Epoch Times: Spaanse rechter roept de Chinese top ambtenaren op als als verantwoordelijken voor genocide

Door Charlotte Cuthbertson. In een baanbrekende zaak, volgend op een twee jaar lang onderzoek, aanvaardde een Spaanse rechter aanklachten van volkerenmoord en marteling in een zaak die ingediend was tegen vijf hooggeplaatste CCP ambtenaren voor hun rol in de vervolging van Falun Gong. Dit is de eerste keer dat een rechtbank de campagne tegen de groep heeft erkend als een juridisch gepaste definitie voor genocide. Als de gedaagden in Spanje zouden zijn, kan rechtbank hen oproepen voor een verhoring.

Advocaat Carlos Iglesias (tweede van rechts) en voorvechter van democratie Wei Jingsheng (midden) staan met Falun Gong slachtoffers van vervolging Lu Shiping en Dai Ying (links), en Li Jianhui (rechts), na de getuigenissen voor de rechter over de gevallen van marteling en genocide te Madrid op 2 mei 2009. (Victor Liu / The Epoch Times)

“Deze historische beslissing van een Spaanse rechter betekent dat de leiders van de Chinese Communistische Partij, die verantwoordelijk zijn voor wrede misdaden, nu één stap dichterbij zijn om berecht te worden”, zegt Carlos Iglesias, een plaatselijke advocaat die de schuldeisers vertegenwoordigt.

Tussen 2003 en 2007 dienden vijftien slachtoffers van de vervolging strafrechtelijke klachten in tegen elk van de vijf ambtenaren onder een Spaanse wet die particulieren of diens advocaten in staat stelt om particuliere vervolgingen te leiden (acciones populares). Vier klachten werden samengebracht tot één zaak, dit waren feiten die een rechter van het Spaanse Nationale Hof (Audencia Nacional) sinds 2006 heeft onderzocht; de vijfde werd later toegevoegd.

Op 11 november ontving Iglesias een brief van het Nationale Hof waarin stond dat de aanklachten tegen volkerenmoord en martelingen aanvaard werden.

Onder de beschuldigden bevindt zich de ex-leider van het Chinese Communistische Partij, Jiang Zemin. Jiang wordt algemeen erkend als de de initiatiefnemer en de drijvende kracht achter de campagne die in 1999 gestart werd om Falun Gong “uit te roeien”. Volgens statistieken van het Chinese regime uit die tijd, beoefenden zo’n 70 tot 100 miljoen mensen de discipline die langzaam-bewegende oefeningen combineerd met spirituele leringen.

Ter uitvoering van Jiang’s beslissing om de groep uit te roeien, werden de door de staat gecontroleerde media, het veiligheidsapparaat, en een netwerk voor “heropvoeding door middel van werkkampen” in volle kracht gemobiliseerd. Sindsdien schatten experts dat honderdduizenden, mogelijk miljoenen beoefenaars naar werkkampen, gevangenissen, en hervormingsklassen werden gestuurd.

Mensenrechtengroepen en Westerse media reporters hebben documentatie verzameld van het systematische gebruik van martelingen om hen te dwingen af te zien van hun geloof. Volgens het Falun Dafa Informatie Centrum zijn sinds 1999 meer dan 3000 mensen gedocumenteerd die vermoord werden, velen ten gevolge van martelingen.

Spaanse advocaat Carlos Iglesias. (The Epoch Times)

“De daders van de volkerenmoord en de martelingen zullen geconfronteerd worden met twee processen”, zegt Iglesias. “Eén van rechtvaardigheid voor de rechters, en een andere als oordeel voor de geschiedenis, voor het plegen van de grootste van alle wreedheden; de vervolging van miljoenen mensen wiens enigste intentie is om hun ethische, morele, en spirituele kwaliteiten te verbeteren, volgens universele waarden.”

Een andere verdachte van volkerenmoord en martelingen in de Spaanse zaak is Luo Gan, voormalig hoofd van het 610 Bureau, een buitengerechtelijk agentschap die opgericht werd om de campagne tegen Falun Gong te leiden en te coördineren. Chinese mensenrechten advocaten hebben het 610 Bureau vergeleken met de Gestapo van Nazi Duitsland in haar activiteiten, wreedheid, en buitengewone autoriteit.

De drie andere verdachten zijn Bo Xilai, huidig Partij Secretaris voor Chongqing en voormalige Minister van Handel; Jia Qinglin, het vierde-hoogste lid binnen de Partij hiërarchie; en Wu Guanzheng, hoofd van een interne Partij tuchtcommissie. De aanklachten tegen de drie zijn gebaseerd op hun vermeende pro-actieve stuwing van de anti-Falun Gong campagne tijdens hun tijd als top ambtenaren in respectievelijk Liaoning, Peking en Shandong.

Volgens het bewijsmateriaal dat voorgelegd werd aan het hof, had Jia naar verluidt toespraken gegeven waarin hij lagere ambtenaren aanspoorde om Falun Gong te vervolgen en prees hij veiligheidseenheden voor hun “succes” in de “strijd” tegen de spirituele praktijk. In 2002 maakte hij de campagne tot één van Pekings vijf top prioriteiten.

Een Pulitzer Prijs-winnend artikel uit 2000 door Ian Johnson van de Wall Street Journal documenteerde hoe financiële straffen en politieke druk, opgelegd door Wu op zijn ondergeschikten, geleid hebben tot martelingen en soms moorden van lokale bewoners die Falun Gong beoefenden door de Weifang stedelijke autoriteiten.

Volgende Stappen

Elk van de vijf beschuldigde ambtenaren ontvangt nu een rogatoire brief (brief van verzoek) van rechter Ismael Moreno via diplomatieke kanalen, aldus Iglesias. De brief zal meer dan 20 vragen bevatten met betrekking tot de betrokkenheid van het individu in de vervolging van Falun Gong en zal geschreven worden in zowel het Spaans als in het Chinees. Niet in staat zijn om vragen te beantwoorden zou de zaak van Rechter Moreno versterken voor de afgifte van een internationaal arrestatiebevel. Iglesias zei dat de verdachten waarschijnlijk vier tot zes weken zullen krijgen om te antwoorden.

Rechter Moreno is twee jaar bezig geweest met het onderzoek van de zaak, na een  uitspraak van het Grondwettelijke Hof (Tribunal Constitucional) van juni 2006 die de Spaanse rechters opdracht gaf om de zaak te aanvaarden, gebaseerd op een wet die hen in staat stelt om een universele rechtsmacht uit te oefenen. Dit juridische principe staat de nationale rechtbanken toe om gevallen van genocide en misdaden tegen de mensheid te horen, ongeacht waar deze zich voordoen en wat de nationaliteit is van de gedaagde.

Bewijs volgens het oordeel van de rechter tijdens het onderzoeksproces omvatte schriftelijke getuigenissen van vijftien Falun Gong beoefenaars en mondelinge getuigenissen van zeven. De rechter beriep zich tevens op rapporten van Amnesty International, Human Rights Watch, de Human Rights Law Foundation, en de VN-Commission of Human Rights om tot zijn beslissing te komen, aldus Iglesias.

“De toepassing van universele jurisdictie brengt deze zaak nu tot een beslissende fase en laat zien dat de Spaanse justitie slachtoffers van een genocide, die zich afspeelt in de 21e eeuw in China, zal verdedigen en dat er geen straffeloosheid zal zijn voor deze misdaden”, zei Iglesias . “Wanneer men de misdaad van genocide of marteling voert, is het een misdaad tegen de internationale gemeenschap als geheel en niet alleen tegen de Chinese burgers. Spanje is in opkomst als een verdediger van de mensenrechten en universele rechtvaardigheid.”

De zaak maakt deel uit van zowel een bredere trend in Spanje als een grotere inspanning van de Falun Gong beoefenaars en hun advocaten om gerechtigheid te zoeken buiten China. De Spaanse rechtbanken hebben de beweging van de vervolging van internationale misdaden in nationale rechtbanken in gang gezet, toen een rechter een verzoek om uitlevering indiende voor de uitlevering van de Chileense dictator Augusto Pinochet in 1998. Meer recentelijk zijn ze begonnen met onderzoek naar genocide in Guatemala en Tibet. Inmiddels zijn meer dan zeventig Falun Gong zaken ingediend in minstens 30 landen.

Iglesias zei dat de eisers onmiddellijk om internationale criminele arrestatiebevelen mogen vragen die worden afgegeven aan de beschuldigden. “In Spanje zal er geen proces zijn zonder dat de verdachten aanwezig zijn”, zei hij. Als de verdachten niet naar Spanje reizen, zal het justitiële systeem met andere landen samenwerken die juridische verdragen met Spanje hebben om hen uit te leveren indien zij naar deze landen reizen.

“We moeten waakzaam zijn wanneer zij reizen”, aldus Iglesias. “Justitie en de advocaten zullen niet stoppen, ze kloppen op deuren van de criminelen.”

Aanvullende rapportage door Zulema Núñez in Spanje

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular