Gevangen genomen onderwijzer vertelt zijn vrouw: “Iedere keer dat we elkaar ontmoeten kan de laatste keer zijn”

(Minghui.org) Dhr. Bian Lichao was een gerespecteerd onderwijzer op de Kailuan 10th Middle School in Tangshan. Hij werd in 2012 veroordeeld tot 12 jaar gevangenis en vastgezet in de Shijiazhuan gevangenis. Na drie maanden was hij bleek en uitgemergeld, met ingevallen ogen en wangen. Hij leed aan hoge bloeddruk en vertoonde symptomen die wijzen op een hartaanval. Op 22 april 2013 bezocht zijn vrouw hem in de gevangenis, en het eerste dat hij tegen haar zei was: “Xiuzhen, elke ontmoeting kan ons laatste afscheid zijn.”

Naam:

Bian Lichao (卞丽潮)

Geslacht:

Man

Leeftijd:

48

Adres:

Tangshan, provincie Hebei 

Beroep:

onderwijzer aan Kailuan 10th Middle School in Tangshan

Datum meest recente arrestatie:

25 februari 2012

Laats vastgehouden in:

Shijiazhuang gevangenis (石家庄监狱) Stad: Tangshan Provincie: Hebei

Geleden vervolging:

Illegaal veroordeeld, gevangenschap, martelingen, afpersing, geen medische bijstand, geen bezoekrecht.

Vervolgers:

Chen Zhong(陈忠), Yue Yuhai(岳玉海), An Yingwu(安英武) and Li Wenli(李文利) Advocaat: Onbekend

Dhr. Bian had een goede staat van dienst met 20 jaar ervaring. Hij was geliefd bij zijn studenten en collega's en kreeg meerdere keren erkenning als een uitmuntend leraar. Toen de vervolging van Falun Gong begon in juli 1999, werden zijn onderscheidingen hem ontnomen toen bij weigerde het beoefenen van Falun Gong op te geven. Hij klaagde er niet over, maar bleef ijverig zijn werk doen.

Dhr. Bian werd gearresteerd op 25 februari 2012 en de politie perste zijn gezin 100.000 yuan af. Op 26 juli werd hij veroordeeld tot 12 jaar gevangenis. Toen buurtbewoners hoorden wat er gebeurd was, werden 279 handtekeningen ingezameld, inclusief vingerafdrukken, met de vraag hem vrij te laten.

Moeilijk om hem te bezoeken

De afgelopen drie maanden bezocht de echtgenote van dhr. Bian vele overheidsinstanties in Tangshan en Shijiazhuang om toestemming te krijgen hem te mogen bezoeken. De functionarissen van de Shijiazhuang gevangenis weigerden haar keer op keer met allerlei excuses. Op 5 maart lieten ze uiteindelijk toe dat zijn familie en een advocaat hem de volgende dag konden bezoeken. De volgende dag echter veranderden ze van gedachten en lieten ze het niet toe met het excuus van reorganisatie van de gevangenis. Ze intimideerden de advocaat en verscheurden zijn brief.

Op 22 april 2013 rond 14.00 uur werd dhr. Bian uiteindelijk buiten gebracht om zijn vrouw te mogen zien onder het oog van drie bewakers en verschillende gevangenen. Hij kon amper lopen. Toen zijn vrouw hem begroette toen hij de bezoekkamer binnenkwam, kon hij haar niet zien totdat hij heel dicht bij het raam kwam. Ze vroeg hem: “Ik ben zo dichtbij, kan je me zien?” Hij zei, “nee.”

Zowel hij als zijn vrouw werden omringd door bewakers. Voor het bezoek had afdelingshoofd Yue Yuhai hem gezegd dat hij slechts een half uur bezoek mocht hebben in plaats van het gebruikelijke uur.

Dhr. Bian vertelde zijn vrouw dat hij twee eieren per dag kreeg, één 's morgens en één 's avonds, omwille van zijn slechte gezondheid. Later hield dit op, en nu kreeg hij alleen nog 's morgens rijstepap. Na 10 minuten was dhr. Bian te moe om verder te praten; hij kon alleen nog op de tafel liggen en luisteren naar zijn vrouw.

Geen antwoord op vraag vrijlating wegens medische redenen

Op 18 december 2012 werd dhr. Bian naar de Baoding gevangenis gebracht. Het bleek dat zijn bloeddruk zeer hoog was. Toen hij op 6 januari naar de Shijiazhuang gevangenis overgebracht werd, verergerde zijn toestand. Behalve hoge bloeddruk, kreeg hij ook een hartaanval en zijn ogen werden erg slecht. Het gevangenisvoedsel was niet voldoende – Falun Gong beoefenaars kregen twee soeplepels rijstepap als ontbijt, een broodje als middagmaal en een half broodje 's avonds.

Op 29 januari 2013 onderging hij een medisch onderzoek. Ook zijn hart en hoofd werden onderzocht met ultrasoon. De directeur AnYingwu echter, vertelde hem dat alles er normaal uitzag.

Op 30 januari 2013, toen zijn vrouw en dochter hem kwamen bezoeken, stond zijn hart op het punt het te begeven. Zijn vrouw stuurde brieven naar het management van de Shijiazhuang gevangenis om medisch parool aan te vragen, maar ze kreeg geen antwoord.

Rechten genegeerd

Na zijn overplaatsing naar de Shijiazhuang gevangenis, vroeg dhr. Bian herhaaldelijk naar zijn advocaat, maar de gevangenisdiensten weigerden hem een antwoord te geven. Op 14 april 2012 gaf afdelingschef Yue Yuhai hem een antwoord. Dhr. Bian vroeg ook vrijlating om medische redenen aan, maar de gevangenisdirecteur An Yingwu vertelde hem dat zijn gezondheidstoestand niet ernstig genoeg was.

Dhr. Bian schreef zijn vrouw meer dan een dozijn brieven en gaf deze aan onderdirecteur Wang Qunniu. Geen enkele brief kwam aan. De doorsnee gevangene wordt toegestaan regelmatig naar huis te bellen, maar hij kreeg geen toestemming, ook niet op het Chinese Nieuwjaar, ook niet na herhaalde verzoeken.

Op 17 februari 2013 kwamen de echtgenote en dochter van dhr. Bian aan bij de gevangenis  in de hoop hem te kunnen zien. 15 minuten na hun aankomst echter, reden de bewakers hen weg. Ze brachten hen naar Chen Zhong, vice-chef van de Afdeling Opvoeding en een zekere Zuo (voornaam onbekend), de pas benoemde nieuwe chef van de Afdeling Opvoeding. Chen Zhong vertelde dat dhr. Bian momenteel voor drie maanden onder strikte controle stond en dus geen bezoek mocht ontvangen. Hij zei dat hij geen beslissing kon nemen omdat hij de situatie nog niet kende. Toen Chen Zhong sprak over dhr. Bian's gezondheid, vertelde hij dat dhr. Bian niet meewerkte met de behandeling en dat de gevangenis niet verantwoordelijk zou zijn indien hij plotseling zou sterven. Li Wenli, de vice-chef van de Politieke Afdeling zei tegen dhr. Bian: “Je vrouw schreef me een brief met uitleg over Falun Gong. Is zij een Falun Gong beoefenaar? Je vrouw maakt bij ieder bezoek problemen, dus zeg haar dat ze moet oppassen!”

Vervolgd door medegevangenen

Na het Chinese Nieuwjaar, regelde het gevangenispersoneel drie groepen gevangenen om beurtelings dhr. Bian in het oog te houden en te martelen. Ze lieten hem met niemand praten. Indien iemand met hem sprak, zou deze hard aangepakt worden. Hij mocht niet alleen naar het toilet gaan. De gevangenen die deelnamen aan de martelingen kregen strafvermindering. Ze volgden allemaal de bevelen op en vervolgden dhr. Bian fysiek en mentaal.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/1/140218.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular