Ex-agent van 610 bureau vlucht naar Australië en overhandigt geheime informatie die getuigt van vervolging van Falun Gong

22-06-2005 Ooggetuigen

\[Epoch Times] Hao Fengjun, een 32 jaar oude ex-politieagent van het 610 kantoor van het bureau voor 'staatsveiligheid' in Tianjin, vroeg politiek asiel aan in Australië nadat hij uit China vluchtte in februari 2005. Hij verliet zijn werk omdat hij niet langer betrokken wilde zijn in de vervolging van Falun Gong en andere religieuze groepen. Aangemoedigd door de recente gebeurtenissen gerelateerd aan de "Negen Commentaren op de Communistische Partij" en de ervaringen van Chen Yonglin, besloot Hao naar buiten te komen en het publiek de waarheid te vertellen. Onderstaand is een interview met Hao door de Epoch Times.

Hao Fengjiun, leest over zichzelf in de Chinese Epoch Times (Da Ji Yuan).

Vraag:

Kun je ons over je leven in China vertellen? Wat is de sociale status van een politieagent in China?

Hao:

In het vaste land van China, wordt werken in de politiemacht heel goed betaald en wordt je beter behandeld dan in andere beroepen. Zolang als je het CCP leiderschap gehoorzaamt, zul je niet in gevaar verkeren ontslagen te worden. De welvarendheid van een politieman wordt beschouwd als een hogere status in de samenleving. Op het werk verschaffen ze ons een auto om te gebruiken. Ons maandsalaris is 3 tot 4 keer die van een normale arbeider. De levensomstandigheden zijn heel goed en het recreatieve leven is ook erg kleurrijk.

Vraag:

Je hebt nu voor drie maanden in Australië geleefd, kun je vertellen van je situatie in Australië? Waar werk je en hoeveel verdien je? Is het genoeg voor je dagelijkse uitgaven?

Hao:

Het leven in Australië is voor mij zwaarder dan in China. Ik heb net een baan gevonden waar ik fysieke arbeid verricht en het wordt niet erg goed betaald. Het leven hier en in China verschilt veel.

Vraag:

Had je deze situatie voorzien voordat je China verliet? Als je dat deed waarom koos je er nog steeds voor om China te verlaten?

Hao:

Ja dat heb ik. Maar ik kwam niet hier om een beter materieel leven te zoeken, maar om een weg te zoeken om me te ondoen van een zware last. In mijn werk in China stond ik onder hoge druk. Ook geloof ik dat door in een vrij en democratisch land te leven, ik in staat ben de donkere kant van de CCP aan de wereld te laten zien.

Vraag:

Je sprak over de de grote last die je droeg in je werk in China. Kun je iets erover vertellen?

Hao:

Ik was een officier van openbare veiligheid in China, en in mijn geest was het zijn van een politieman een heilig beroep. Sinds mijn jeugd droomde ik erover een politieman te worden. Na het halen van mijn universiteitsdiploma, werd mijn droom werkelijkheid. Ik dacht dat de politie de verdorven mensen als hun persoonlijke vijand zou moeten zien, en criminele overtreders aan moest vallen en arresteren. Echter, nadat ik werd overgeplaatst naar het 610 bureau, was alles wat ik deed het toezicht houden op Falun Gong beoefenaars en andere dissidente groepen. Ik voelde intense druk in mijn hard en ik vond dat dit niet is wat een politieagent zou moeten doen.

Vraag:

Hoe denken je collega's over 610?

Hao:

Het algemene beeld van de 610 politie in het openbare veiligheidssysteem: toen ik terugkeerde naar het sub-kantoor waar ik eerst werkte, zou iedereen zeggen:"kijk, kameraad 610 is hier." Allen onder hen beschrijven de 610 functionarissen als gekken, aangezien het werk dat ze doen ongepast is (niet wat een poltieman zou moeten doen). In het begin wisten veel mensen niet wat het 610 bureau was. mensen zouden vragen, wat doet het 610 bureau? Oh, zich bezig houden met Falun Gong. 610 is synoniem geworden voor het zich inlaten met onzuivere zaken.

Vraag:

Heeft 610 meer macht gekregen over de andere units in het openbare veiligheidssysteem?

Hao:

Dat klopt. Oorspronkelijk was er slechts één kantoor binnen het provinciale openbaar veiligheidsbureau, het Tianjin gemeentelijk veiligheidskantoor. Nu hebben we een 610 bureau die een breed bereik aan macht heeft. Het kan het werk van kantoren van het zelfde niveau inspecteren en arrangeren, ze kunnen deze zelfs instructies en bevelen geven.

Vraag:

Hoe voedden je ouders je op toen je jong was?

Hao:

Mijn ouders komen uit de arbeidersklasse. Ze onderwezen me om eerlijk te zijn en om het juiste te doen. Van kinds af aan brachten mijn ouders zulke morele waarden op me over. Nadat ik een politieagent werd gebruikte ik deze principes als mijn criteria in de omgang met ander mensen en in mijn werk.

Vraag:

Enige voorbeelden?

Hao:

In mijn vroege dagen als politieagent,t oen ik mijn vader vertelde dat we op het werk enkele drugsdealers of drugsgebruikers hadden gevangen zei hij me altijd geen lichamelijke straf te gebruiken en geen bekentenis af te dwingen met foltering. Hij herinnerde me er altijd aan om ze met vriendelijkheid op te voeden en te proberen hun denkwijze te veranderen.

Vraag:

Wordt foltering algemeen gebruikt in China om bekentenissen af te dwingen?

Hao:

Ja, in het Chinese openbare veiligheidssysteem wordt foltering voor het afdwingen van een bekentenis algemeen toegepast.

Vraag:

Terug naar je jeugd. Heb je nog een voorbeeld van de opvoeding die je ouders je meegaven?

Hao:

Ik herinner me dat in mijn jeugd ik ooit naar een winkel ging en een lollie op de toonbank zag vallen uit de pot met lollies. Ik raapte hem op deed hem in mijn zak en nam hem mee naar huis. Mijn vader vond de lollie in mijn zak toen hij mijn broek waste. hij strafte me zwaar toen hij de waarheid leerde. Hij waarschuwde me "eet nooit iets dat je niet toebehoort." Dit was de enige keer dat mijn vader me sloeg. Naderhand bracht ik de lollie terug naar de winkel.

Vraag:

Sommige mensen hebben je ervan beschuldigd dat je je land hebt verraden. Wat is je reactie?

Hao:

In Australië, als de Groene Partij of de Arbeiders Partij het niet eens is met het beleid van John Howard, denk je dat ze dan geen liefde hebben voor het vaderland? Ik houd van mijn land en de Chinese mensen, maar ik ben tegen de wijze waarop de CCP mensen behandeld en tegen haar vervolging van dissidenten.

Vraag:

Tegenwoordig geloven veel Chinese mensen en overzeese Chinezen dat de CCP China is, hoe kijk je hier tegenaan?

Hao:

Ik denk dat zulke gedachten en ideologie het resultaat is van het hersenspoelen \[van het volk] door de CCP over een lange tijdsperiode. Nadat ik was overgeplaats om in het 610 bureau te werken, had ik altijd de bevelen van de CCP gevolgd of het nu om de crackdown en vervolging van Falun Gong ging of van andere dissidenten. Maar die bevelen vertegenwoordigden niet wat het land van mij verlangt te doen. Vanaf toen ik op de basisschool zat ben ik onderwezen dat zonder de CCP er geen nieuw China zal zijn. Daarom ben ik niet verbaast dat deze mensen nog steeds zo denken.

Vraag:

Je hebt in het 610 bureau gewerkt, dat zich specialiseert in de vervolging van Falun Gong beoefenaars. De CCP's propaganda beweerd altijd dat ze Falun Gong beoefenaars heel goed behandelen, zoals een moeder haar kinderen behandeld en zoals een leraar zijn studenten. Wat is de werkelijke situatie volgens je persoonlijke ervaring?

Hao:

Laat me het zo stellen. Zal een moeder haar kinderen laten verhongeren? Of zal een leraar zijn studenten dood slaan. Vraag gewoon Li Ying hoe de CCP's openbaar veiligheidssysteem en dwangarbeidskamp haar ouders behandelden en haar jongere broer en je zult de waarheid kennen. Toen ik naar het dwangarbeidskamp ging was ik niet getuige van de foltering daar. Echter in het ShuanKou dwangarbeidskamp in Tianjin, zag ik dat Falun Gong beoefenaars geen enkele bewegingsvrijheid hadden. Ze werden gewongen te lopen met hun hoofd naar beneden en stil te zitten. Zoals wat ik eerder zei over de beoefenaar Sun Ti, was na ondervraging door de 610 gent Mu Ruili, haar rug zwart en blauw van kleur. Er waren ook twee lange snijwonden van 20 cm in haar rug.

Vraag:

De media van de CCP heeft het imago uitgezonden van erg nette en schone werkkampen, met politiemensen die Falun Gong beoefenaars erg vriendelijk behandelen. Enkele beoefenaars werden zelfs ten gehore gebracht zeggende dat ze waardeerden wat er voor hen gedaan was. Wat is de echte situatie?

Hao:

Al die beelden zijn nep. Die mensen die je ziet zouden geen echte Falun Gong beoefenaars kunnen zijn. Ik was getuige van de productie van zo'n TV programma. Ik zag een CCTV (China's Centrale TV) reporter Falun Gong beoefenaar Jing Zhanyi interviewen, en dat interview werd gefilmd in ons bureau. Zelfs de 610 politieagenten dachten dat de dingen die Jing Zhanyi zei volledig onwaar waren. Ik was getuige van hoe het hoofd van ons bureau meneer Jing "leerde" wat hij moest zeggen voor het interview. Hij dreige Jing dat als hij zou falen te zeggen wat hem was verteld, Jing langer vasthehouden zou worden. Als resultaat zei Jing in het interview zijn zinnen op als een acteur.

Vraag:

De Australische regering is verteld door de CCP dat alleen de sleutelfiguren van Falun Gong doelwit zouden zijn en gewone beoefenaars niet gestraft zouden worden, is dat het geval?

Hao:

Als alleen sleutelfiguren het doelwit zouden zijn, zou het beperkt moeten zijn tot een operatie op kleine schaal en niet de politiemacht op ieder niveau erbij betrekken. En natuurlijk zouden de autoriteiten niet geven om beoefenaars in andere delen van de wereld inclusief Australië. Echter het feit is dat Falun Gong beoefenaars wereldwijd onder toezicht staan van de CCP. Ik heb persoonlijk geheime informatie ontvangen over Falun Gong beoefenaars in Australië, de Verenigde Staten en Canada.

Vraag:

Wat is de CCP haar doel van het verzamelen van informatie van overzeese beoefenaars?

Hao:

Volgens het document dat ik hier bij me heb, kunnen we zien dat de CCP haar odel is om strategieën uit te werken en plannen om Falun Gong als groep inwendig uit te wissen, en uiteindelijk de groep te elimineren.

Vraag:

Mediarapportages zeggen dat de CCP niet erg populair is in China. Wat is je commentaar hierop?

Hao:

In het vaste land van China, durft het algemene publiek niet openlijk tegen de CCP in te gaan. Wat ik gehoord heb zijn klachten over de CCP van mijn collega's en vrienden. Maar Australië is een echt democratisch en vrij land. De Chinese mensen in Australië kunnen een echt begrip ontwikkelen van wat de CCP werkelijk is. Ze staan niet onder druk.

Na het bekijken van "De Negen Commentaren op de Chinese Communistische Partij" (door de Epoch Times) en de documentaires gemaakt door NTDTV (New Tang Dynasty TV), heb vele feiten geleerd en begrepen. Voordien begreep ik niet waar de politieke campagnes genaamd "De beweging tegen de drie kwaden" (corruptie, uitschot en bureaucratie) en de "Beweging tegen de vijf kwaden" (omkoperij, belastingontduiking, diefstal van staatseigendoem, frauderen in overheidscontracten en het stelen van economische invormatie als gepraktiseerd door eigenaars van privé-, industriële- en commerciële ondernemingen) voor waren. Nu weet ik het.

Op dit moment wordt in het vaste land van China het verschil tussen de armen en de rijken steeds groter en groter. Er wordt neergekeken op de werkers en de boeren en ze worden behandeld als een lagere klasse van de samenleving. Veel mensen zijn niet gelukkig met deze situatie maar durven zich niet uit te spreken. Maar in de privé sfeer circuleert een gezegde onder de mensen: "De Qing Dynastie duurde driehonderd jaar, maar de Communistische Partij zal geen honderd jaar halen."

Vraag:

Ik leerde dat je uit de CCP gestapt bent. Kun je me vertellen waarom en ook over hoe je je voelt nadat je afstand gedaan hebt van de CCP?

Hao:

Toen ik net mijn universiteitsdiploma had, had ik grote hoop voor de CCP. Het beleid van het meer open worden voor de buitenwereld en de economische hervormingen verbeterde het leven van de mensen een beetje. Maar de werkeloosheid bleef stijgen. Ik, als politieman, werd steeds beter behandeld. Maar nadat ik toegewezen was om te werken in het 610 bureau, had ik de kans om te zien hoe de CCP dissidenten vervolgde. NAdat ik naar Australië kwam, las ik de "Negen Commentaren op de CCP". Ik was erg geschokt. En dit keer stapte de diplomaat Chen Yonglin naar voren en legde bloot wat de CCP heeft gedaan in Australië. Dit verhoogde verder mijn vastberadenheid om me uit te spreken over wat ik weet over de CCP. Tegelijkertijd besloot ik uit de CCP te stappen. Enkele dagen geleden heb ik me teruggetrokken uit de CCP en andere CCP gerelateerde organisaties - de Jeugd Liga en de Jeugdelijke Pioniers. Plotseling voelde ik me zo licht en opgelucht. Ik voelde me ook verfrist zoals het groene gras waar de dauw 's ochtens vroeg nog op zit.

Vraag:

Kun je iets zeggen over de rol die de Chinese media speelde in de vervolging van Falun Gong?

Hao:

Zoals de wereld weet is er geen vrijheid van spraak in China. De media is niets meer dan het mondstuk van de CCP. Natuurlijk iedere staat heeft de media nodig om haar ideologie te verspreiden en de communicatie te verhogen tussen de regering en de mensen. Maar de Chinese media drukken alleen uit wat de CCP wil. Ze prenten in de geesten van het algemene publiek de ideologie van het Communisme en haar theorieën in, haar denkwijze en wijze van uitdrukking en gedrag, etc. Onwetend en onbewust hebben de Chinese mensen het concept in hun geest gevormd dat de CCP China is.

Het algemene publiek is niet in staat de ware feiten van de vervolging van Falun Gong te zien. Wat ze zien zijn de propaganda reportages over hoe Falun Gong mensen zou schaden en de leugens gefabriceerd door de CCP. De onophoudelijke reportages over incidendenten zoals de zelfverbranding op het Plein van de Hemelse Vrede en het doden van bedelaars leiden het algemene publiek ertoe te geloven dat Falun Gong een "kwade sekte" is. De media legt de schuld van bijna alle slechte dingen die in de samenleving gebeuren op Falun Gong. Ze fabriceerden verhalen en incidenten en hielden Falun Gong vervolgens verantwoordelijk voor dit alles.

Vraag:

De CCP zegt dat democratie China niet past, omdat ieder land zijn eigen condities heeft. Voor China is de actuele conditie om 1.3 miljard mensen te voeden en dat is de beste democratie. Wat is je reactie hierop?

Hao:

Ik ben nu enkele maanden in Australië. Het ding dat me het meest ontroert is het Australische algemene publiek op ieder moment kan uitdrukken wat ze denken, hun vreugde en hun woede. Maar in China is er geen manier waarop het algemene publiek hun vreugde en woede kan uitdrukken. Er is geen kanaal of uitlaatklep voor hen. Ze hebben zulke rechten niet. Ze kunnen slechts hun lijden in stilte dragen. Tenzij de regering je in een demonstratie of parade wil, anders hebben de Chinese mensen zo'n recht niet. Maar de Chinese mensen zijn net als de Australische mensen. Ze zijn allen mensen. Ze hebben dezelfde behoefte hun gevoelens uit te drukken. Omdat ze hetzelfde zijn, hebben de Chinese me ook behoeft aan democratie.

Vraag:

Ik heb begrepen dat toen je in het Heping sub-politiebureau was je een voorbeeld politieman was, maar toen je in het 610 bureau was je een gediskwalificeerde politieman werd. Waarom?

Hao:

Toen ik als politieman werkte in het Heping Sub-bureau van het Tianjin bureau voor Openbare Veiligheid, ving ik vele drugssmokkelaars en dieven, en daarom werd ik ieder jaar gedurende die tijd beloond. Maar nadat ik was overgeplaatst om te werken in het 610 bureau, moest ik alle smerige truuks gebruiken om die onschuldige en onbewapende Falun Gong beoefenaars te vervolgen. Ik werd met de dag zieker van dat werk. Uiteindelijk nam ik zo'n methode aan dat ik aanwezig was in het kantoor maar geen werk meer verrichtte.

Meer dan 30.000 Falun Gong beoefanaars in Tianjin zijn geregistreerd in de politiedatabase. Ieder jaar wordt de politie een quotum van 10% gegeven door hun superieuren. Dit betekent dat het aantal mensen dat de politie oppakt en in dwangarbeidskampen, heropvoedingskampen of hersenspoelingscentra stopt 10% moet bereiken. Neem 30.000 Falun Gong beoefenaars bijvoorbeeld. 10% is 3.000 beoefenaars. Ik kreeg de leiding over het toezicht houden op het 610 bureau in drie politie sub-bureaus. Omdat ik niet bereid wat hun werk te monitoren en de politiemensen daar hun werk niet wilden doen, had ik geen enkele manier om mijn jaarlijkse quotum te vervullen. Daarom werd ik, van een trotse agent die ieder jaar beloningen kreeg in het politie sub-bureau, tot een ongekwalificeerde politieman in het 610 bureau. Natuurlijk, in het 610 bureau waren er mensen die erg hard werkten omdat hoe meer Falun Gong beoefenaars ze arresteerden, hoe groter de bonus die ze ontvingen.

Maar de meest lucratieve zaak in het systeem is het verzamelen van geheime informatie van overzee. Iedere veiligheidsagent krijgt niet alleen een substantieel budget maar ook bonussen waneer de informatie die ze verzamelen gebruikt wordt in de vervolging (bijvoorbeeld gepubliceerd worden in interne documenten). Daarom zijn alle nivaus in de Openbare Veiligheidsbureaus er kien op om dit werk uit te voeren. De overzeese inlichteninformatie wordt in vier categorieën onderverdeeld alnaargelang haar waarde. De belonging voor de top-categorie is honderdduizenden Yuan (Chinese munteenheid). De laagste categorie is 3.000 Yuan waard.

Feitelijk is de staf in de zijtakken niet bereid zulke dingen te doen omdat ze leven onder de mensen die ze iedere dag vasthouden. Falun Gong beoefenaars kunnen hun buren zijn. Hoe kunnen ze hen dan vasthouden? In het bijzonder in Hangu, zo'n klein plaatsje aan de zee. Er zijn slechts vier politiestations daar. Iedereen die je vasthoudt zou je persoonlijjk kunnen kennen. Je vrouw kan op dezelfde plek werken als de vrouw van de man die je vasthoudt. Je kunt een woning hebben onder die van een Falun Gong beoefenaar. Hoe is het mogelijk dat je naar het politiebureau gaat en met de auto terug naar de gevangene gaat die boven je woont?
Lokale politie zouden niemand vasthouden van waar ze vandaan kwamen. Dus was ik niet in staat om aan het quotum te voldoen. Ik voelde vel druk en deze baan was gewoon een zware last omdat ik niet vond dat dit iets is dat een ware politieman zou moeten doen.

Ik zei tegen mijn superieur dat ik niet langer in staat was dit werk uit te voeren en daarna werkte ik als chauffeur.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular