Internationale Gemeenschap voor Transplantatie reageert op de orgaanroof van het Chinese RegimeProfessionele Verantwoordelijkheden

29-05-2011 Artsen

The Epoch Times: door Pamela Tsai. De gedwongen orgaanoogst in China is een onontkoombare verantwoordelijkheid voor de internationale transplantatiegemeenschap, waaronder transplantatiepatiënten, volgens een panel van experts in Philadelphia op 1 mei jl.  Het panelgesprek, getiteld ‘Internationale Transplantatiegemeenschap op Medische Kruispunten”, werd gehouden in het kader van het 2011 Amerikaanse Transplantatie Congres, en werd bijgewoond door een volle congreszaal.

De bekende mensenrechtenadvocaat David Matas, medeauteur van het boek, Bloody Harvest: Organ Harvesting from Falun Gong Practitioners in China, met David Kilgour, nam het Zwitserse farmaceutische bedrijf Roche als voorbeeld (Todd Liu/Epoch Times).

Gastheer NGO Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), stelde het panel de vraag hoe de transplantatiegemeenschap in het Westen zou moeten reageren op het Chinese gebruik van organen, verkregen van geëxecuteerde gevangen en ongeïdentificeerde bronnen, een onaanvaardbare praktijk volgens de internationale medisch ethische standaarden.

Farmaceutische bedrijven

Internationale farmaceutische bedrijven hebben een belangrijke rol gespeeld in het helpen om de onethische praktijk van orgaanoogst te vereeuwigen door middel van hun medische proeven in China, volgens de sprekers van het panelgesprek.

Dr. Eric Goldberg, senior medisch directeur van ICON, een internationale klinische onderzoeksinstelling, wees er op dat de lage ontwikkelingskosten voor klinische proefen in China – ongeveer 15% van de kosten in de VS – het zeer aantrekkelijk maakt voor farmaceutische bedrijven die proberen om medicijnen te ontwikkelen met een beperkt budget in een repressieve economische omgeving. Daarbij komt nog dat China de bedrijven het extra voordeel aanbiedt om het ontwikkelingsproces van medicijnen te versnellen, doordat er een groter aantal patiënten is en er minder voorschriften bestaan.

“De zaken die wij behandelen in de FDA, de EMA en Health Canada, bestaan gewoon niet in China. Daar is veel minder nauwkeurig onderzoek”, volgens dr. Goldberg.

Terwijl echter vele internationale farmaceutische bedrijven onderzoek hebben gedaan in China, zijn weinigen klaar om hun rol te erkennen in de zaken omtrent de onethische orgaanoogst in China, volgens de panelleden.

De bekende mensenrechtenadvocaat David Matas, medeauteur van het boek, Bloody Harvest: Organ Harvesting from Falun Gong Practitioners in China, met David Kilgour, nam het Zwitserse farmaceutische bedrijf Roche als voorbeeld.

Dhr. Erping Zhang, woordvoerder voor Falun Gong in het panelgesprek, gehouden op 1 mei jl.in Philadelphia, tijdens het Amerikaans Transplantatie Congres (Todd Liu/Epoch Times).

Volgens Matas en Kilgour’s onderzoek in de jaren 2002-2006 vonden er 41.500 orgaantransplantaties plaats waarvoor het Chinese regime geen bron kon voorleggen. Ze geloofden dat Falun Gong beoefenaars die gevangen werden gehouden, de meest waarschijnlijke bronnen waren voor deze organen.

Terwijl Roche werd bevraagd over de zaak van de niet-geïdentificeerde orgaanbronnen in relatie tot zijn transplantatiepatiënten, antwoordde Roche, zoals mr. Matas in zijn presentatie toonde op zondag in het panelgesprek, “Roche is niet verantwoordelijk voor de bevoorrading van organen…Roche heeft geen bevoegdheid om de bron van de transplantatieorganen te kennen.”

De voormalig CEO van Roche en huidig voorzitter van de raad van bestuur zei, “In China waren er geen ethische of culturele onderbrekingen voor transplantatiegeneeskunde”. Mr. Matas merkte op dat deze stelling een erkenning inhoudt van het op de hoogte zijn van het voeren van medische proefen in China terwijl er geen zorg getoond wordt voor de onethische praktijken die er achter liggen.

Onwetendheid aan de kant van de bedrijven over de bron van transplantatieorganen is geen aanvaardbare reden in de ogen van de panelsprekers.

“Ze kunnen niet zeggen dat ze niet weten waar het orgaan vandaan komt. Ze kunnen niet zeggen dat het hen niet kan schelen waar het orgaan vandaan kwam” zei dr. Caplan, professor Bio-ethiek aan de Universiteit van Pennsylvanië in Philadelphia, die één van de panelsprekers was en tevens de keynote spreker is van het 2011 Amerikaans Transplantatie Congres.

Dr. Gabriel Danovitch, directeur geneeskunde voor Nieren & Pancreas. (Todd Liu/Epoch Times).

Roche won twee beschamende prijzen in 2010: de publieke Eye Swiss Award en de publieke Eye People Award voor “onverantwoordelijk ondernemersgedrag”. Een Nederlandse investeringsbank, Triodos, trok zijn investeringen terug uit Roche in september 2010.

Matas berichtte over een zwarte lijst van farmaceutische bedrijven die klinische proefen hebben uitgevoerd omtrent orgaantransplantatie anti-afstoot medicatie in China, waaronder Wyeth (nu onderdeel van Pfizer), Novartis, Roche en Astella. Deze proefen  werden uitgevoerd op patiënten die organen ontvingen die geoogst werden in China. 

Vorige maand probeerde De Epoch Times over het onderwerp van de onethische orgaanoogst in China reacties te verkrijgen van een aantal farmaceutische bedrijven, en vier bedrijven staan op de zwarte lijst van Matas. Zowel Isotechnika, een biofarmaceutisch bedrijf dat gelegen is in Alberta, Canada, en Norvatis, een in Basel gelegen farmaceutisch bedrijf, hebben gereageerd.

Launa Aspeslet, een vertegenwoordiger van Isotechnika, vertelde De Epoch Times via de telefoon dat het bedrijf zich bewust is geworden van de zaak en een vertegenwoordiger zou sturen om het panelgesprek bij te wonen om er meer over te weten te komen.  De vertegenwoordiger woonde het panelgesprek op zondag bij.

Eric Althoff, een woordvoerder van Norvatis, stuurde een geschreven antwoord via e-mail.

De verklaring zegt dat Novartis de Declaration of Istanbul en de verklaring van de Verenigde Naties over mensenrechten ondersteund, toevoegend,: We zijn toegewijd om met autoriteiten en transplantatiegemeenschappen te werken om publieke bewustwording te creëren over orgaandonatie en verzekeren dat de hoogste internationale standaarden zijn bekeken en worden toegepast”.

E-mails en telefoonberichten aan Pfizer en Astellas zijn niet beantwoord.

Professionele verantwoordelijkheden

De sprekers die aan tafel zaten, gingen unaniem akkoord dat het hoog tijd is voor de globale transplantatiegemeenschap om de onethische orgaanroof in China sneller een halt toe te roepen.

 Het gebrek aan controle en toezicht in China wil niet zeggen dat de medische professionals voor transplantatie vrijgesteld zijn van hun verantwoordelijkheden om zich te houden aan de internationale standaard van medische ethiek.

Een andere spreker aan de tafel, dr. Gabriel Danovitch, medisch directeur van het Nier- en Pancreas Transplantatie Programma van het Departement van Geneesmiddelen van het UCLA, zei dat de globale transplantatiegemeenschap de macht heeft om een positieve verandering bij de Chinese regering af te dwingen.

“We hebben geen kruisraketten of tanks. Maar afgezien van dat, hebben we een bepaalde macht vanwege ons aanzien in professionele acceptatie.”

Hij uitte zijn diepe bezorgdheid over het gebrek aan kritische controle op China in de gemeenschap voor internationale transplantatie. Editors van vooraanstaande medische vakbladen blijven onderzoeksartikelen betreffende onderzoek over orgaantransplantatie in China aanvaarden.

 Een voorbeeld dat dr. Danovitch gebruikte in zijn dia’s was een artikel dat vorig jaar gepubliceerd werd in het Amerikaanse Journaal voor Transplantatie, welke een zin bevatte die zei dat er geen kritische controle was op China’s dubieuze activiteiten betreffende orgaanroof.

“De Chinese procedure heeft het voordeel van gemakkelijk toegankelijk te zijn evenals relatief goedkoop in vergelijking met centra in het westen.... Het is ook mogelijk om een orgaan te verkrijgen in relatief korte tijd,” volgens dr. Danovitch.

Hij moedigde de westerse transplantatiegemeenschap aan om haar kracht aan te wenden om een positieve verandering in China af te dwingen. “Als we onze macht niet uitoefenen, is er het gevaar dat het nieuws versnipperd raakt.” zei hij.

Dr. Goldberg gaf een persoonlijke getuigenis van hoe hij zijn professionele macht uitoefende. Nadat hij vernam van de situatie van orgaanroof in China, overtuigde hij zijn eigen bedrijf om China niet te betrekken bij klinische studies.

 Gelukkig voor mij en gelukkig voor de wereld, ontving ik de ruggensteun die ik nodig had,” aldus dr. Goldberg, die heel blij was en trots op zijn bedrijf - ICON

“Er zijn hier commerciele implicaties van een multimiljonair wereldbekend bedrijf dat de juiste keuze gemaakt heeft, daar ben ik trots op,” zei hij.

Dhr. Erping Zhang, woordvoerder van Falun Gong en een van de sprekers van het panel, benadrukte het belang voor professionelen van transplantatie om hun volledige verantwoordelijkheid te nemen in deze kwestie.

“De geschiedenis zal niet alleen maar oordelen over wat we hebben gedaan, maar ook over wat we niet hebben gedaan, terwijl we dat wel konden,” aldus dhr. Zhang.

De wreedheid van de orgaanroof bij levende Falun Gong beoefenaars in China is het aandachtspunt van de documentaire Tussen Leven en Dood, een award winnaar in de categorie “Onderzoeksverslaggeving / Nieuws documentaire”  van de 2011 Hugo Television Awards.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular