Hoge Raad van Argentinië oordeelt zaak tegen Jiang Zemin en Luo Gan te heropenen

(Minghui.org) De Hoge Raad van Argentinië verwees op 17 april 2013 een zaak terug naar de federale rechtbank en beval de zaak te heropenen tegen de volgende verdachten: voormalig president en Partijleider Jiang Zemin en voormalig Lid van het Staande Comité van de Chinese Communistische Partij, Luo Gan.

De twee zijn beschuldigd van marteling en genocide van Falun Gong beoefenaars in China. De aanklager, de Falun Dafa Vereniging van Argentinië (FDAA), is reeds twee maal in beroep gegaan in de zaak. De zaak zal nu heropend worden.

De FDAA hoopt dat het Argentijnse hof de geest en letter van de wet zal respecteren door een internationaal arrestatiebevel tegen Jiang en Luo uit te vaardigen.

Achtergrond

Op 13 december 2005 spande de FDAA een rechtszaak aan tegen Luo Gan, die toen Vicedirecteur was van het 610 Bureau, terwijl hij op bezoek was in Argentinië. Hij wordt ervan beschuldigd het 610 Bureau te gebruiken om de vervolging tegen Falun Gong direct te plannen en uit te voeren. De zaak werd geaccepteerd door rechter dr. Octavio Aráoz de Lamadrid van het Federale Criminele Hof nr. 9.

Arrestatiebevel uitgevaardigd

In december 2009, na vier jaar van onderzoek en verzamelen van getuigenissen van vele Falun Gong beoefenaars, vaardigde rechter Lamadrid een internationaal arrestatiebevel uit, waarin Interpol verzocht wordt aangeklaagden Jiang en Luo te arresteren wanneer ze China verlaten en ze uit te leveren om terecht te staan in Argentinië voor hun misdaden tegen de mensheid. De rechter nam Jiang op in Luo’s zaak nadat hij ontdekt had dat de voormalige president van China de vervolging van Falun Gong geïnitieerd had.

Rechter gedwongen af te treden na bemoeienis van CCP in juridisch proces

Direct na de notificatie van de arrestatiebevelen voor Jiang en Luo ontvangen te hebben, schreef de Chinese ambassade in Argentinië een formele brief aan de Minister van het Argentijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken, diverse Argentijnse rechtbank beambten en verschillende staatssecretarissen met het verzoek “alle zaken gerelateerd aan Falun Gong te beëindigen”. Ze dreigden ook dat als de zaak doorgezet zou worden, het de bilaterale relaties tussen China en Argentinië zou ondermijnen.

Kort daarna werd rechter Lamadrid gedwongen af te treden en de Argentijnse regering verving hem snel met een andere rechter. Op zijn eerste werkdag als nieuw aangestelde rechter, trok hij het internationale arrestatiebevel tegen Jiang en Luo in en sloot de zaak wegens gebrek aan bewijs.

Falun Dafa Vereniging tekent twee keer beroep aan

De FDAA ging in beroep bij het federale gerechtshof, dat in december 2010 oordeelde dat in de zaak het principe van universele jurisdictie van toepassing is en dat het bewijs rond de vervolging, dat aangeleverd was door de aanklager, voldoende was om te accepteren en vertrouwen. Het hof verwierp de zaak echter gebaseerd op het principe van “non bis in idem” [als het International Criminal Court (ICC) uitspraak gedaan heeft over de zaak, dan kan geen andere rechtbank diezelfde zaak in behandeling nemen].

In essentie houdt het principe in dat twee identieke zaken niet onafhankelijk kunnen dienen tegen dezelfde verdachten. Omdat een gelijksoortige zaak gebaseerd op mensenrechtenschendingen tegen Falun Gong aanhangers al in Spanje liep, oordeelde het hof dat dat principe van toepassing was.

De FDAA ging vervolgens in beroep tegen de uitspraak van het hof en wees erop dat het Chinese regime enorme politieke druk heeft uitgeoefend en het nr.1 Tribunaal van het federale gerechtshof ertoe gedwongen heeft het principe van “non bis in idem” toe te passen om de zaak te verwerpen. De FDAA merkte tevens op dat het principe van “non bis in idem” niet toegepast zou moeten worden op de genocidale vervolging van Falun Gong alvorens de beschuldigde partijen officieel berecht zijn.

Amnesty International steunt het beroep van de FDAA

Amnesty International steunde het beroep van de FDAA en bood het hof, vanuit de kijk van een derde partij, een grote hoeveelheid strafrechtelijke zaken met betrekking tot misdaden tegen de mensheid, inclusief hun procedurele verwerking, ontwikkeling en analyse van de genoemde misdaden. De mensenrechtenorganisatie vond dat het principe van “non bis in idem” niet toegepast zou moeten worden op deze zaak.

Strafrechtelijk Hof beveelt heropening

Op 17 april 2013 verwierp het Hoge Gerechtshof van Argentinië het oordeel van het federale hof om de zaak te sluiten en beval de zaak opnieuw te laten dienen in het Negende Tribunaal van het federale gerechtshof.
Het gerechtshof oordeelde dat het principe van “non bis in idem” niet gebruikt kan worden of een onderzoek in een zaak wel of niet uitgevoerd zou moeten worden; laat staan dat het gebruikt kan worden om de uitkomst van een zaak te bepalen.

Eerdere verslagen:
-“Argentina: Lawsuit Against Luo Gan for Genocide Moves to Supreme Court” http://en.minghui.org/html/articles/2006/1/29/69446.html
-“Federal Judge in Argentina Orders Arrest of Jiang Zemin and Luo Gan” http://en.minghui.org/html/articles/2009/12/22/113292.html

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/3/140287.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular