Een blinde man opgepakt vanwege steunbetuiging aan Falun Gong

Tijdens een beroep omtrend een werksituatie geeft een blinde man aan van mening te zijn dat Falun Dafa beoefenaars aardige mensen te zijn. "Falun Dafa is goed. Ze zijn erg aardig. Zelfs met de vervolging die ze verduren, zijn ze altijd aardig geweest." Slechts op grond van het spreken van een paar onschuldige woorden als deze, ontving deze man een jaar gevangenisstraf, waaruit nogmaals blijkt dat alle logica omtrend de vervolging van Falun Gong nauwelijks nog bespeurbaar is en alle grenzen van fatsoen en moraal hierin reeds overschreden zijn.

Een blinde masseur uit een noordelijke stad werkt in een weeshuis. Hij is een aardig en rechtvaardig persoon. Hij zat krap bij kas maar toch adopteerde hij een blind meisje. Het weeshuis personeel mishandelt de wezen vaak. Hij trachtte hen over te halen daarmee te stoppen, tevergeefs. Toen hij het misbruik rapporteerde aan een leidinggevende, werd hij als vergelding ontslagen.

In 2001 ging hij naar het stadhuis om in beroep te gaan voor zijn werksituatie. In die tijd waren er veel mensen die in beroep gingen bij het stadhuis. Toen hij over Falun Gong begon te vertellen met de mensen om hem heen, zei hij oprecht, "Falun Dafa is goed. Ze zijn erg aardig. Zelfs met de vervolging die ze verduren, zijn ze altijd aardig geweest. Als alle boeren Falun Gong zouden beoefenen, zouden we geen andere regels nodig hebben." Nadat iemand die meeluisterde dit hoorde, pakte de politie hem op en stopte hem in een detentiecentrum voor meer dan 10 dagen. Toen haalden ze zijn huis overhoop en veroordeelden hem tot anderhalf jaar gevangenis. Omdat hij blind is en niet kan werken in de gevangenis, werd hem zijn gevangenisstraf buiten de gevangenis opgelegd, onder surveillance.

Toen Jiangs regime voor het eerst begon Falun Gong te vervolgen, hoorde hij dat het televisieprogramma "Focus interview" sprak over het zelfverbrandingsincident. Hij vertelde hij zijn familie dat de verbranding slechts een act was, en de TV niet te geloven. Zelfs een blinde kan goed van kwaad onderscheiden. Ik denk degenen die de slow motion analyse van de zelfverbranding kunnen zien in staat zullen zijn de waarheid te zien, voor zichzelf een keuze kunnen maken.

Dit artikel is tot stand gekomen op grond van de informatie van een beoefenaar in China.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular