Falun Gong boefenaars nemen Gerechtelijke stappen tegen Australische Minister van Buitenlandse Zaken

Advocaten bevestigde gisteren dat Falun Gong beoefenaars een aanklacht indienden tegen de Australische Minister van Buitenlandse zaken Alexander Downer in het Hooggerechtshof van het Australische Kapitale Territorium.  Ze hebben een gerechtelijk bevel gevraagd om de Minister van Buitenlandse zaken te weerhouden van het uitvaardigen van certificaten onder de Diplomatieke Privilege-en Immuniteitsvoorschriften 1992, die het gebruik van spandoeken verhinderen bij hun beroepen voor mensenrechten buiten de Chinese Ambassade in Canberra.

Falun Gong beoefenaars houden spandoeken omhoog buiten de Chinese Ambassade in Canberra. Foto/ The Epoch Times

Mr Downer first issued the certificates on March 16 2002, the day before Chinese Foreign Minister Tang Jiaxuan visited the Australian capital. The certificates indicate the banners should be removed as they “impair the dignity of the \[Chinese] mission”. On March 28 2002, federal police confronted Falun Gong practitioners who were holding a peaceful appeal in front of the Chinese Embassy. According to eyewitnesses, police acting under the Foreign Minister’s orders forcefully removed banners bearing messages such as “Stop the killing” and “Truth, Compassion, Forbearance”.

Minister Downer vaardigde voor het eerst de certificaten uit op 16 maart 2002, de dag voordat de Chinese Minister van Buitenlandse Zaken, Tan Jiaxuan, de Australische hoofdstad bezocht. De certificaten verklaren dat de banners verwijderd zouden moeten worden omdat ze "waardigheid van de \[Chinese] missie schaden". Op 28 maart 2002, confronteerde de politie Falun Gong beoefenaars die een vreedzame demonstratie hielden voor de Chinese ambassade. Volgens ooggetuigen, verwijderde de politie met harde hand banners met teksten als "Stop de Moord" en "Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid.", in opdracht van de Minister van Buitenlandse Zaken.

De aanklacht streeft naar een uitspraak van de Rechtbank die,dat Downer's certificaten illegaal zijn en inbreuk maken op het recht van de Falun Gong beoefenaars op vrijheid van meningsuiting, een recht dat Downer's ministeriële taak is om hoog te houden. Hoewel de aanklacht geen schadevergoedingen specificeert, hebben de beoefenaars gevraagd dat de inbeslaggenomen banners teruggegeven worden.

De procedures zelf werden ondernomen door Mevr. Dai Zhi Zhen en Mevr. Zhang Cui-Ying. Mevr. Dai is een Australische burger met een kind geboren in Australië. Haar echtgenoot werd vermoord door agenten van het beruchte 610 Kantoor in China, een gestapo-achtig overheidsorgaan die instructies heeft Falun Gong beoefenaars te vervolgen. Mevr. Dai is afhankelijk van Australische welzijnssteun, als resultaat van de moord op haar echtgenoot door agenten van het 610 Kantoor. Mevr. Zhang, ook een Australisch burger, werd gearresteerd door agenten van het 610 kantoor, toen ze door China reisde in 2000, en onderging foltering en elektrische schokken gedurende acht maanden in het Shenzen dwangarbeidskamp.

Onder de personen die bewijzen aanvoeren om de applicatie te steunen bevinden zich een eminente Chinese Universiteitsprofessor die momenteel in Australië bescherming zoekt, en een ex-610 functionaris, Hao Feng Jun, die ook bescherming in Australië zoekt.

Het is de bedoeling dat procedures voor het Hooggerechtshof verder bewijs zullen bevatten van nog een andere afvallige van wijdverspreide folteringen en moord in China en dat de certificaten van de Australische Minister Van Buitenlandse Zaken uitgebracht werden, niet om de waardigheid van de Chinese Ambassade en zijn officieren te beschermen, maar om de Verantwoordelijke Regering van Australië geliefd te maken bij de Regering van de Volksrepubliek China te maken.

De advocaat voor Falun Gong, Bernard Collaery, zei: "het antwoord van De Australische Regering op de vervolging van Falun Gong is schandelijk geweest. Het verlangen om bilaterale relaties met China, inclusief economische relaties, vooruit te duwen heeft geresulteerd in een achterliggende positie op mensenrechten en is een nationale schande. De argumenten die naar voor zullen worden gebracht door de sollicitanten voor het Hooggerechtshof zullen zich op deze kwesties concentreren. De onbetwiste activiteit van de Chinese Staatsveiligheid in Australië weerspiegelen de vervormde prioriteiten van de Regering die sociale controle vóór integriteit plaatsen".

Verdere herzieningen zullen gepubliceerd worden wanneer zij beschikbaar worden.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular