Angst overstegen: Het verhaal van Gao Zhisheng, een Chinese advocaat in gevangenschap

Door Gisela Sommer, Epoch Time. Het leven van de gevangen genomen Chinese mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng, die bekend staat voor zijn moedig verzet tegen mensenrechtenschendingen in China, werd naar voren gebracht in een documentaire die getoond werd op het Free Thinking Film Festival in Ottawa op 3 november.

Screenshot van de documentaire over Gao Zhisheng.

“Gevreesd door de Communistische Partij, bewonderd door miljoenen, ontvoerd en gemarteld, zijn leven hangt aan een zijden draad,” dit waren de openingszinnen van de 72 minuten lang durende documentaire getiteld, Transcending Fear: The Story of Gao Zhisheng (De angst overstegen: Het verhaal van Gao Zhisheng) geproduceerd in Taiwan door Wenjing Ma.
“Hij vertegenwoordigt wat China zou kunnen zijn, een China met democratie, mensenrechten en een staatsrecht,” zegt Edward McMillan-Scott, vice president van het Europese Parlement.

Gao, die vaak “het geweten van China” genoemd wordt, werd verschillende keren beroofd en “ontvoerd” door de Chinese autoriteiten en hevig gemarteld voor het verdedigen van activisten en religieuze minderheden, en voor zijn openhartigheid. Gao wordt nu vastgehouden in de afgelegen Shaya County gevangenis in het gebied Aksu van de provincie Xinjiang.

Gao werd geboren in een heuvel-grot in het noorden van China, waar zijn straatarme familie woonde. Gao begon te werken als een migrerende werknemer en vervolgens als een mijnwerker op 15 jarige leeftijd. Later werd hij straatverkoper, maar studeerde tegelijkertijd ook om advocaat te worden. Hij behoorde tot de één procent van de kandidaten, die gestudeerd hadden via zelfstudie, en slaagden voor het bar examen in 1994.

Slachtoffers van officieel misbruik begonnen al snel aan te schuiven in zijn praktijk, en hij begon, tegen alle voorspellingen in, rechtszaken te winnen in China's beruchte en onrechtvaardige rechtssysteem. In 2001 benoemde het ministerie van justitie hem tot eerste uit een reeks van tien meest “eervolle advocaten” tijdens een nationale televisiecompetitie, alhoewel deze titel vier jaar later herroepen werd toen hij het doelwit werd van het regime.

Laat Gao vrij

In 2009 ontsnapten Gao's vrouw Geng He en hun twee kinderen in een gewaagde poging uit China. Gedeeltelijk te voet en gedeeltelijk per motorfiets, en met behulp van een ondergronds netwerk, baanden ze hun weg over de grens richting Thailand en leven ze nu in de Verenigde Staten.

Geng He heeft sindsdien actief geprobeerd haar man vrij te krijgen. Tijdens een evenement op Capitol Hill op 5 maart, vertelde ze dat Gao altijd gevochten heeft voor de rechten van kwetsbare sociale groepen in China, met inbegrip van het gratis werk dat hij verrichtte voor de armen.

In 2005 begon Gao met het verdedigen van Christenen die vervolgd werden alsook Falun Gong beoefenaars en andere groeperingen, zei Geng He. Met als resultaat dat de Chinese autoriteiten hem openlijk aanvielen, zijn praktijk opdoekten en zijn advocatenvergunning introkken.

Gao werd in augustus 2006 door de politie ontvoerd, en op 22 december 2006 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met vijf jaar voorwaardelijk op basis van “Het aanzetten van het ondermijnen van de staatsmacht.” Tijdens zijn proeftijd verdween Gao minstens zes keer, en één keer was hij gedurende 20 maanden spoorloos. Telkens als hij verdween, werd hij zwaar gemarteld, vertelde Geng He.

Vier dagen voor zijn voorwaardelijke vrijheid zou gaan eindigen rapporteerde het nieuwsagentschap van Xinhua dat Gao Zhisheng de gevangenis in moest voor een volgende drie jaar. Eind 2011 brachten de autoriteiten hem in het geheim naar de afgelegen Shaya districtsgevangenis van de provincie Xinjiang.

Zijn familieleden in China waren zeer bezorgd over Gao's toestand. Niet wetend of hij nog leven was, deden ze vele verzoeken om hem te kunnen bezoeken, maar werden steeds afgewezen door de autoriteiten. Uiteindelijk na tien maanden werden familieleden toegestaan hem te zien. Echter, ze mochten hem geen vragen te stellen over zijn toestand en hoe hij behandeld werd in de gevangenis.

Geng He vertelde ook dat, tijdens de verschillende jaren dat Gao vervolgd werd, de politie altijd rond hun huis verbleef, haar en de kinderen observeerden, en haar dochter tegenhield zodat ze niet naar school kon gaan. Dit bracht hun familie een groot mentaal en emotioneel trauma.

“Uiteindelijk slaagden we erin om China te ontvluchten. De duivelse daden die het Chinese autoritaire regime gepleegd heeft, zullen voor altijd in ons geheugen gebrand staan. Zij behouden hun autoritaire macht door middel van leugens en geweld. Ze zijn simpelweg onbeschaamd,” zei ze.

Geng He zei dat ze hoopt dat de nieuwe leiders van China Gao onmiddellijk zullen vrijlaten en hem zullen toestaan zich met zijn familie te herenigen in Amerika. Ze hoopt ook dat de leden van het Amerikaanse Senaat en het Europese Parlement en de regeringsleiders van alle landen zich zullen blijven inzetten om Gao Zhisheng vrij te krijgen.

“Wanneer je een brief aan hem schrijft, of zijn naam vermeld in toespraken, of als je een ontmoeting met hem aanvraagt, geeft hem dat enorm veel steun en verhoog je zijn veiligheid,” zei Geng He.

Falun Gong verdedigen


David Kilgour, voormalig Canadees Parlementslid en Staatssecretaris, nam het woord na de filmscreening. Dhr. Kilgour is de auteur, samen met Canadees mensenrechtenadvocaat David Matas, van het boek Bloody Harvest, een onafhankelijk onderzoeksrapport over aantijgingen van het oogsten van organen bij Falun Gong beoefenaars in China.

Dhr. Kilgour zei, “Gao's verdediging van Christenen en van boeren die hun landseigendom verliezen was al serieus genoeg, maar het opnemen voor Falun Gong beoefenaars, terwijl het regime elke advocaat geschorst heeft alleen al voor het vertegenwoordigen van beoefenaars, was compleet onaanvaardbaar [voor het Chinese regime].  Het was Gao die ons schreef om naar China te gaan en onderzoek te doen naar het stelen van vitale organen van Falun Gong beoefenaars; gewetensgevangenen. Maar typisch genoeg, werd er geen visa goedgekeurd door de Chinese ambassade in Ottawa; hij werd kort daarna gevangen genomen.

“Zijn drie open brieven naar de voormalige leider van de partij genaamd Hu en anderen, waarin hij zijn beklag deed over een reeks van misdaden, met inbegrip van enkele specifieke zaken over martelingen en moord, zorgde ervoor dat zijn praktijk opgedoekt werd door de autoriteiten. Letterlijk 'hordes' van politieagenten volgden hem en zijn familie dag en nacht. Als een karakteristieke reactie hierop, postte hij alle details van zijn campagne op zijn website, deed hij afstand van de Communistische partij en verklaarde hij zich openbaar als Christen.

“Het maakte weinig uit voor de partijleiders dat Gao's vergunning als advocaat werd ingetrokken in 2005 omdat hij een open brief schreef naar hen over de nood aan religieuze vrijheid, onafhankelijke rechters, democratie en staatsrecht; of dat zijn vrouw Geng He en hun twee kinderen constant gevolgd werden, lastig gevallen en geïntimideerd door het personeel van de openbare veiligheidsdienst; of dat zelfs hun dochter, Gege, op 13 jarige leeftijd geslagen werd door politie.”

“Ons rapport over orgaanroof, dat voor het eerst op 6 juli 2006 vrijgegeven werd, kwam tot de conclusie dat de aantijgingen waar zijn, dat er een wijdverspreide orgaanroof gaande is op Falun Gong beoefenaars, waarbij ze gedood worden tijdens de handeling. In onze eerste versie van het rapport hebben we Gao's naam niet gebruikt om hem te beschermen, ook hebben we niets vermeld over zijn uitnodiging naar ons toe of de open brieven tegen de vervolging van Falun Gong die hij schreef. Niettemin zijn we hem diep verschuldigd, niet alleen voor het voorbeeld dat hij gegeven heeft, maar ook voor zijn analyses en inzichten die hij ons verschafte”.

“Toen Gao bijna onmiddellijk daarna gearresteerd, gemarteld, beschuldigd en veroordeeld werd, waren we geschokt. Maar, de Communistische partij van China kennende, waren we verre van verrast”.

“Wat zo magnifiek is aan Gao is niet zozeer dat hij opstond voor rechtvaardigheid en gepleit heeft voor een rechtsstaat, alhoewel dat op zich al heel bewonderingswaardig is, noch dat hij daarvoor vervolgd werd, hoe betreurenswaardig dat ook is. Hij bleef rechtop staan terwijl de vervolging erger werd en versnelde. Hij was er zich van bewust dat wat hij aan het doen was een ramp voor zichzelf teweeg zou brengen, en koos ervoor om het toch te doen.”

Bron http://www.theepochtimes.com/n3/353829-transcending-fear-the-story-of-gao-zhisheng-features-imprisoned-chinese-lawyer/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular