Werkkampen sluiten, gruwel houdt aanFalun Gong beoefenaars in China doelwit van martelingen, seksueel geweld, orgaanroof. Gezinnen verscheurd, levens gebroken.

23-10-2013 Dwangarbeid

Door Stephen Gregory, Epoch Times. Men zou veronderstellen dat Ma Chunmei, wiens zus op 30 augustus vrijgelaten werd uit een van de meest gewelddadige werkkampen in China, best blij zou zijn. Maar ze heeft gemengde gevoelens.

Schets van de Tijgerbank foltermethode.

“Mijn moeder en mijn oudste zus brachten Ma Chunling naar huis, en ik ben opgelucht,” vertelde ze in een telefonisch interview vanuit Washington, waar ze nu woont. “Maar de Chinese Communistische Partij gebruikt nog steeds martelpraktijken tegen Falun Gong beoefenaars in heel China.” Falun Gong is een spirituele discipline die in China vervolgd wordt en die door Ma en haar zus beoefend wordt.

“Ik werd 4 jaar lang vervolgd in het Heizhuizi werkkamp en werd bijna doodgeslagen. Ik heb veel geluk gehad dat ik eruit kwam,” zei Ma. “Maar recent las ik over de martelpraktijken in Heizhuizi. Het pijnigde mijn hart.”

De afgelopen maanden zijn er meerdere berichten binnengekomen van sluitende “heropvoeding-door-arbeid”-kampen. In sommige gevallen werden Falun Gong beoefenaars vrijgelaten.

In andere gevallen werden de beoefenaars overgeplaatst naar hersenspoelcentra of gevangenissen waar ze dezelfde mishandelingen ondergaan als in de werkkampen—mishandelingen erop gericht hen hun diepste geloof te doen opgeven.

Minghui.org is een Falun Gong website die dagelijks berichten over de vervolging in China bijhoudt. Een blik op de site geeft een idee van de terreur waaraan Falun Gong beoefenaars dagelijks worden onderworpen.

Een eerste bericht gaat over dhr. Hua Lianyou, die sinds 30 mei 2012 in hongerstaking is uit protest tegen de 7 jaar gevangenisstraf die hem gegeven werd. Gevangenen sneden een scherpe punt aan het uiteinde van de slang waarmee hij gevoed werd, met de bedoeling zijn maagwand te beschadigen. Misdadigers ranselden de verzwakte Hua regelmatig af op bevel van het gevangenispersoneel. (NVDR: “zware jongens” kunnen vaak strafvermindering krijgen indien ze meehelpen met het vervolgen van Falun Gong beoefenaars)

In december 2012 kreeg zijn familie toestemming hem te bezoeken. Toen ze zagen hoe zwak hij was geworden, vroegen ze vrijlating om medische reden aan, maar dit werd geweigerd.

Een ander artikel beschrijft hoe Falun Gong beoefenaars bij de sluiting van de Panjin gevangenis in mei 2012, overgeplaatst werden naar de Shenyang gevangenis, waar ze gemarteld worden.

Een van hen is dhr. Gao, die in 2007 tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld werd. Door de jarenlange mishandelingen heeft de voorheen gezonde Gao nu water op zijn longen. Hij is bijna al zijn tanden kwijt en hij kan geen vast voedsel eten. Hij gebruikt een rolstoel en is zo zwak dat hij nauwelijks verstaanbaar kan praten. De gevangenis houdt hem vast in een isolatiecel.

Andere beoefenaars die overgeplaatst werden van Panjin naar de Shenyang gevangenis worden wakker gehouden—een standaard hersenspoeltechniek. Ze worden gedwongen onbeweeglijk stil te zitten op kleine krukjes van half zes 's morgens tot na 10 uur ’s avonds —een soort marteling—terwijl ze gedwongen worden video's te bekijken die hun geloof in Falun Dafa aanvallen. Criminelen houden hen in de gaten, slaan hen, schreeuwen naar hen en vervloeken hen.

Andere artikelen van Minghui gepubliceerd op 10 september beschrijven andere gevallen van mishandeling en marteling.

Omvang

Omwille van de moeilijkheden om informatie uit China te krijgen, geven de berichten op Minghui slechts een fractie weer van de gevallen van vervolging. Het is sowieso moeilijk om de omvang van de campagne tegen Falun Gong weer te geven, omdat deze enorm is.

Ethan Gutmann onderzoekt al bijna een decennium de vervolging van Falun Gong en werkt momenteel aan een boek hierover. Zich baserend op de interviews die hij hield met beoefenaars die in werkkampen zaten en andere gegevens, schat hij dat tussen 2000 en 2009, er op ieder moment tussen de 450.000 en 1.000.000 beoefenaars vastzaten in allerlei soorten hechtenis in China.
Slechts een handvol werkkampen zijn naar verluid gesloten—wat wil zeggen dat de meeste van deze honderdduizenden nog steeds vastzitten in werkkampen, gevangenissen, hersenspoelcentra, psychiatrische ziekenhuizen, en politiecellen.

Volgens Levi Browde, directeur van het Falun Dafa Informatie Centrum, bestaat er geen schatting voor het aantal “verdwenen” beoefenaars.

“We weten niet hoe we daar een getal op kunnen plakken,” zei Browde. “Dit is wat we wél weten: er zijn tientallen miljoenen mensen die Falun Gong beoefenen in China. Naar mijn ervaring, lijkt bijna iedereen uit China waar ik mee gepraat heb, iemand te kennen die verdwenen is.”

19 april 2003 was de laatste dag dat Wanqing Huang, die nu in New York verblijft, contact had met zijn jongere broer Xiong, die zich constant verplaatste om uit handen van de politie te blijven.

Wanqing mist Xiong en is nog steeds naar hem op zoek, maar geeft toe dat hij het spoor bijster is. “Hij verdween meer dan 10 jaar geleden, er zijn steeds minder en minder aanknopingspunten.” Zijn familieleden voelen zich machteloos.

Wanqing gelooft dat Xiong opgepakt is door het Chinese regime en “zo erg vervolgd werd dat de Chinese Communistische Partij niet durft toe te geven wat ze gedaan heeft.”

Orgaanhandel en transformatie

De angst die Wanqing deelt met alle beoefenaars die een familielid of vriend hebben die verdween, is dat hun dierbaren eindigen in de organenoogst: van het slachtoffer worden alle organen verwijderd terwijl hij nog leeft, wat meteen zijn of haar dood betekent.

Hoewel het Chinese regime recentelijk zei dat het een orgaandonatie systeem zou opstarten om het gebruiken van geëxecuteerde gevangenen als donoren te vervangen, heeft een testfase van dat nieuwe systeem volgens de officiële cijfers tussen maart 2010 en september 2013 slechts 1.279 organen opgeleverd, oftewel 511 organen van 186 donoren per jaar.

Canadese mensenrechtenadvocaat David Matas, één van de auteurs van “Bloederige Oogst” - het eerste onderzoek naar orgaanoogst in China -  meent dat China nog steeds een 10.000-tal transplantaties per jaar doet. Hij schat dat de organen voor 8.000 van die operaties van Falun Gong beoefenaars komen.

Sommigen die de werkkampen overleven en China weten te verlaten, kunnen de vervolging niet uit hun hoofd zetten.

In zijn psychiatrische praktijk behandelt dr. Jingduan Yang uit Philadelphia Falun Gong beoefenaars die zwaar seksueel misbruik en martelingen ondergingen.

“Seksueel geweld veroorzaakt niet alleen fysieke pijn, maar ook schaamte en angst die eindeloos kan duren,” zei Yang in een eerder interview met The Epoch Times. “Het is het meest beschadigende trauma voor de geestelijke gezondheid en het zelfbeeld.”

In een brief die Chinese mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng in 2005 schreef aan de leiders van de Communistische Partij, beschreef hij seksueel geweld als routine tegen Falun Gong beoefenaars. “De genitaliën en borsten van bijna iedere vrouw en de genitaliën van bijna iedere man zijn doelwit geweest van seksueel geweld op uiterst vulgaire wijze,” schreef Gao.

Dr. Yang ziet bij zijn patiënten “ernstige neurologische pijnen, spierpijnen en -krampen, ernstige angsten, depressies, slapeloosheid, schuchterheid, nachtmerries, angstaanvallen, en flashbacks.”

Yang zei dat het doel is van seksueel geweld in de werkkampen, waaronder verkrachting en groepsverkrachting, het waardensysteem van het individu te breken.

In werkelijkheid is het doel van de massale gevangenisstraffen, hersenspoelingen, seksueel geweld, en martelingen een “transformatie” te bereiken: Falun Gong beoefenaars te dwingen hun geloof op te geven.

“Transformatie omhelst een individu te dwingen datgene op te geven wat hem het dierbaarste is,” aldus Browde. “Beoefenaars die dit meegemaakt hebben beschrijven zichzelf als helemaal dood vanbinnen. Het is hartverscheurend om te zien.”

“Hoewel sommige kampen gesloten zijn, blijven de pogingen om beoefenaars te “transformeren” door heel China aanhouden,” zei Browde.

Wanquing Huang, wiens broer tien jaar geleden verdween, zei: “Dat sommige kampen sluiten is natuurlijk een goede zaak, maar het is niet het einde van de vervolging.”

“De vervolging zal niet finaal eindigen totdat de Chinese Communistische Partij ontbonden is,” zei Huang. “Zoniet zal de Partij de feiten van wat ze deed, verborgen houden.”

geschreven door Matthew Robertson.

Bron http://www.theepochtimes.com/n3/286126-labor-camps-closing-but-horror-continues/?photo=2

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular