteel vluchtelinge is in Finland, tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag.

“Vijf militaire artsen bonden me vast op een bed met mijn armen en benen gespreid. Toen injecteerden ze mijn armen en voeten met drugs. Na de injecties, voelde ik me opgezwollen, koud en een hevige pijn stroomde door mijn hele lichaam. Mijn linker teen begon onmiddellijk donkerpaars te worden. Omdat ik mijn benen bewoog om de injecties te weigeren, prikten ze de naald in mijn vlees en draaiden het. De pijn was zo ondraaglijk dat ik mijn hoofd tegen de muur bonkte.”

“Nadat mijn familie erachter kwam dat ik gearresteerd was, werden de ambtenaren van het 6-10 bureau en de artsen ongerust. Ze waren bang dat mijn familie zou zien hoe ernstig ik vervolgd was..., dus begonnen ze me te injecteren met andere drugs”, zei Fang. “Het paars in mijn benen begon te vervagen, maar de hallucinaties gingen door en ik leed aan duizeligheid en wazig zicht. Ik bleef zo zwak dat ik niet meer kon lopen.”

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular