Artikeloverzicht: Rechtsmisbruik

November2006

Resolutie Belgische Senaat over de arrestatie van de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng

In respons op de arrestatie van de bekende Chinese mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng diende de Belgische Senaat vorige week een voorstel voor een resolutie in. De resolutie sluit zich aan bij de recente resolutie van het Europees Parlement en berichten van mensenrechtenorganisaties. Met de resolutie werd op dinsdag 24 oktober ingestemd door de Belgische Commissie van Buitenlandse Zaken en op donderdag 26 oktober in de plenaire zitting. LEES MEER

Juni2006

Genocide rechtszaak tegen Chinese Communistische Partij leiders: Nederlandse rechter zelf slachtoffer?

Na de Tweede Wereldoorlog riep de internationale gemeenschap:“dit nooit meer.” Zo ontstond het Genocide Verdrag. Met de genocidale vervolging van Falun Gong beoefenaars in China heeft de internationale gemeenschap momenteel de kans om deze belofte na te komen. Nederland kreeg die kans ook: op 1 december 2004 werd Nederlands eerste Genocide rechtszaak ingediend tegen voormalig president van China en communistisch partijhoofd, Jiang Zemin. LEES MEER

27-06-2006 TEST

Meer dan 50 Genocide en foltering rechtszaken ingediend tegen Chinese leiders in meer dan 30 landen

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van rechtszaken die in diverse landen buiten China ingediend zijn tegen de Chinese leiders, partijfunctionarissen en Chinese ambassades verantwoordelijk voor de genocide en foltering van Falun Gong beoefenaars. Klik hier voor het overzicht van de rechtszaken en de leiders die aangeklaagd zijn voor deze meest ernstige misdaden. LEES MEER

20-06-2006 TEST

Samenvatting van Gao Zhisheng’s derde open brief aan Hu Jintao en Wen Jiabao

Gao Zhisheng wordt geprezen als “het geweten van alle Chinese advocaten”. In 2001 rangschikte het Chinese Ministerie van Justitie hem in de top 10 van advocaten in China. Hij heeft een reputatie verworven als moedige voorvechter van mensenrechten en is één van slechts een handjevol advocaten in China die mensen verdedigt die vervolgd worden omwille van hun geloofsovertuigingen. Hij schreef twee brieven aan president Hu Jintao waarin hij zijn uitvoerig onderzoek beschrijft en oproept te stoppen met het vervolgen van mensen die in vrijheid geloven. Vanaf dat moment werden Gao en zijn gezin 24 uur per dag in de gaten gehouden door hordes politieagenten. Hij werd bedreigd, en zijn advocatenkantoor werd op onwettige wijze gesloten. Hier volgt een uittreksel uit Gao's derde brief. LEES MEER

Mei2006

Een korte analyse van de kwesties in wetgeving en wetshandhaving in China met betrekking tot Falun Gong

Als we terugkijken naar de laatste 7 jaren, zien we dat China’s behandeling van Falun Gong een uitermate betreurenswaardige, illegale en wanordelijke situatie is geweest vanuit het oogpunt van wetgeving, wetshandhaving, gerechterlijke administratie en het maken van beleid en maatregelen. Jiang Zemin bleef de intensiteit en maatregelen in de vervolging van Falun Gong verhevigen. Tegelijkertijd gaf hij bevelen aan het Nationale Volkscongres en de twee Hooggerechtskantoren om te trachten wettelijke en juridische middelen te gebruiken om zijn barbaarse en tirannieke beslissingen te verdoezelen, en zo een vals beeld te creëren dat Falun Gong "volgens de wet" werd afgehandeld. Een blik op deze illegale wetsingrepen, geeft aan dat er in China werkelijk geen rechtsgang bestaat. LEES MEER

22-05-2006 Propaganda

Geen Rechten in China: Brief Chinese ambassade in Nederland omtrent ontvoering Peter Valk spreekt boekdelen

Faluninfo publiceert hieronder de brief van de Chinese ambassade in Nederland die vorig jaar werd ontvangen door de advocaat van Peter Valke een Nederlandse Falun Gong beoefenaar die tijdens zijn verblijf in China uit zijn hotelkamer werd ontvoerd door meer dan 10 agenten. De advocaat had de Chinese ambassade eerder om ophelderingen gevraagd omtrent de onrechtmatige behandeling van Valke in China. Valke werd illegaal vastgehouden en ondervraagd, mocht geen contact opnemen met de Nederlandse ambassade in China, noch met iemand anders. De schriftelijke reactie van de Chinese ambassade in Nederland is verbijsterend, en toont aan dat mensen geen rechten hebben in China en zich niet kunnen beroepen op een eerlijke rechtsgang. LEES MEER

12-05-2006 Rechtsmisbruik