In China, Miljoenen doelwit van hersenspoelingCommunistische partij van plan om miljarden te besteden om beoefenaars van Falun Gong te “transformeren”

Door Matthew Robertson
. De Chinese Communistische Partij (CCP) voert een nieuwe campagne uit met als doel Falun Gong beoefenaars in China onder dwang te "transformeren". Het zal om een periode gaan van 3 jaar waarbij miljoenen mensen worden betrokken met een prijskaart van miljarden dollars. Feiten die gebaseerd zijn op documenten van de Partij welke online beschikbaar zijn en een recente analyse door een mensenrechten groep van Falun Gong.

"Juridisch Onderwijs Training Centrum," stad Wuchang in de provincie van Heilongjiang, Noord China. De Communistische Partij gebruikt vaak eufemistisch getitelde instellingen, zoals "Juridisch Onderwijs Centrum," om de plaatsen te verhullen waar beoefenaars van Falun Gong worden gehersenspoeld. (Minghui.net)

In juli 1999 belooft de op dat moment hooggeplaatste leider Jiang Zemin Falun Gong “uit te roeien”. Deze “hersenspoeling campagne” is de nieuwste poging van de CCP om dit dreigement waar te maken. Falun Gong, ook wel bekend als Falun Dafa, is een traditionele Chinese spirituele discipline die bestaat uit het beoefenen van vijf meditatieve oefeningen en de studie van een morele leer gebaseerd op de beginselen van eerlijkheid, compassie en verdraagzaamheid.

Volgens de documenten van de CCP zijn vijfenzeventig procent van de bekende beoefenaars van Falun Gong het doelwit in de nieuwe campagne

.

Het inschatten hoeveel personen nu in gevaar zijn, is geen eenvoudige zaak. De getallen van de CCP zijn niet geloofwaardig en de vervolging van Falun Gong verhindert elke poging om een overzicht te krijgen van de actieve beoefenaars in China.

Het Falun Dafa Informatiecentrum, die doorbrak met de Engelse versie van het nieuws over deze campagne op 25 oktober, schat dat tussen 20 tot 40 miljoen beoefenaars actief zijn in China.

Deze schatting is gebaseerd op een netwerk waar de beoefenaars  beroep op doen voor het  uitwisselen van informatie. De beoefenaars in China vertrouwen op wat zij noemen "belangrijke plaatsen" om literatuur te maken die helpt uit te leggen aan hun mede Chinezen wat Falun Gong is, hoe het wordt vervolgd door de CCP, en waarom de vervolging illegaal en verkeerd is.

Elk van deze belangrijke plaatsen, welke zich meestal in een privéwoning bevinden en wellicht niet meer inhouden dan een computer, een printer en een kopieer machine, worden gebruikt door 100 à 200 beoefenaars. Volgens het centrum zijn er 200.000 dergelijke plaatsen in China, welke tot de schatting van  20 à 40 miljoen actieve beoefenaars leidt.

75 % van de bekende beoefenaars zijn het doelwit van deze campagne, maar hoeveel van de actieve beoefenaars bekend zijn bij de autoriteiten is onbekend. Als het 75 % percentage wordt toegepast op de totale bevolking van beoefenaars, dan worden de komende drie jaar tientallen miljoenen bedreigd met hersenspoeling.

Het doordringen van de maatschappij

De campagne lijkt van de top van de Partij te komen en door te dringen tot de laagste rangen van de Chinese maatschappij. Van de acht documenten die het Informatie Centrum analyseerde, waren er zeven van kleine gemeenten waaronder zelfs een lokale watermaatschappij. Het achtste document kwam vanuit het apparaat van de Partij zelf, vertelde het Informatie Centrum.

In één van de documenten staat, "Onder leiding van deskundigen op het gebied van heropvoeding en transformatie," krijgen Partij kaderleden instructies om "naar  verschillende dorpen en huishoudens te gaan om uitdagende individuen op te voeden en te veroveren."

De oorspronkelijke folders zitten vol met communistisch gebral, inclusief
“het opvoeden, transformeren en veroveren van hoofddoelwitten om de strijd te verzekeren”, "het verkennen van nieuwe methoden in het uitvoeren van speciaal politiek- en denkwerk”, "onderwijs wetenschappelijk de gevangen beoefenaars, en " promoot  de getransformeerde leden bij hun terugkeer naar het normale leven in de maatschappij, met als doel de oorlogsoverwinning te bevorderen en te vergroten.”

De laatste slagzin verwijst naar staatspropaganda waarbij "getransformeerde" individuen op televisie of in radio shows deelnemen en Falun Gong veroordelen.

Als een militair strijdplan worden specifieke statistieken gegeven voor de verschillende doelstellingen: Een transformatie maatstaf van 75 procent, een terugvalpercentage van minder dan 6 procent, en belangrijke taken voor elke fase van de campagne, jaar na jaar.


In 2010 heeft de CCP  als doelstelling "het verenigen van gedachten... het bedenken van plannen… het verbeteren van voorzieningen”, in 2011 "het verder implementeren en versterken van het onderwijs, transformatie, en het bereiken van hoofddoelstellingen", en in 2012 " het verdiepen van onderwijs en transformatie werk ... een transformatie standaard bereiken van minimaal 10%, gebaseerd op de resultaten van 2009 ."

De beheerders van de Communistische Partij moeten hen “dwingen seminaries bij te wonen, en een sterke combinatie van onderwijs en ondervraging toepassen om hen zo te transformeren en te ontwortelen "

Aan het einde van het derde jaar, zullen bonussen worden uitgedeeld aan de meest ijverige hersenspoelers.

Vorige campagnes

Volgens deskundigen heeft deze campagne veel overeenkomsten met eerdere gedachtehervorming campagnes die door de CCP gevoerd werden.

"Het formaat en de stijl van deze mededeling is net zoals in de oude dagen," zei Zhong Weiguang in een telefonisch gesprek, een Chinese dissident en geleerde van totalitarisme nu woonachtig in Duitsland. De termen “Opvoeden en transformeren” gewoon wijzigen in "gedachte hervorming", of het 2010-2012 gedeelte en de woorden 'Falun Gong' wegnemen, en niemand zou weten over welk jaar het ging.

Zhong merkte ook op dat de campagne in feite illegaal onder de Chinese wet is. "Wanneer mensen de wet overtreden, zouden rechtbanken het moeten behandelen. Wat geeft de regering het recht om mensen op te pakken en onder dwang hun gedachten te veranderen? Dit is niet wat er gebeurt in een normale maatschappij, het is vervormd," zei hij.

Het document van de gemeente Laodian in de provincie Henan spreekt van de noodzaak om " de socialistische kern te betrekken in het hele proces van her opvoeding en transformatie werk."

"Als [de Partij] doorbreekt in de verovering van uitdagende groepen," moet het "helpen het doelwit een nieuwe visie te verkrijgen terwijl  zijn/haar oude filosofie vernietigd wordt." Op deze manier, zegt het document, zullen verantwoordelijken "vermijden dat de persoon die getransformeerd wordt met een lege geest achterblijft en een nieuwe sessie van heropvoeding nodig heeft"

Woordvoerder van de Falun Gong, Erping Zhang, citeerde in de pers van het Informatie Centrum, "de scènes die zich in China afspelen zouden rechtstreeks uit Orwell’s ‘1984’ kunnen komen"

‘Botter en harder’

Maar terwijl de retoriek vergelijkbaar kan zijn met campagnes van zestig jaar geleden, zijn de technieken botter en harder, volgens Cheng Xiaonong, voormalig adviseur van afgezette premier Zhao Ziyang en later hoofdredacteur van Moderne Chinese Studies.

"Het is een gedwongen verandering van geest door schending en onderdrukking. Ze gebruiken niet zoveel van de indoctrinatie van de communistische ideologie die werd gebruikt in eerdere gedachtehervorming campagnes," zei hij. "Met andere woorden, de hervorming van gedachten of gedachte-indoctrinatie vond plaats buiten de gevangenis, maar deze "transformatie" vindt plaats binnen de gevangenis. Dat is het belangrijkste verschil.

Het Informatie Centrum publiceerde notities van gevallen waarin beoefenaars door misbruik binnen enkele dagen nadat ze gevangen werden genomen in een hersenspoelingcentrum gestorven zijn. Volgens het Informatie Centrum wordt er gevreesd dat  tienduizenden beoefenaars werden gedood tijdens de vervolging.

Een ander opmerkelijk aspect van de campagne is de enorme hoeveelheid geld die erin wordt gegoten. Het document zegt dat de kosten van het transformeren van een Falun Gong beoefenaar tot US$ 6, 750 reikt. De totale kosten van de campagne zal in de miljarden dollars lopen.

Professor Scott Lowe, hoogleraar en voorzitter van het departement van filosofie en religieuze studies aan de Universiteit van Wisconsin-Eau Claire, merkt op dat de Partij een "enorm fortuin" besteedde aan het vervolgen van beoefenaars tussen 1999 en 2005 en dat "het moeilijk te geloven is dat ze zo’n enorm bedrag een tweede keer krijgen om te verspillen."

In een e-mail uitwisseling schreef hij, “

Door een parallel met een eerder tijdperk te trekken zou dit meer lijken op de eindeloze campagnes van de late jaren ' 50 en de vroege jaren ' 60, waar de "klasse vijanden" die herhaaldelijk werden aangevallen min of meer steeds dezelfde mensen waren... de staat  zou misschien  de "gebruikelijke verdachten, oppakken voor een tweede, derde, vierde ronde van misbruik, "

Fundamentele Uitdaging

Volgens Zhong en Cheng zijn de enorme investeringen van geld en het mobiliseren van mankracht het gevolg van de ideologische zwakte van de Partij.

"Mensen die onder het Chinese communisme hebben geleefd, weten dit: de invloed van Falun Gong op de Chinese maatschappij is groot geweest, en dat is de enige echte reden waarom ze dit zouden doen, en er zoveel moeite voor doen,"  aldus Zhong.

Cheng Xiaonong suggereert dat de CCP nog steeds verontrust moet zijn door de waargenomen bedreiging die Falun Gong met zich meebrengt aan de Partij op een fundamenteel niveau. "Falun Gong verspreidde zo snel in China en had ineens ongeveer 100 miljoen gelovigen. Het vond plaats tijdens een periode toen het aantal echte gelovigen in de communistische ideologie in China dramatisch gedaald was."

Hij zegt dat het regime niet langer gericht is op volledige ideologische overheersing van de bevolking Vanuit het perspectief van een quasitotalitaire regering is de invloed van Falun Gong echter nog steeds problematisch.

"Eigenlijk wordt Zhen Shan Ren (Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid), het kern idee van Falun Gong, waargenomen door het Chinese regime als een uitdaging met haar ideologie, omdat de Communistische Partij  de waarheid niet verteld, niet vriendelijk is en eigenlijk heel verschrikkelijk is," zei Cheng, verwijzend naar de Falun Gong leerstellingen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. "Met als gevolg dat hoe meer mensen praten over Zhen-Shan-Ren, des te meer de regering gelooft dat het een uitdaging en kritiek is op de politieke regel van de Communistische Partij.”

Volgens Zhong geeft het bestaan van de campagne van de Partij, met als doel Falun Gong uit te roeien, blijk dat dit geen succes is geweest. Hannah Arendt schreef ooit dat een Communistische Partij steeds zijn propaganda richt op zijn zwakste punten, zei Zhong. "Ze doen dit omdat hun vervolging van Falun Gong is mislukt."

Oorspronkelijke tekst:

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44866/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular