Voormalig Chinees gevangenisdirecteur Han Guangsheng getuigt over de vervolging van Falun Gong door de CCP

14-08-2007 Ooggetuigen

Op 5 augustus 2005 vond een workshop plaats over de Negen Commentaren op de Communistische Partij in het Bahen centrum van de Universiteit van Toronto, Canada. Voormalig Canadees parlementslid Sheila Copps en andere regeringsleiders namen deel aan de workshop. Han Guangshen, voormalig directeur van het Juridisch Bureau van Shenyang in de provincie Liaoning, China, zei tijdens zijn eerste publieke optreden: "Sinds 1999 vervolgt de Chinese Communistische Partij (CCP) Falun Gong. Het is de zoveelste catastrofe. Vele beoefenaars zijn de dood in gemarteld en vele families zijn uit elkaar gerukt."

Han Guangshen, voormalig directeur van het Juridisch Bureau van Shenyang in de Liaoning provincie.
Op 5 augustus 2005 vond een workshop plaats over de Negen Commentaren op  de Communistische Partij in het Bahen centrum van de Universiteit van Toronto, Canada. Voormalig Canadees parlementslid Sheila Copps en andere regeringsleiders namen deel aan de workshop.  Han Guangshen, voormalig directeur van het Juridisch Bureau van Shenyang in de provincie Liaoning, China, zei tijdens zijn eerste publieke optreden: "Sinds 1999 vervolgt de Chinese Communistische Partij (CCP) Falun Gong. Het is de zoveelste catastrofe. Vele beoefenaars zijn de dood in gemarteld en vele families zijn uit elkaar gerukt."

Volgens een uitzending van Sound of Hope Radio van 11 augustus, verliet dhr. Han de CCP en gaf hij zijn baan op in september 2001. Recentelijk verwierp hij publiekelijk de CCP en sprak hij zich uit over de misdadige aard van de CCP.

In zijn speech zei dhr. Han: "De CCP beweert dat de belangen van het volk boven alle andere staan. Feitelijk is de politiek van de CCP er één die de interesses van de CCP boven alle andere plaatst, om maar niet te spreken van de Culturele Revolutie, en over hoe de CCP de democratische beweging verpletterde op 4 juni 1989, waarbij ze talloze ongewapende studenten en anderen doodde. In 1999 begon de CCP met de vervolging van Falun Gong, wat leidde tot de zoveelste catastrofe."

Dhr. Han vervolgde: "De CCP richtte het Gestapo-achtige 6-10 Bureau op op elk niveau, van het centrale bestuur tot elk stadsbestuur. Het werd het 6-10 Bureau genoemd omdat het opgericht werd op 10 juni, 1999. Aan het hoofd van het 6-10 Bureau staat Luo Gan, secretaris van het Politieke en Juridische Comité van de CCP. In Shenyang waar ik woonde, werd het 6-10 Bureau geleid door de vice-secretaris van het stedelijke CCP-comité. Zowel het Departement Volksveiligheid als het procuratoraat, de rechtbank, het Juridisch Bureau en het Veiligheidsbureau staan allemaal onder haar controle. Elk district, elke stad, elk bureau volgt de orders van het 6-10 bureau. Met andere woorden, de overheidsfunctionarissen op ieder niveau staan onder het bevel van het 6-10 Bureau van de CCP. Op die manier gaat de CCP voorbij aan de wet en de grondwet om Falun Gong te vervolgen. Daar komt nog eens bij dat alle bevelen mondeling doorgegeven worden zonder geschreven documenten. Tienduizenden \[Falun Gong] beoefenaars zijn naar werkkampen gestuurd zonder enige vorm van proces en verloren hun vrijheid. Zij werden onderworpen aan hersenspoeling en misbruik. Velen zijn de dood in gemarteld en vele families zijn uit elkaar gerukt."

Dhr. Han zei: "Ik had de leiding over vier werkkampen die zowat 1.000 mannelijke gevangenen herbergden. Toen de vervolging van Falun Gong begon, waren er drie kampen waar Falun Gong beoefenaars zaten, wel 500. De martelmethodes gebruikt in de werkkampen waar ik van weet, zijn elektrische knuppels van wel 15.000 Volt. Een vijftien jarig meisje werd niet gespaard. Andere martelingen zijn gedwongen hersenspoelingen, niet laten slapen gedurende wel drie dagen, en het prikken van de dijen met naalden om de beoefenaars hun geloof te doen opgeven. Zij die bezweken onder de druk werden gedwongen degenen die volharden in hun geloof te vervolgen. Beoefenaars werden zowel lichamelijk als geestelijk gefolterd. Zij werden gedwongen slavenarbeid te doen. Sommige van de dingen die zij maakten waren kerstboompjes, kerstgeschenkjes, kleine kunstvoorwerpjes, grotendeels voor export bestemd. Hoewel ik de beoefenaars trachtte te beschermen, was er weinig dat ik kon doen."

 "De vervolging van Falun Gong is economisch verwoestend. De kostprijs van de vier werkkampen die ik beheerde bedroeg gemiddeld 10 miljoen yuan (één miljoen euro). Nadat de beoefenaars er werden ondergebracht, na de bouw van nieuwe cellen en de aankoop van apparatuur en tv's voor het hersenspoelen van beoefenaars en de extra kosten voor bewaking steeg de kostprijs met zowat 7 à 8 miljoen yuan - 70% à 80% meer. Ik spreek hier niet over de kosten van het Masanjia Werkkamp (het meest beruchte werkkamp voor Falun Gong beoefenaars - red), waar ik niet de leiding over had. De politiekosten voor de vervolging van Falun Gong zijn het hoogst, zowat tweemaal de onkosten van het juridische systeem. Ik heb het hier over de onkosten van twee departementen in één stad voor één jaar. De laatste zes jaar wordt de totale kost van de vervolging voor het hele land geraamd in de tientallen miljarden tot honderden miljarden yuan (tientallen miljarden euros), misschien wel meer."

Als besluit zei dhr. Han: "Enkele maanden geleden publiceerde The Epoch Times 'de Negen Commentaren op de Communistische Partij', die de boosaardige natuur van de CCP volledig blootlegt, wat leidde tot grootschalige resignaties van de CCP. De CCP staat op het punt in te storten. Het is tegen de hemel en de mens en zal geëlimineerd worden."

Bron: Clearwisdom.net 12 augustus, 2005

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular