Leden van de World Psychiatric Association veroordelen China’s misbruik van psychiatrie

21-05-2003 Artsen

Op 21 Mei 2003 hielden de leden van de World Psychiatric Association (WPA) een nieuwsconferentie voor het Chinese Consulaat in San Francisco om misbruik van psychiatrie door de Chinese regering te veroordelen en de Chinese regering dringend te verzoeken om onvoorwaardelijk onafhankelijke inspectie van WPA aan te nemen.

2003-5-23-wpa_sf_001--ss.jpg2003-5-23-wpa_sf_002--ss.jpg


Professor Abraham Halpern               Dokter Jingduan Yang

2003-5-23-wpa_sf_003--ss.jpg2003-5-23-wpa_sf_004--ss.jpg
 

Klinisch psychiater Dr. Viviana Galli    een Falun Gong beoefenaar Geïnterviewd door een VOA reporter

Bezoekers van deze nieuwsconferentie omvatte een gewezen voorzitter van de Amerikaanse Academie van Psychiatrie en de Wet en professor Emeritus aan New York Medische Universiteit, Dr. Abraham Halpern, een klinische psychiater van Ohio, Dr. Viviana Galli en Dr. Jingduan Yang, een psychiater van het Thomas Jefferson Universiteitsziekenhuis.

 Op de nieuwsconferentie leest Professor Halpern een verklaring voor dat de WPA op 20 mei publiceerde, waarin de WPA "Sterk eist dat de Chinese regering onvoorwaardelijk de WPA onafhankelijke inspectie aanneemt aangaande het misbruik van psychiatrie om mensenrechten te schenden."

 Professor Halpern zei, "Dit is echt een historische dag voor Falun Gong en voor medestanders van mensenrechten doorheen de wereld. De WPA heeft ten slotte ondubbelzinnig en duidelijk een oproep aangekondigd voor de erkenning aan de PRC van een onderzoekende missie om de ernstige beweringen van misbruik en misbruik van psychiatrie in verband met de hospitalisatie en andere soorten van onvrijwillige psychiatrische behandeling van niet-geestelijk zieke Falun Gong beoefenaars en politieke dissident beter te bekijken. De verklaring is veel sterker dan degene gemaakt in Yokohama Japan vorig jaar. Deze verklaring is veel sterker dan iemand had kunnen verwachten --- de onbeperkte gelegenheid te vragen om elk ziekenhuis te bezoeken dat de onderzoekende missie naartoe zou willen gaan; het hebben van hun eigen vertalers zonder op vertalers binnen China zelf te steunen. ... Dit is heel, heel goed nieuws voor allen van ons die mensenrechten respecteren. Deze verklaring is veel sterker dan deze gegeven door WPA te Yokohama, Japan augustus vorig jaar. Het U. S. Congress zal voorzichtig deze verklaring afwegen. Ik hoop ook dat de U. S State Department met het Chinese Ministerie van Buitenlandse zaken onderhandelen aangaande dit onderwerp. Meer en meer landen verzoeken om onderzoeken uit te voeren over de misbruiken van psychiatrie door de Chinese regering. De Chinese regering kan om dit feit niet heen." Professor Halpern riep de regering van de Verenigde Staten aan en andere wereldorganisaties die geven om de Chinese mensenrechten deze daad van WPA te steunen.

Ohio, Klinische psychiater Galli zei, "Ondanks de oplossing van de WPA op de 12de WPA conferentie in Yokohama Japan om met een derde partij onderzoek door te gaan van het voortdurend psychiatrisch misbruik in China, zijn er nieuwe gevallen van misbruik en foltering van Falun Gong beoefenaars geweest in geestelijke ziekenhuizen, sommigen zijn geeindigd in overlijden, nadat bijna vier jaren van vervolging de foltering en doden van de beoefenaars verder gaat. Meer dan 1000 beoefenaars zijn onvrijwillig in geestelijke ziekenhuizen geplaatst en tenminste 91 ziekenhuizen zijn geidentificeerd in dit psychiatrisch misbruik van de praktijk. Vandaag overschrijdt het aantal gezonde Falun Gong beoefenaars die geiterneerd en misbruikt zijn ver de duizend." Zij somde sommige van de onderzochte gevallen aan de nieuws conferentie op. De ellendige toestand van sommige Falun Gong beoefenaars die ter dood gefolterd werden, shockeerden door het uitzicht.

 Om de de professionele waardigheid van de psychiatrie te veilig te stellen opperde Dr. Jingduan Yang, een psychiater van het Thomas Jefferson Universiteitsziekenhuis, dat de internationale organisaties niemand of van geen enkel land zou dulden willekeurig misbruik van genezende methoden voor politieke vervolging te maken. Hij zei dat de Amerikaanse Psychiatrische Vereniging vorig jaar aan China voorstelde gevallen in deze richting te onderzoeken, de Chinese regering scheen op de oppervlakte te blijven om een behulpzame houding aan te nemen, maar het speelde eenvoudig het spel van wording. In werkelijkheid gebruikten zij verschillende middelen om het onderzoek te belemmeren en weigerden ook Dr. Halpern deelname aan het onderzoek. Hij zei ook, "China is ongeduldig om verzoeken van buitenaf aangaande hun politieke vervolging van Falun Gong beoefenaars door middel van misbruiken van psychiatrie te ontkennen."

 Wanneer reporters vroegen wat deze verklaring betekende voor de Chinese mensen, zei Professor Halpern: "Ik ben zeker dat dit rond zal gaan en hiervan zullen horen en uiteindelijk zullen weten dat de buitenwereld dit dringend verzoek maakt, en ik denk niet denk dat de Chinese regering het zal negeren. Ik voel persoonlijk dat zij in zekere zin zullen antwoorden.. Ik hoop dat dit onderzoek zal plaatsvinden."

 Ongeveer 30 mensen woonden deze nieuwsconferentie bij. Een aantal media inclusief KTSF 26 TV station, New Tang Dynasty Television, Voice of America, KQED radio station en Epoch Times kwamen om het nieuws te berichten.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular