Interview met overgelopen Chinees diplomaat Chen Yonglin

29-09-2005 Ooggetuigen

Chen Yonglin, een diplomaat aan het Chinese Consulaat in Sydney, die recentelijk overliep, heeft voor de eerste maal ooit aan het publiek het uitgebreide overzeese spionagenetwerk van de Chinese Communistische Partij onthuld.

Door Luo Yua - The Epoch Times

Chen Yonglin, ex diplomaat aan het Chinese consulaat in Sydney, keerde zijn rug naar het Chinese regime omdat hij verplicht werd mee te werken aan de vervolging van Falun Gong. Hij vroeg politiek asiel aan in Australië.
Sydney – Chen Yonglin, een diplomaat aan het Chinese Consulaat in Sydney, die recentelijk overliep, heeft voor de eerste maal ooit aan het publiek het uitgebreide overzeese spionagenetwerk van de Chinese Communistische Partij onthuld. Zijn daad inspireerde twee andere voormalige CCP ambtenaren die meer feiten onthulden over de vervolging van dissidenten en Falun Gong beoefenaars buiten China. The Epoch Times had een exclusief interview met Chen betreffende zijn huidige situatie en zijn visie over de CCP.

Je sprak voor het eerst in het openbaar tijdens een publieke bijeenkomst om de Slachtpartij op het Plein van de Hemelse Vrede van 1989 te herdenken en onthulde het spionagenetwerk van de CCP in Australië. Jij en je vrouw trokken jullie terug uit de CCP op de Epoch Times website. Ondernam de CCP verdere acties om u en uw familie te bedreigen?

Chen: Toen ik op die bijeenkomst sprak, ontving ik veel steun en sympathie van het publiek. Ik voel me minder bedreigd als voorheen en voel me vrij veilig. “Duisternis zal verdwijnen wanneer het aan het zonlicht wordt blootgesteld.” Wanneer ik de waarheid vertelde, voelde ik me veel veiliger. Maar de boosaardige kracht van de CCP moet nog altijd oplossen en de dreiging is er nog altijd. Daarbij komt dat de Australische regering nog niet beslist heeft of zij mijn asielaanvraag zal aanvaarden, dus kan ik elk moment naar China teruggestuurd worden en er door de dictatuur van de CCP worden vervolgd.

De handelsrelatie tussen China en Australië is gegroeid. De CCP heeft ook een uigebreide macht overzee. Waarom nam u zo een groot risico om inside informatie over de CCP te onthullen en er mee te breken?

Chen: Mijn geweten drong me erop aan de stap te zetten. De schuldgevoelens knaagden al een aantal jaren aan me. Mijn geweten werd gecompromitteerd en geërodeerd. Als ik zo bleef doorgaan, zou ik mezelf verliezen en volledig een deel van de machine worden. Gedurende de laatste 6 maanden heeft het consulaat “Doorgevoerde Educatiesessies voor CCP-leden” uitgevoerd, die hoofdzakelijk brainwashingklassen waren. Deze sessies waren mentaal een marteling. Ik hield me bezig met het vervolgen van democratieactivisten en Falun Gong beoefenaars. Dit ging in tegen mijn geweten en ik leed onder dat schuldgevoel. Onder deze omstandigheden voelde ik me verplicht om uit de schaduw te treden en naar buiten te komen.

Momenteel wacht u op de beslissing voor uw aanvraag tot politiek asiel. Welke publieke ondersteuning heb je nodig?

Chen: Momenteel is het nog onzeker of ik in Australië kan blijven. Het is voor de Australische regering nog steeds mogelijk om terug naar China te sturen. Ik hoop dat het publiek mij de moed en steun kan blijven geven en mijn zaak meer bekendheid kan geven. Dit zou mij een veiliger gevoel geven.

Ik vernam dat ouders in de (Australische) school waar je dochter les volgt actie ondernamen om u te steunen. Kan je ons hier meer over vertellen?

Chen: Ik ontving verschillende steunbetuigingen gedurende deze twee dagen. Ouders en leerkrachten van de school waar mijn dochter les volgt hielden “familieondersteunings” activiteiten om ons te steunen. Dit toont aan dat de Australische bevolking aandacht heeft en steun geeft aan China’s mensenrechtenproblemen. Ik wil hen hier vandaag bedanken voor hun steun en hulp.

Oorspronkelijk was je de verantwoordelijke voor de zaken die te maken hadden met overzeese Falun gong beoefenaars, democratieactivisten, Tibetaanse en Taiwanese groeperingen enz. Op welke manier hield je toezicht op hen?

Chen: We hielden hun activiteiten in het oog, de stappen die zij ondernamen en wat zij deden. Dan konden speelden wij deze informatie door aan de CCP en de CCP zou dan specifieke tegen-activiteiten organiseren.  Het is een soort ‘ik zet het je meteen betaald’ spelletje, met de bedoeling de pro-democratie bewegingen te onderdrukken om de eigen tirannie te beschermen. Ik steunde vroeger zelf de pro-democratische bewegingen vanaf het 4 juni incident op het Plein van de Hemelse Vrede. Nu, steun ik de democratische bewegingen nog meer. Ik hoop dat China op een dag haar politiek systeem fundamenteel zal veranderen.

Sommige mensen beweren dat als een diplomaat overloopt, hij landsverraad zou plegen. Hoe kijkt u daar tegen aan?

Chen: als diplomaat is het mijn de plicht om mijn land te dienen. Maar waar ik deed, was helemaal niet het verdedigen van de belangen van mijn land, maar louter het vervolgen van mijn eigen volk en mijzelf. Eigenlijk werd ik een instrument dat door de CCP werd gebruikt om mijn eigen volk te vervolgen. Het druist in tegen mijn geweten. Ik heb mijn land niet verraden. Wat ik verraadde is de dictatoriale Partij die reeds lang door iedereen wordt verafschuwd.

Hoe de CCP ook maar de middelen aanwent “om de geavanceerde natuur van de partijleden hoog te houden,” reeds meer dan 4 miljoen mensen in China zegden hun lidmaatschap van de CCP, de Communistische Jeugd Liga en de Jonge Pioniers op – een uitgesproken breuk met het despotisme van de CCP heerschappij, en dit aantal wordt dagelijks groter. Hoe kijkt u aan tegen dit tij van resignaties uit de CCP?

Chen: Dit grote tij van terugtrekking uit de CCP is historisch gezien onvermijdelijk. Op een dag zal de CCP nog maar enkele mensen over hebben. Uiteindelijk zal het volk in opstand komen en het omverwerpen. Dan zal het tijdperk van de democratie zich aandienen. De CCP preekt de Drie Representaties, “een geavanceerde natuur van partijleden” en lanceerde de beweging om “de geavanceerde natuur van de partijleden hoog te houden”… maar het is eigenlijk rot tot op het bot, niets werkt nog.

Wat is de levensstandaard van een Chinees diplomaat?

Chen: In China behoor ik tot de lagere middenklasse, wat OK zou moeten zijn. Maar alle funtionarissen op hoog niveau zijn erg rijk en hebben enorme bankrekeningen overzee. Waar komt dat geld vandaan? Het geld werd verkregen door corruptie, steekpenningen en illegale handel. Gewone ambtenaren hebben geen macht en kunnen niet zo rijk worden; de laaggeplaatste ambtenaren kunnen enkel de instrumenten worden van de hoger geplaatste ambtenaren om het volk te onderdrukken en hun geld te stelen.

Australië heeft een goede handelsrelatie met China; Australië negeert zelfs vaak de Chinese mensenrechtensituaties omwille van economische belangen. Denk jij dat de Chinese economie werkelijk zo goed is als zij eruit ziet?

Chen: Volgens mij kunnen mensen buiten China de indruk krijgen dat de Chinese economie welvarend en goed is. Eigenlijk bestaan er heel veel crisissen en problemen. De financiële crisis staat op het randje van ineenstorten. Nu, de zogenaamde staatsondernemingen bevinden zich allemaal in een staat van armoede en vele onder hen zijn private ondernemingen geworden. De buitenkant van deze economie is eigenlijk één grote illusie; Er heerst een grote leemte tussen de armen en de rijken. De arbeiders die afgedankt worden, kunnen nauwelijks in hun laagste levensstandaard voorzien, maar de rijke mensen beschikken over onnoemelijk veel geld. Zij werden rijk onder het beheer van de CCP. Jiang Zemin nam zelfs de kapitalisten in dienst van de CCP, zou deze Partij dan nog steeds het gewone volk vertegenwoordigen? Het is compleet veranderd en zelfs nog slechter geworden.

Wat vindt u van de CCP?

Chen: De CCP vermoorde mijn vader tijdens de Culturele Revolutie en mijn familie werd uiteengerukt door deze vervolging, maar daarvoor moest ik \[de CCP] bedanken en hen diep erkentelijk zijn. Zoals iemand al zei, ik studeerde in de Universiteit voor Buitenlandse Aangelegenheden en later werd ik een diplomaat en had ik een succesvolle carrière; de CCP gaf mij dit alles. Maar in feite was de reden dat ik aan deze universiteit kon studeren, het feit dat ik heel hard studeerde. Tijdens de periode dat ik bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkte, werd ik geleidelijk aan een deel van de CCP’s staatsapparaat. Toen ik naar Sydney vertrok, bestond mijn taak voornamelijk uit het tegenwerken van de democratische bewegingen en de Falun Gong groepering - wat indruiste tegen mijn geweten en mijn wensen. Op deze manier brengt de CCP mensen ertoe om met een verwrongen geestesingesteldheid door het leven te gaan. Het ging in tegen mijn wensen en geweten.

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular