11 jaar van vervolging en vreedzame activiteitenPersbericht van het Falun Dafa Informatie Centrum

Deze week is het 11 jaar geleden dat de Chinese Communistische Partij een campagne lanceerde om Falun Gong, een vreedzame en populaire spirituele praktijk omarmd door miljoenen Chinezen, uit te roeien. Maar de beoefenaars van Falun Gong zijn niet de enige slachtoffers en de levens die vernietigd en verloren gegaan zijn, zijn niet de enige prijs die betaald werd.

Direct volgend op het besluit van de Communistische Partij (20 juli 1999) om Falun Gong te onderdrukken, werden massaal Falun Gong boeken verbrand in openbare vertoningen en publiceerden de staatsgecontroleerde media een stortvloed aan propaganda om de praktijk zwart te maken. Falun Gong beoefenaars werd hun recht op vrijheid van expressie, religieuze overtuiging en legale bescherming afgenomen. Scholen schorsten studenten voor het beoefenen van Falun Gong en werkplaatsen gaven werknemers aan die vervolgens gevangengenomen en gefolterd werden.

Falun Gong beoefenaars zijn vandaag de dag de grootste groep gewetensgevangenen in de wereld, met honderdduizenden die onrechtmatig gevangen zaten op ieder willekeurig moment. Tienduizenden zijn gefolterd in gevangenschap door gevangenisbewakers die trachten hen te dwingen hun geloof op te geven. Ze zijn geschokt met elektrische stokken, gebrandmerkt, opgehangen aan plafonds en geslagen. Er wordt hen goede voeding onthouden en ze krijgen dwangvoeding met hete pepers en menselijke uitwerpselen. Vrouwen zijn verkracht en zelfs kinderen en oudere mensen blijft gevangenschap en mishandeling niet gespaard. Zich opstapelende bewijzen suggereren dat duizenden, zelfs tienduizenden, zijn omgebracht voor de verwijdering en verkoop van hun vitale organen.

Zelfs buiten China's grenzen zijn Falun Gong beoefenaars niet vrij van toezicht, intimidatie, belastering en zelfs geweldpleging door agenten van de Communistische Partij.

Het vermoorden van het geweten

De onderdrukkingscampagne van de Communistische Partij is niet slechts een kwestie van de fysieke veiligheid van Falun Gong beoefenaars. In plaats daarvan is het een bedreiging voor iets veel essentiëlers: het recht van de mens om zichzelf te verbeteren en de collectieve waarden en integriteit van een gehele natie.

Toen de onderdrukking in 1999 startte, hadden Falun Gong beoefenaars nooit enige politieke ambities geuit. Ze waren niet ontwrichtend. Ze pleitten niet voor politieke transformatie en zochten in plaats daarvan slechts de transformatie van hun eigen hart. Maar hoewel ze geen politieke dissidenten waren, waren ze spirituele dissidenten. In een natie waar geweld verheerlijkt wordt, kozen ze om te geloven in compassie en geduld. In een systeem doordrongen van bedrog en corruptie, beoefenden ze waarachtigheid. En in een China wiens nieuwe mantra was: "rijk zijn is glorieus", zochten ze de betekenis van het leven niet in het streven naar geld, maar in meditatie, zelf-reflectie en de uitoefening van onbaatzuchtigheid.

Toen Falun Gong groeide in China, met naar schatting meer dan 70 miljoen mensen die het beoefenden tegen 1999, trok haar populariteit de woede aan van de top leiders van de Communistische Partij die in de morele filosofie van Falun Gong een ideologische vijand zagen. Deze dynamiek is beschreven in een redactioneel artikel van 27 juli 1999 van het Xinghua nieuwsagentschap, de officiële spreekbuis van de Communistische Partij, waarin verklaard werd: "het gepredikte principe van 'waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid' heeft niets gemeen met de socialistische ethische en culturele vooruitgang waar we naar streven."

De vervolging heeft niet tot doel Falun Gong beoefenaars te vermoorden; doden in gevangenschap zijn in het algemeen een bij-product. Het ware doel is gedwongen religieuze conversie. Individuen die de aspiratie hebben een moreel leven te leiden, een van onbaatzuchtigheid en vriendelijkheid, worden gevangen genomen, tot criminelen bestempeld en gefolterd met het doel hen tot mensen te maken zonder spiritueel geloof. Nadat ze "hervormd" werden onder dwang en mishandeling, werden ze gedwongen om deel te nemen aan de "transformatie" van mede Falun Gong beoefenaars. In zekere zin, is het doel van de vervolging om mensen die de wet naleven en naar vriendelijkheid streven om te vormen tot mensen die hun vrienden verraden en folteren.

Een natie tot slachtoffer gemaakt

Falun Gong beoefenaars zijn niet de enige slachtoffers van de vervolging in China. De onderdrukking van Falun Gong wordt gedirigeerd door de Communistische Partij en haar veiligheidsmacht, maar wordt uiteindelijk uitgevoerd met de hulp en instemming van honderden miljoenen Chinese burgers.

Politieagenten die hun beroep zijn binnengetreden om mensen te beschermen zijn gedwongen om oudere vrouwen te arresteren voor het mediteren in parken. Bewakers in werkkampen worden bedreigd hun baan te verliezen als ze niet deelnemen aan de foltering en mishandeling van Falun Gong gevangenen. Redacteurs en reporters zijn gedwongen om hatelijke artikelen te schrijven over de praktijk. Leerkrachten op scholen worden vereist te garanderen dat geen van hun studenten in Falun Gong geloven en werkgevers worden gedwongen productieve werknemers aan te geven om naar werkkampen gedeporteerd te worden. Gewone burgers worden beloningen aangeboden voor het aangeven van hun buren die Falun Gong beoefenen en rechters zijn niet toegestaan zich voor gerechtigheid uit te spreken wanneer Falun Gong beoefenaars voorgebracht worden.

Naast dit alles zijn Chinese burgers door de leiders van hun land opgedragen Falun Gong te haten, en minachting te voelen voor haar principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid en om stil te blijven wanneer ze onrecht zien.

Dit zijn de andere slachtoffers van de onderdrukking van Falun Gong. Het is waar dat ze zich niet achter de tralies bevinden, noch wordt hen onderwijs en werk ontzegd vanwege hun geloof. Maar hen werd iets belangrijkers ontnomen dan fysieke vrijheid: een schoon geweten. Ze zijn beroofd van hun integriteit, en worden blind gehouden voor de waarheid. Het is voor deze mensen dat Falun Gong beoefenaars in China hun leven blijven riskeren.

Sinds de onderdrukking van Falun Gong 11 jaar geleden begon, is de reactie van Falun Gong beoefenaars een pad geweest van geweldloze inspanningen om hun landgenoten te informeren over de waarheid. Met ondergrondse drukkerijen, waar ze informatiematerialen drukken over de ware natuur van hun spiritueel geloof, zijn ze door een muur van officiële propaganda heengebroken. Ze hebben een satelliet TV station gelanceerd om ongecensureerd nieuws naar China te kunnen uitzenden en software ontwikkeld om door de internetblokkade en censuur heen te breken, wat miljoenen Chinese burgers vrije toegang tot informatie verschaft. Ze hebben uitvoerende en beeldende kunstgroepen gevormd om een boodschap van vrede, compassie, waarheid en hoop te brengen aan de Chinese mensen.

Vandaag is er reden voor optimisme. Met de tijd die voorbijgaat, is er een groeiend aantal Chinese mensen die weigeren medeplichtig te zijn aan de vervolging tegen Falun Gong. Met honderdduizenden schrijven ze brieven aan Falun Gong websites waarin ze hun steun en solidariteit met de vervolgde beoefenaars uitdrukken. Tientallen mensenrechtenadvocaten streven er nu actief naar om Falun Gong beoefenaars te verdedigen, wetend dat ze royement en foltering riskeren.

Meer en meer Chinese mensen weigeren door geweld geïntimideerd te worden, omdat ze weten dat een leven geleefd zonder vrijheid van geweten het niet waard is om te leven. Ze realiseren zich dat het recht om te streven naar de waarheid en zelfverwezenlijking is wat ons tot mens maakt. Het is wat een persoon sterk maakt, het is wat betekenis en waarde geeft aan het leven. Het is wat een natie of een cultuur in staat stelt te bloeien en het zijn deze dingen die op een dag werkelijk de Chinese natie in staat stellen zijn volledig potentieel te bereiken, een China dat de wereld graag ziet.

Gepubliceerd 20 juli 2010 op: www.faluninfo.nl

Oorspronkelijk Engelstalig artikel: http://www.faluninfo.net/article/1067/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular