Ierland: Toespraak van student Zhao Ming schetst zeer tragisch beeld van staatsterreur

11-11-2003 Ooggetuigen

"Wanneer men de recente geschiedenis in de vorige eeuw in acht neemt wordt het eens te meer duidelijk dat de wereld haar verantwoordelijkheid dient te beseffen en deze grootschalige genocide onmiddellijk stop dient te zetten."

Ik ben een student van de universiteit Trinity. Ik ben vervolgd in het Tuanhe werkkamp in Peking gedurende 1 jaar en 10 maanden voor het gegeven dat ik een beoefenaar van Falun Gong ben. Door de grote inzet van zowel de Ierse regering en het volk van Ierland ben ik vorig jaar vrijgelaten en keerde terug naar Ierland.

Zhao_Ming_speech.jpgIk onderging extreem gewelddadige martelingen in het werkkamp. De voornaamste martelmethodes die zij in het kamp op mij toepasten waren onthouding van slaap, slaan en het toedienen van elektrische shocks. Ik onderging al deze folteringen. Tien gevangenen werden aangezet door de politie me te slaan waardoor ik twee weken lang niet kon lopen. Ook dienden 5 politieagenten elektrische shocks toe over mijn gehele lichaam. Ik werd voortdurend uit mijn slaap gehouden. In 2000 had de politie de gevangenen opgedragen me uit mijn slaap te houden. Zodra ik in slaap viel zouden zij me schoppen en duwen zodat ik direct weer wakker werd. Gedurende de eerste twee dagen had ik als gevolg hiervan geen oog dicht gedaan en in de daarop volgende dagen was het slechts toegestaan om op een kleine stoel te rusten gedurende 1 tot 2 uur per dag en dit voor een periode van twee weken. Verder moest ik zeer lange tijd in een gehurkte houding zitten. Dit hielt soms tien aaneengesloten uren per dag aan. Ik verloor volledig het gevoel in mijn onderbenen en voeten. Tot op heden voelen mijn benen nog altijd alsof verdoofd.

Ik wil iedereen vertellen dat de vervolging van Falun Gong geheel een onderdrukking van een spirituele overtuiging is. We doen niets illegaals. De bewaarders in China hebben talloze marteltechnieken toegepast om ons geloof te doen breken. Dit is een ernstige overtreding van de grondrechten van een mens en dit geldt zowel als men de Chinese wet en de internationale wetten in acht neemt.

Inmiddels zijn er 800 gevallen gerapporteerd van beoefenaars van Falun Gong die dood zijn gemarteld. Vier op de dodenlijst waren vrienden van mij. Zij hadden respectabele beroepen. Een was een telecommunicatie ingenieur, de anderen een bankmedewerker, een doktor en een professor. Ze waren alle erg jong, goed opgeleid en mensen die de wet respecteerden. Toch zijn zij vervolgd waarop de dood volgde. En de dodenlijst wordt met de dag groter.

Ik wil ook getuigen dat deze vervolging geen regionaal probleem is, noch is het gepleegd door individuen. Het is staatsterreur die ingezet werd door de voormalige president Jiang Zemin. Toen ik gevangen gehouden werd in China werd ik geplaatst in diverse steden en verschillende kampen en zelfs in een centrum voor drugs rehabilitatie. Echter alles wat ze deden is het opvolgen van bevelen van hogere hand om ons te onderdrukken, ongeacht of we de wet hadden overtreden of niet. Ik had niets illegaals gedaan.

Wat er momenteel gebeurd in China is een voorbeeld van genocide. Ik heb de  verantwoordelijkheid op me genomen om te dienen als een van de aanklagers in een reeks van rechtszaken in diverse landen tegen de dictator Jiang Zemin die aangeklaagd is voor genocide en mishandeling. In Ierland gaan we momenteel de mogelijkheden na om eveneens een rechtszaak in te dienen tegen Jiang Zemin en hebben contact hierover met diverse advocaten. Als een slachtoffer van deze vervolging kan ik uit persoonlijke ervaring spreken en ik zou zeggen dat het zeker niet overdreven is om te stellen dat de genocide die Jiang Zemin ingezet heeft nog kwaadaardiger van aard is dan die van Hitler. Hitler was verantwoordelijk voor 12 jaren van genocide. Jiang Zemin is inmiddels verantwoordelijk voor vier jaren van genocide. We moeten onze aandacht vestigen op het voorkomen van het aanhouden van deze genocide. Een intense vorm van plaatselijke ongerechtigheid aldaar blijkt een dusdanige invloed te hebben dat zij een vorm van onrecht op grotere schaal is gebleken. Wanneer men de recente geschiedenis in de vorige eeuw in acht neemt wordt het eens te meer duidelijk dat de wereld haar verantwoordelijkheid dient te beseffen en deze grootschalige genocide onmiddellijk stop dient te zetten.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular