Zhao Ming over zijn ervaringen in het Tuanhe werkkamp

08-12-2003 Ooggetuigen

Zhao Ming, een academicus van de Qinghua Universiteit, studeert nu voor zijn graad van doctorandus aan het Trinity College in Dublin, Ierland. Hij keerde terug naar China om zijn ouders te bezoeken eind 1999 en werd begin 2000 gearresteerd. Hij werd voor tweeëntwintig maanden gevangen gehouden in het Tuanha dwangarbeidskamp in Beijing. Dankzij inspanning van mensen van alle niveaus in the Ierse samenleving en de internationale gemeenschap, werd hij later vrijgelaten. Nu is hij een van de veertig aanklagers in de rechtszaak tegen Jiang Zemin. Recentelijk werd Zhao Ming geïnterviewd door een reporter van de Epoch Times, toen hij in Berlijn een persconferentie bijwoonde betreffende de rechtszaak tegen Jiang Zemin.

Reporter:

Zhao Ming, sinds je bevrijd bent uit het Tuanhe werkkamp in Beijing en terugkeerde naar Ierland vorig jaar, heb je geen moment onbenut gelaten in je inspanning om Chinas vervolging van Falun Gong bloot te stellen. Als een van de aanklagers \[in de rechtszaak], ben je deze keer speciaal naar Duitsland gekomen om de rechtszaak tegen Jiang Zemin te steunen?

Zhao Ming:

Ik werd gevangen gehouden in het Tuanhe werkkamp in Beijing voor twintig maanden en onderging de meest wrede vervolging, inclusief wrede marteling, hersenspoeling en psychische mishandeling. Ik begrijp volledig hoe wreed deze vervolging is. Vier van mijn vrienden werden doodgemarteld. Maar ik had het meeste geluk, omdat ik in het buitenland studeerde, en Ierland een land is dat mensenrechten benadrukt. Vanwege de grote inspanning van de internationale gemeenschap werd ik vrijgelaten. Een geval als het mijne is erg zeldzaam. Daarom doe ik mijn uiterste best deze vervolging bloot te stellen en mensen te vertellen hoe slecht en onmenselijk de vervolging in China is. Om deze vervolging zo snel mogelijk te eindigen, heb ik altijd mijn best gedaan mensen te vertellen wat er gaande is in China. Gedurende het afgelopen jaar, hebben we een verscheidenheid aan rechtswegen gebruikt om Jiang Zemin en andere functionarissen die Falun Gong vervolgen in verscheidene landen \[voor het gerecht] te krijgen om een einde te maken aan deze vervolging.

Reporter:

Kunnen we zeggen dat Falun Gong beoefenaars bewegen van het hebben van een passieve houding naar een meer actieve houding?

Zhao Ming:

Dat klopt. Toen de vervolging net begon, wisten mensen niet wat Falun Gong was. Vele buitenlandse media citeerden slechts de leugens en propaganda gemaakt door de Chinese media. In het begin, legden we alleen uit dat we niets verkeerd deden en dat deze vervolging niet gerechtvaardigd is. Nadat ik bevrijd werd en vrijkwam, was de gehele situatie reeds veranderd. Landen over de gehele wereld hebben erkend dat Falun Gong een vreedzame spirituele oefenwijze is die vervolgd wordt. Wat we nu zouden moeten doen is deze vervolging zo snel mogelijk stoppen. Hiertoe gebruikten we hoofdzakelijk rechtswegen, via rechtszaken in verscheidene landen in de wereld. Aan de ene kant is ons doel de gehele onwettigheid van deze vervolging bekend te maken, maar aan de andere kant willen we uiteindelijk willen we de daders voor het gerecht brengen, omdat het mogelijk is volgens internationale wetten. De Chinese functionarissen die Falun Gong hebben vervolgd zouden verantwoordelijk gehouden moeten worden voor de misdaden die ze hebben begaan.

Reporter:

Sommige mensen in China denken dat Falun Gong is een Chinese interne kwestie en dat het indienen van rechtszaken in het buitenland het image van China kan beïnvloeden. Welke impact denk je dat de Falun Gong rechtszaken tegen Jiang Zemin hebben op China?

Zhao Ming:

Deze zaak is voor enige tijd zeer helder geworden. Falun Gong is in geen geval een Chinese binnenlandse aangelegenheid, in plaats daarvan is het reeds een internationale kwestie geworden. Het regime van Jiang Zemin vervolgd niet alleen Falun Gong beoefenaars in China, maar het verspreid ook materialen die Falun Gong zwartmaken aan regeringen en massamedia over de gehele wereld via haar ambassades. Ze proberen alle mogelijke middelen te gebruiken om de Chinese media over de wereld te beïnvloeden of te controleren, en zelfs westerse media. Ze hebben ook misbruik gemaakt van nationale handelsbelangen om regeringen te beïnvloeden, en zelfs de Verenigde naties, om hun te dwingen te zwijgen \[over deze kwestie]. Ondertussen, nemen ze Falun Gong beoefenaars recht op vrijheid af in westerse landen. Bovendien brengen ze Falun Gong beoefenaars in diskrediet. De vervolging is gericht op Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid, en is gericht op Falun Gong, een rechtschapen spirituele overtuiging. Dus deze vervolging staat gelijk met het schaden van alle mensen. Als mensen niet een rechtschapen geloof hebben, zullen we uiteindelijk eindigen elkaar te doden. Vroeg of laat zullen mensen vinden dat wat \[door Jiangs regime] geschaad is, het gehele menselijke ras is. Daarom is het in geen geval een Chinese binnenlandse aangelegenheid.
Volgens mijn persoonlijke ervaring met deze onderdrukking, is de vervolging niet slechts een regionaal probleem of een probleem met individuele politiemensen, het is een landelijke daad van terrorisme uitgevoerd door een politiek afgeweken regime onder leiding van Jiang Zemin. Niet alleen schaadt het China als natie, maar het brengt eveneens rampen aan het land en haar mensen.

Reporter:

Kun je dit verder toelichten?

Zhao Ming:

Op het moment, heeft deze vervolging enorme nationale[financiële] bronnen verspild. Volgens onze informatie hebben ze verscheidene miljarden Yuan uitgegeven voor de aanschaf van bewakingssystemen om Falun Gong beoefenaars landelijk te monitoren.  Toen ik in het dwangarbeidskamp zat, vermomden ze het werkkamp als een omgeving met goede mensenrechten om de internationale gemeenschap en media mee te misleiden. Ieder dwangarbeidskamp ontving verscheidene miljoenen yuan om haar faciliteiten te moderniseren. Het gehele politiesysteem werd ook een grootschalig Internet bewakingssysteem gegeven. Internationaal kochten ze kleine landen om door hen vrije economische hulp aan te bieden om hen over te halen te zwijgen binnen de VN en dit heeft meer dan 100 Miljard Yuan aan financiële bronnen verwoest. De reden dat China tot op heden nog niet financieel ingestort is, is dat ze zich verlaat op de inbreng van buitenlandse investeringen en haar propaganda om de omvang van haar nationale schuld te verbergen, ze gebruiken bijvoorbeeld het geld van morgen om de uitgaven van vandaag mee aan te vullen. Ze stellen slechts de ineenstorting van Chinas economie uit. Wanneer mensen zien dat Chinas economie ineenstort in de toekomst, en merken dat ze een tekort aan inkomsten hebben, zullen ze weten dat het regime onder Jiang werkelijk de schuldige is die rampen gebracht heeft aan het land en haar mensen.
Wat het image van China betreft, het is reeds sinds lange tijd geruïneerd door het afgeweken regime dat mensenrechten schendt en plichtsgetrouwe en meedogende mensen onderdrukt. Ze hebben nooit werkelijk het image van China gekoesterd. Daarom, alleen nadat we deze vervolging stoppen en de Chinese mensen in staat stellen vrijheid en mensenrechten te hebben, kunnen Chinese mensen werkelijk de voordelen krijgen. De zogenaamde vaderlandsliefde en het verdedigen van Chinas image zijn niets meer dan propaganda gefabriceerd door Jiangs regime. Het is een strategie om de vervolging voor te zetten.

Reporter:

Wat denk je van de door China aangedragen argumenten zoals: "Het recht op levensonderhoud is superieur aan mensenrechten; alleen wanneer mensen genoeg voedsel hebben, mogen ze over mensenrechten spreken"?

Zhao Ming:

Dat is een ander leugen gemaakt door Jiangs regime om de internationale media te misleiden. Het hebben van genoeg voedsel is nooit strijdig geweest met mensenrechten. Ik heb nooit gehoord van het argument dat alleen nadat Falun Gong vervolgd is, mensen genoeg voedsel kunnen hebben. Ik heb ooit over mijn ervaringen van vervolgd worden verteld op een internationale conferentie, en ontmoette sommige mensen van Non-gouvernementele mensenrechtenorganisaties in China. Ze zeiden dat China nu haar economie aan het ontwikkelen is, en dat ons praten over de vervolging Chinas economische ontwikkelingen zou beïnvloeden. Feitelijk is dit een gefabriceerd argument. Voor de vervolging, waren er meer dan honderd miljoen mensen die Falun Gong boefenden in China. Momenteel is het geld gespendeerd aan het monitoren en onderdrukken van deze beoefenaars een astronomisch bedrag, terwijl de welvaart gecreëerd door deze beoefenaars in het verleden toen ze in staat waren vreedzaam en normaal hun werk te doen enorm was. Het verschil tussen deze twee scenarios is onmetelijk. Ik heb nooit van een gezegde gehoord dat zegt dat deze vervolging de Chinese mensen in staat kan stellen beter af te zijn, of ervoor kan zorgen dat arme boeren genoeg te eten hebben. Dit idee is volledig onlogisch.

Reporter:

Denk je dan dat het doel van de vervolging van Falun Gong is hun politieke macht te beschermen

Zhao Ming:

Door wat ik heb geobserveerd, is het feitelijk niet zo. Ik beoefen Falun Gong voor bijna tien jaar nu, sinds 1994. Ik studeerde aan de Universiteit van Qinghua, welke een van de beste universiteiten in het land is. Op dat moment, waren diegenen die Falun Gong beoefenden op de Qinghua Universiteit mensen met de graad van doctorandus of doctor, professoren of mentoren van promovendi, etc. Velen van hen beoefenden Falun Gong omdat ze vonden dat Falun Gong mensen echt in staat kon stellen hun lichaam en geest fundamenteel te verbeteren. Bovendien heeft het niet alleen miraculeuze effecten op het helen van ziektes en fit blijven, maar kan het ook menselijke morele standaarden verhogen. Mensen met hun kernvakken in de wetenschap zoals wij waren zeer overtuigd door Falun Gong haar interpretatie van de waarheid van het universum. Onder hen vond ik niemand die betrokken was in politiek, behalve hen die reeds geëngageerd waren in politiek zoals burgemeesters en functionarissen. Maar globaal gezien heeft niemand Falun Gong misbruikt om in politiek betrokken te raken. En in het gehele proces van het vervolgen van Falun Gong, brengt het niets goeds voor de Chinese regering. In plaats daarvan heeft het als resultaat dat het Chinese regime volledig haar populariteit verloren heeft onder de mensen, en het heeft geresulteerd in de vernietiging van niet alleen dit regime maar ook in de toekomst van China. De sleutelkwestie is dat Jiangs afgeweken regime de politiek heeft misbruikt om persoonlijk belang en voordeel na te streven. Het is geheel tegen de menselijkheid, en is gewelddadig. Jiang wil zijn gewelddadig en jaloers persoonlijk doel materialiseren door mensen moeilijkheden te brengen. Hij is volledig irrationeel en kan niet beoordeeld worden met gewone logica en rationeel denken.

Gepubliceerd op maandag 8 December 2003.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular