De zaak van de advocaat Wang Yonghang uit Dalian vermeld in het jaarlijkse VN verslag van 2010

22-06-2010 Vervolgde advocaten

(Clearwisdom.net) In zijn onlangs ingediend rapport aan de dertiende sessie van de VN Veiligheidsraad, vermeldde Manfred Nowak, Speciale Rapporteur over Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Mensonterende Behandelingen of Afstraffingen, in zijn rapport de zaak van de Chinese advocaat Wang Yonghang.

Chinese advocaat Wang Yonghang

Volgens het rapport, werd meneer Wang gearresteerd en werd hij ernstig geslagen door de politie. In het rapport staat, “Op 4 juli 2009 werd Wang Yonghang gearresteerd door een 24-tal politieagenten van Dalian. Gedurende zijn gevangenschap werden hem ernstige slagen en verwondingen toegediend, wat leidde tot een gebroken rechterenkel. Hij kreeg een slechte medische behandeling die duurde tot 11 augustus 2009, toen hij onder het mes moest als gevolg van een ernstrige infectie in zijn enkel. De familie van Wang werd niet op de hoogte gebracht van zijn operatie maar ontving in de plaats daarvan een arrestatiebevel dat gedateerd was op 10 augustus 2009.

“Meneer Wang wordt op dit moment vastgehouden in de stadsgevangenis van Dalian, waar hem slagen en verwondingen worden toegediend naar willekeur. Zijn familie en advocaat hebben hem nog niet kunnen zien omdat zijn zaak zogezegd ‘staatsgeheimen’ omvat. Zijn familie heeft de relevante autoriteiten herhaaldelijk op de hoogte gebracht van de slechte behandeling van meneer Wang maar heeft nog geen antwoord mogen ontvangen.

“De licentie van Wang Yonghang om zijn beroep uit te mogen oefenen, werd niet vernieuwd na een jaarlijkse evaluatieperiode op 31 mei 2008. Meneer Wang heeft verschillende open brieven online gepubliceerd, waarin hij pleitte voor vrijheid van religie en zijn mening uittte over hoe Falun Gong beoefenaars behandeld worden in China.”

Manfred Nowak is een professor Grondwettelijk Recht en Mensenrechten aan de Universiteit van Wenen en hij is de eerste Speciale Rapporteur over Foltering op een missie naar China om feiten te verzamelen. Tijdens zijn ambtstermijn als Speciale Rapporteur heeft hij vele landen bezocht voor missies om feiten te verzamelen. Zijn rapporten omvatten steeds een groot gedeelte over de huidige situatie in China.

In zijn rapport op zijn missie in China, schreef professor Novak, “De aanwezigheid van een advocaat is niet enkel een recht verzekerd onder internationale mensenrechten maar ook een belangrijk middel om het gebruik van folteringen te vermijden. Advocaten verzekeren niet enkel supervisie op het gedrag van ondervragende partijen tijdens ondervragingen, maar ze vergemakkelijken de vervolging van ondervragers die foltermethoden gebruikt hebben. De advocaten maken het tevens mogelijk dat getuigen bewijs kunnen tonen aan het gerechtshof dat er verklaringen werden afgelegd via illegale methoden. Maar in China, worden de meeste verdachten ondervraagd zonder advocaten.”

Wang is gevangen gezet eenvoudigweg vanwege zijn streefdoel: de basisrechten van Chinese inwoners te beschermen volgens de standaard van internationale mensenrechten. De zaak van dhr. Wang legt de ware situatie bloot van de Chinese staat, die zogezegd ‘geregeerd wordt door de wet’. In zijn rapport zegt Nowak, “Een staatssysteem voor toezicht op burgers met niet conformerende meningen en met zware straffen voor zulk een ‘afwijkend gedrag’, zoals lange gevangenisstraffen voor vaag omschreven zogezegde misdaden, met inbegrip van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, het ondermijnen van de eenheid van het land, het ondermijnen van staatskrachten, of onwettig staatsgeheimen verschaffen aan individuen buiten het territorium, alsook hen blootstellen aan heropvoeding door dwangarbeid, lijkt niet verenigbaar met de kernpunten van een samenleving gebaseerd op een cultuur van mensenrechten en leidt tot intimidatie, onderworpenheid, zelf-censuur, en een ‘samenleving van angst’, welke leidt tot het schenden van het recht van niet blootgesteld te worden aan onmenselijk en vernederende behandeling of afstraffing”.

Nowak zijn Onderzoeksrapport over China is doorslaggevend in het helpen van regeringen en mensenrechtenorganisaties rond de wereld om de mensenrechtensituatie beter te begrijpen in China. Het rapport kan gedownload worden op de volgende link:
http://www.falunhr.org/reports/UN2006/UN-Mission2China.pdf

bron: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/5/24/117346.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular