Vrouw in Shandong Provincie sterft door toediening van drugs

03-02-2004 women

Nieuws uit de Shandong Provincie: Wegens het weigeren haar geloof in Falun Gong op te geven, werd Yu Guizhen, een 55-jarige vrouwelijke Falun Gong beoefenaarster van Chengguan, Pingdu Stad tegen haar wil naar een psychiatrische inrichting gestuurd. Ambtenaren van het lokale “Buro 610” zijn verantwoordelijk. Medewerkers van de inrichting injecteerden haar met drugs die, indien verkeerd toegediend, het centrale zenuwstelsel vernietigen, wat leidt tot psychose en uiteindelijk de dood.

Bronnen onthullen dat Mevr. Yu Guizhen’s chronische ziekten verdwenen nadat ze begonnen was Falun Gong te beoefenen en sindsdien een toegewijd beoefenaarster werd. Toen de vervolging van Falun Gong begon, vervolgden overtreders van het “Buro 610” en de politie haar vele keren venijnig.

In mei 2002 (volgens Chinese maankalender) arresteerde de politie van Pingdu Stad Mevr. Yu Guizhen illegaal. Ze hield een hongerstaking uit protest. Overtreders van de Politiek en Beveiligings-divisie en van het “Buro 610”, waaronder Shi Weibing en Yu Bin, sloegen haar op beestachtige wijze. De nieuwsbron onthulde dat Shi Weibing Mevr. Yu Guizhen herhaaldelijk op gewelddadige wijze op het hoofd sloeg. Toen hij zag dat ze niet toegaf, stuurde hij haar naar het Wangcun werkkamp in Zibo.

Mevr. Yu Guizhen werd gedwongen op een klein bankje in het werkkamp te zitten (een vorm van marteling). Ze sloten haar op in een donkere ruimte in een wc lokaal, en gaven haar geen eten of water. Ondanks alle mishandelingen, weigerde Mevr. Yu haar geloof op te geven. De werkkamp autoriteiten gaven een groep collaborateurs (voormalige Falun Gong beoefenaars die afgedwaald zijn na marteling en hersenspoeling) opdracht Yu Guizhen aan te vallen. Maar niet alleen slaagden ze er niet in haar te ‘hervormen’, zij veranderde de gedachten van de collaborateurs en hielp hen opnieuw Falun Dafa te gaan beoefenen. Uiteindelijk lieten de werkkamp autoriteiten Mevr. Yu Guizhen onvoorwaardelijk vrij.

In augustus 2003 (volgens Chinese maankalender) was Mevr. Yu Guizhen de ware situatie rond Falun Gong en de vervolging aan het uitleggen aan mensen op de plaatselijke markt. Dai Yugang, een ambtenaar van het “Buro 610”, nam haar waar en stuurde haar opnieuw naar het Wangcun werkkamp. Toen de werkkamp autoriteiten hoorden dat het Yu Guizhen was, zeiden ze, “We kunnen haar niet aannemen! We kunnen haar niet zover krijgen haar geloof op te geven. Ze veranderde zelfs de gedachten van anderen en liet hen terugkeren naar Falun Dafa”. De politie nam haar toen weer mee terug.

Volgens de nieuwsbron kwamen de “Buro 610” ambtenaren, onder leiding van Dai Yugang, met een kwaadaardig plan om Mevr. Yu Guizhen naar een psychiatrische inrichting te sturen en haar een zenuwinzinking te bezorgen. De overtreders misleidden haar naar het Tonghe Psychiatrisch Ziekenhuis te gaan. Ze bonden haar elke dag vast op een bed, met haar ledematen gespreid. Via dwangvoeding dienden ze haar een onbekende drug toe en injecteerden haar met drugs die (indien verkeerd toegediend) het centrale zenuwstelsel beschadigen. Met als resultaat dat Yu Guizhen’s zenuwstelsel grote schade leed, ze verloor de controle over haar fysieke functies, haar zicht werd troebel en haar mond raakte verdraaid. Ze kwijlde constant en verloor haar vaardigheid om rationeel te denken. De politie liet Yu Guizhen uiteindelijk vrij na 10.000 Yuan van haar familie afgetroggeld te hebben.

Na haar terugkeer thuis, leed Yu Guizhen, die een mentale zenuwinzinking had doorstaan, aan onuitstaanbare pijnen over haar hele lichaam. Een van haar benen raakte verlamd. En zelfs toen kwam de politie regelmatig langs om de familie wreed lastig te vallen. Haar man was zo bang dat hij alle banden met de buitenwereld verbrak. Op 13 november 2003, na een complete zenuwinzinking doorstaan te hebben en zo wreed gemarteld te zijn, hing Yu Guizhen zich op en stierf.

Een ambtenaar van het “Buro 610” van Pingdu Stad erkende recent dat Yu Guizhen naar een psychiatrisch ziekenhuis gestuurd was en bevestigde dat ze gestorven was door zichzelf op te hangen na ontslagen te zijn uit het ziekenhuis.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular