Artikeloverzicht: Familie en kinderen

Januari2016
Augustus2015
April2015

Politie in Wuwei intimideert families van beoefenaars om hun advocaten te laten ontslaan

Door een Minghui.org correspondent in Gansu, China. De politie in de regio Liangzhou van de stad Wuwei, probeerde familieleden van negen Falun Gong beoefenaars te dwingen hun advocaten te ontslaan. Agenten bedreigden en arresteerden herhaaldelijk de familieleden, en probeerden ook druk uit te oefenen op een schooldirecteur om een voorbeeldig student van school te laten verwijderen. LEES MEER

14-04-2015 Familie en kinderen
September2014
November2013

Verenigde Naties: Het bekend maken van de vervolging van kinderen van Falun Gong beoefenaars

(Minghui.org) Op 26 en 27 september heeft het comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties nogmaals de uitvoering van het verdrag inzake de rechten van het kind in China bekeken. De Chinese regering tekende het verdrag inzake de rechten van het kind in 1997. Echter, de rechten van kinderen in China zijn niet goed beschermd. De problemen zijn onder meer kinderarbeid, seksuele intimidatie en verkrachting van kinderen door regeringsambtenaren en onderwijzers alsook kinderen die ontvoerd worden. LEES MEER

22-11-2013 Familie en kinderen
April2013
Januari2013
December2012

Familie van vrouw uit New York ontvoerd in China

NEW YORK – Een jonge vrouw woonachtig in New York tracht de vrijlating te verkrijgen van haar familieleden in noordoost China, terwijl ze meer te weten probeert te komen over hun toestand en locatie. De moeder, vader, tante en oom van de 22-jarige Liu Junchun werden allemaal op de avond van 1 juli 2012 illegaal gearresteerd uit hun respectievelijke huizen in Jilin. Eerder die dag legde de politie nog 100 km af naar Changchun, waar ze de 17-jarige neef van mej. Liu en 6 andere Falun Gong beoefenaars  ontvoerden.  LEES MEER

22-12-2012 Familie en kinderen
November2012
Juli2012