Argentijnse rechter beveelt de arrestatie van Chinese top-ambtenaren van de Communistische Partij omwille van misdaden tegen de mensheidBesluit citeert ‘genocide strategie’ die gebruikt wordt tegen Falun Gong

NEW YORK, 20 december 2009 – In een mijlpaalbeslissing heeft een Argentijnse rechter afgelopen donderdag een aanklacht en bevel uitgeschreven aan de lokale Interpolafdeling om twee hooggeplaatste ambtenaren van de Chinese Communistische Partij (CCP) aan te houden, voor hun rol in misdaden tegen de mensheid, begaan tegen Falun Gong beoefenaars. De uitspraak volgt op een gelijkaardige beslissing afgelopen maand in Spanje, toen het Spaans Nationale Gerechtshof  vijf CCP leiders aanklaagde voor hun betrokkenheid in genocide en marteling tegen Falun Gong.

De twee aangeklaagden in de Argentijnse zaak zijn het voormalige hoofd van de CCP, Jiang Zemin, alomgekend als de voornaamste aanstichter van de campagne om de spirituele praktijk “uit te roeien”; en Luo Gan, een voormalig lid van het Politburo die leiding had over het 610 Bureau, een buitenwettelijk veiligheidsagentschap dat de gewelddadige campagne leidde.

“Jiang en Luo’s daden hebben hen al lang geleden in dezelfde categorie geplaatst als de Augusto Pinochets, Slobodan Milosevics, en Charles Taylors van deze wereld,” zegt Falun Gong woordvoerder Erping Zhang. “Internationale rechtsmechanismen hebben nu ook deze twee ingehaald.”

“Deze beslissing is vooral historisch omdat het niet enkel tracht om daders te berechten na de feiten, maar het gebeurt ook op een moment waarop de misdaden nog steeds gaande zijn. De aanhoudingen en berechting van deze twee mannen zouden letterlijk kunnen voorkomen dat nog meer onschuldige Chinese burgers gemarteld en vermoord worden.”

Na een vier jaar durend onderzoek, vaardigde de Argentijnse rechter Octavio Araoz de Lamadrid van het Federale Gerechtshof  Nr. 9, een 146-pagina tellend besluit uit en gaf op 17 december verwante bevelen. Het document geeft een gedetailleerde en veroordelende vaststelling van de vervolging van Falun Gong beoefenaars door de CCP in China en de rol die de twee topambtenaren daarin gespeeld hebben.

“De genocide strategie… bestond uit een breed scala van daden die georganiseerd werden in totale minachting voor het leven en voor menselijke waardigheid,” zegt het besluit van Lamadrid. “Het benoemde doel – de uitroeiing van Falun Gong – werd gebruikt om ieder middel te rechtvaardigen. Daarom waren kwelling, marteling, verdwijningen, doden, brainwashing, psychologische marteling alledaagse verschijnselen in de vervolging van zijn beoefenaars.”

De rechter beëindigd het besluit met het uitvaardigen van een nationaal en internationaal bevel tot aanhouding van de twee, uit te voeren door de Interpolafdeling van de Federale Politie van Argentinië. Als de twee beschuldigde voormalige ambtenaren naar andere landen zouden reizen die uitleveringsverdragen met Argentinië hebben, dan zullen ze waarschijnlijk aangehouden en overgebracht worden naar Argentinië om voor het gerechtshof te verschijnen.

Volgens de advocaten die oorspronkelijk de zaak indienden in naam van Falun Gong slachtoffers, mr. Alejandro Cowes en mr. Adolfo Casabal Elia, is het besluit van de rechter gebaseerd op bewijsmateriaal, waaronder de mondelinge getuigenissen van 17 slachtoffers van marteling en andere vormen van vervolging. Volgens de Verenigde Naties houdt de rechter ook rekening met de getuigenis van 2 medische artsen en onderzoek van mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch.

“De CCP heeft al enorme politieke en economische druk aangewend om deze en andere gelijkaardige rechtzaken de kop in te drukken,” zegt Zhang. “Des te meer redenen om rechter Lamadrid toe te juichen voor zijn integriteit en onpartijdigheid in het afhandelen van deze zaak. We dringen er bij de Argentijnse autoriteiten op aan om waakzaam te blijven ten aanzien van de druk van de CCP en het historisch proces verder voort te zetten om deze criminelen te berechten.”

Het besluit werd genomen onder het wettelijke principe van universele rechtspraak, wat binnenlandse rechtbanken toelaat om zaken van genocide en misdaden tegen de mensheid aan te horen, ongeacht waar deze voorkomen.

“Ik begrijp dat in de huidige zaak het principe van universele rechtspraak toegepast moet worden gezien de [ernst van de] misdaden, het aantal getroffen slachtoffers, en de ideologische aard van de daden ondernomen tegen beoefenaars van Falun Gong,” zei de rechter in zijn besluit.

Voor het organiseren van een interview met één van de advocaten of getuigen, of om inzage te krijgen in een copy van het originele besluit in het Spaans, neem a.u.b. contact op met het Falun Dafa Informatie Centrum.

bron: http://www.faluninfo.net/article/935/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular