Het uitdoven van “hoop op genade en wijsheid” in ChinaMassale hersenspoelingcampagne met folteringen en het vernietigen van persoonlijkheid

Door Matthew Robertson
 [Epoch Times]. Chen Gang weet wat het is om gehersenspoeld te worden. 
Dhr. Chen, 38, woont heden in de V.S. Hij was voorheen de logistieke manager van de Carlsberg brouwerij in Peking. Hij is afkomstig uit een muzikale familie – zijn vader was dirigent bij het Centraal Filharmonisch Orkest van Peking en zijn moeder was fluitiste bij datzelfde orkest –  hijzelf bespeelt de fagot. Hij beoefent ook  Falun Gong. Omdat dhr. Chen Falun Gong beoefende werd hij in 2000 gearresteerd en naar het Tuanhe werkkamp gestuurd in de buitenwijken van Peking. Daar zou hij 18 maanden hechtenis en folteringen ondergaan tot zijn geest gebroken was en hij ermee instemde “getransformeerd” te worden.

Chen Gang

Hij zegt: “De politie bleef me folteren tot ze ieder beetje van mijn waardigheid, mijn onschuld en mijn geloof hadden vernietigd. Ze dwongen me iemand te worden die ik veracht, ze bezoedelden mijn karakter en ziel, en ze vertrapten mijn hoop op genade en wijsheid. Ze dwongen me in een toestand van berouw, schaamte en ontgoocheling in mezelf.”

Wat de Chinese Communistische Partij (CCP) dhr. Chen aandeed, is het nu van plan te doen met 75 procent van alle bekende Falun Gong beoefenaars in China – volgens documenten beschikbaar op plaatselijke websites van de Communistische Partij, alsook volgens een intern Partijdocument dat het FDI (Falun Dafa Informatiecentrum) in handen kreeg.

Deze nieuwe, driejarige campagne zal miljarden kosten en zal, afhankelijk van hoe efficiënt de beoefenaars worden opgespoord, op miljoenen of tientallen miljoenen mensen doelen.

“Heropvoedingcampagnes”


Men kan zeggen dat de geest van de CCP die China veroverde gesmeed werd door massale hersenspoeling. In de jaren '40 paste de CCP hersenspoelingmethodes (ook “heropvoeding”, “transformatie”, “gedwongen bekering”, “gedachtehervorming” of “ideologische herprogrammering” genoemd) toe op haar eigen kaderpersoneel in de bergschans van Yan'an, ten tijde van de anti-Japanse oorlog.

Nadat de Partij de macht greep werden dezelfde methodes toegepast op verschillende lagen van de bevolking, met name de intellectuelen, “kapitalistische voortrekkers”, en “koppige bourgeois elementen” van allerlei slag. Bij de aanvang van elke campagne werden steeds nieuwe groepen het doelwit van “gedachtehervorming”.

Sinds juli 1999 keerde de CCP haar aandacht naar het “transformeren” van de gedachten van Falun Gong beoefenaars, als onderdeel van een door toenmalig Partijhoofd Jiang Zemin bevolen systematische campagne om Falun Gong uit te roeien.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een traditionele Chinese spirituele discipline die bestaat uit het beoefenen van 5 meditatieve oefeningen en de studie van een morele leer die gebaseerd is op de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.  Volgens de Chinese autoriteiten waren er begin 1999 tussen de 70 à 100 miljoen Falun Gong beoefenaars in China.

“Studiesessies” werden al snel ingevoerd, waarbij Partijleden gedwongen werden Falun Gong te verwerpen en de Partij trouw te zweren. Deze sessies waren gelijkaardig aan de Revolutionaire Colleges die begin jaren '50 overal in China werden opgezet met de bedoeling de intellectuelen te indoctrineren.
De meer stedelijke setting die aanvankelijk werd gebruikt om Partijleden die Falun Gong beoefenden te indoctrineren, bleek een uitzondering op de regel. Doorgaans worden Falun Gong beoefenaars “heropgevoed” in gevangenissen, werkkampen, of speciaal daartoe ingerichte faciliteiten—waar de focus meestal eerder op gewelddadige dwang ligt, dan op louter politieke studie of discussie, ten minste volgens de vele getuigenissen die beoefenaars online publiceren.

De psychologie van het vernietigen van de identiteit


Jingduan Yang is een arts in het Tao Institute of Mind & Body Medicine in Philadelphia in de V.S., en heeft interviews gevoerd met Falun Gong beoefenaars die het slachtoffer zijn geworden van de staatscampagne om hen te heropvoeden. Hij verteld dat de basisprocedure van het hersenspoelen ligt bij het controleren van informatie en de vrijheid van het doelwit, en hun welzijn en overleven te laten afhangen van hun aanvaarden van dergelijke  informatie.

“Er zijn drie hoofdcomponenten in het hersenspoelingproces,” zegt dr. Yang in een intervieuw. “Ten eerste, de totale controle van iemands fysieke, financiële en sociale bestaan. Ten tweede, herhaaldelijke blootstelling aan informatie of ideeën die zij moeten accepteren om te overleven. Ten derde, geweld of martelingen in het geval van mensen die de informatie verwerpen.”

“Terwijl men fysieke folteringen ondergaat en herhaaldelijk wordt blootgesteld aan dezelfde informatie, doet het overlevingsinstinct de gevangenen vaak de ideeën en informatie die hen worden opgedrongen, aanvaarden,” zei hij. “Soms tot het punt dat ze er diep in beginnen te geloven.”

In vroeger tijden waren deze ideeën en informatie het Marxisme-Leninisme, de Mao Zedong gedachte, en een “correct begrip” van de “tegenstellingen tussen het volk”, en andere communistische peptalk. Vandaag de dag, richt het hersenspoelen van Falun Gong beoefenaars zich erop hen ervan te overtuigen dat hun geloof boosaardig is, schadelijk en zelfzuchtig.

De oude methodes worden gebruikt, aangevuld met ervaring en onderzoek. Volgens dr. Sun Yanjun, die tot 2009 docent psychologie was aan de Capital Normal University in Peking, heeft de CCP sindsdien ettelijke subsidies toegekend aan Chinese sociale wetenschappers en psychologen om uit te vissen hoe men het proces van “transformeren” efficiënter kan maken.

De druk om toe te geven komt niet alleen wanneer beoefenaars in hechtenis verkeren, maar komt vanuit de hele maatschappij. Familie, vrienden, het bedrijf waar men werkt, allen kunnen financiële en/of andere gevolgen te dragen krijgen indien de beoefenaar zijn geloof weigert af te zweren.

In het verleden werden “klasse-vijanden” als dusdanig bestempeld enkel en alleen op grond van hun ouders' afkomst, en waren aldus “verdoemd”, vertelt dr. Yang.
Vandaag worden de Falun Gong beoefenaars die hun geloof afzweren gespaard van het geweld. Maar om te bewijzen dat hun 'transformatie' echt is, wordt van hen verwacht dat ze zelf deelnemen aan het hersenspoelen.

“Wanneer je bereid bent getransformeerd te worden, zullen ze je hier verder gebruiken om anderen te transformeren, zodat je je baan terug krijgt, bezoek mag ontvangen, of zelfs degelijk voedsel kunt krijgen, dit soort zaken,” aldus dr. Yang.

“De omvang van het organiseren van dit hersenspoelingproces is enorm,” zegt dr. Yang.

Foltering en transformatie


Wie niet toegeeft aan de transformatie, wacht een wrede behandeling. Het FDI heeft recentelijk bericht over de dood van verschillende beoefenaars kort nadat ze werden gearresteerd en naar hersenspoelingcentra werden gestuurd—misschien een bewijs dat de nieuwe campagne de inspanningen gericht tegen Falun Gong, intensifieert.

Dhr. Chen werd slaap ontzegd, meestal mocht hij maar 2 à 4 uur slapen per nacht. Wanneer hij eerder in slaap viel, zouden de cipiers hem slaan of schoppen. Een keer werd hij 15 dagen op een rij wakker gehouden.

Hij onderging verschillende sessies waarbij hij behandeld werd met meerdere elektrische knuppels met een  hoog voltage. De knuppels verschroeiden zijn huid, hij kreeg spasmen over zijn hele lichaam, en de elektrische lading tastten zijn zenuwstelsel aan. Dhr. Chen beschreef de marteling dat het voelde alsof hij in brand stond of overal gebeten werd door giftige slangen.

De gevaarlijkste marteling die hij doorstond heette “duwen op het bed”.

De cipiers kozen 10 gevangenen uit om hem af te ranselen, ze sloegen hem tot zijn gezicht onherkenbaar was. Toen werden dhr. Chen's voeten en benen strak samengebonden en zijn armen op zijn rug. Zijn nek werd vervolgens strak aan zijn benen vastgesnoerd zodat hij het gevoel had te stikken. Hij werd vervolgens onder een houten bedplank geschoven en de gevangenen gingen op de bedplank staan.

Dhr. Chen voelde dat zijn botten op het punt stonden te breken. Na deze marteling kon hij twee weken lang niet meer lopen. Rond ongeveer diezelfde periode, verlamde deze marteling een andere beoefenaar genaamd Lu Changjun.

“Ik zal deze helse pijnen nooit vergeten,” schreef dhr. Chen. “Ik was bedekt met verwondingen, mijn rug was verwond, en ik lag in bed als een dode vis, niet bij machte te bewegen. Het enige dat ik kon horen waren de ijzingwekkende kreten van andere Falun Gong beoefenaars die gemarteld werden. De tranen liepen over mijn wangen. Ik dacht zelfs dat de hel niet erger kon zijn.”

Hij gaf het uiteindelijk op en schreef een transformatieverklaring, terwijl de politie hem filmde, en hem vervolgens dwong zijn verklaring hardop voor te lezen.

“Tot op heden heb ik er nog steeds spijt van dat gedaan te hebben,” zei dhr. Chen in een recent interview. “Ik wilde gewoon dat kleine plaatsje in mijn hart dat het mijne is, behouden; dat ben ik: dit is wat ik denk... Ik wilde dat behouden als een zuiver land in mijn hart, maar om hun bonus te behalen gebruiken ze iedere methode om dat kleine stukje zuiver land uit je hart weg te nemen. Dat noemen ze heropvoeden, en dat noemen wij hersenspoelen.”

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular