Getuigenis over de wreedheden die gepleegd worden in Masanjia Gedwongen Arbeidskamp

28-05-2008 Ooggetuigen

Bewakers van het Masanjia Gedwongen Arbeidskamp in Shenyang, Liaoning provincie, zijn Falun Gong beoefenaars brutaal aan het vervolgen door middel van vervolgingsmethodes zoals foltering, hersenspoeling en zware gedwongen arbeid.  Het volgende is wat ikzelf ervoer en getuigenis van was toen ik in Masanjia zat opgesloten.

Eerst en vooral zou ik iets willen vertellen over de zware gedwongen arbeid die beoefenaars moeten uitvoeren.  Iedere dag moeten beoefenaars gedurende 17 uren werken.  Tijdstippen voor maaltijden en toiletbezoeken zijn beperkt.  Soms zijn  toiletbezoeken beperkt tot tweemaal per dag.  De arbeid bestaat meestal uit handvaardigheden en de meeste producten zijn synthetische bloemen.  Tussen augustus en september werden we gedwongen om look te snijden of gember te pellen gedurende meer dan tien uren per dag.  Vele beoefenaars hun huid spleet open en veretterde.  

We maakten de bloemen in onze cellen en dit hield ook het bespuiten van verf in.  De meeste sprays zijn giftig en dit beïnvloedde onze ademhaling.  Degenen die zulk werk deden, hadden ook last van hoofdpijn, overgeven en waren vermoeid.  Bewaker Shi Yu was bang dat de mensen doorheen de ramen zouden kunnen kijken en zo zouden ontdekken wat er gaande was in de cellen dus bedekte hij de ramen met papier.  

Op een dag eind november 2007 bezochten mensen het arbeidskamp.  De bewakers verwijderden het papier, poetsten de cellen, verstopten alles dat iets te maken had met de gedwongen arbeid en namen de beoefenaars mee naar workshops van medegevangenen die niet beoefenden.  Toen de bezoekers weggingen, bedekten de bewakers de ramen opnieuw met papier.  De beoefenaars werden opnieuw naar hun cellen gebracht om de synthetische bloemen te maken.  Shi Yu folterde degenen die informatie aan de buitenwereld hadden gegeven.  Telkens wanneer er bezoekers kwamen, voorzagen de bewakers beter en meer voedsel.  Beoefenaars werden eens gevoed met grof graan.  Niemand durfde te klagen omdat degene die klaagde gefolterd werd.

Meestal was het niet toegelaten om naar het toilet te gaan tijdens de werkuren.  Op 6 september 2007 vroegen beoefenaars aan de toezichters voor extra tijd om naar het toilet te gaan.  Het werd niet toegestaan.  Vele mensen moesten urineren in hun broek.  Wanneer mevrouw Kang Xiaoyan vroeg om het toilet te gebruiken, werd ze verbaal uitgescholden.  Ze werd niet toegelaten om haar familie te zien gedurende drie maanden en de bewakers probeerden haar gedwongen arbeidstermijn te verlengen.  

Mevrouw Feng Guobi was in haar zestiger jaren.  Ze liep een gebroken been op ten gevolge van de folteringen en ze kon niet meer zitten.  De bewakers lieten haar niet toe om naar het toilet te gaan.  De oudere vrouw viel flauw omdat ze niet kon urineren. Ze was meer dan tien dagen bedlegerig.

Hersenspoeling is één van de onmenselijke methoden gebruikt door de bewakers van Masanjia Gedwongen Arbeidskamp.  Ze gebruikten vooral degenen die ineengestort waren door de foltering en die zich tegen Falun Gong hadden gekeerd om te helpen met het heropvoeden (hersenspoelen) van de beoefenaars.  Deze collaborateurs waren als robots en deden alles wat de bewakers hen vroegen.  Ze werden tot werktuigen gemaakt die beoefenaars vervolgden en ze werden onderdrukt en makkelijk gemanipuleerd door de bewakers.  Li Mian en Li Teng zijn voormalige beoefenaars.  Gedurende meerdere jaren hebben ze beoefenaars gefolterd.  Bewaker Guan Liying beval hen om mevrouw Xu Hui, mevrouw Sheng Lianying en mevrouw Geng Lili te vervolgen.  De beoefenaars werden geboeid, opgehangen en brutaal geslagen.  Mevrouw Geng Lili mergelde uit ten gevolge van deze misbruiken.  Mevrouw Junying werd geboeid en opgehangen in de lucht voor acht dagen in de Donggang martelkamer.  Ze was bijna verlamd nadien.  Nieuwe binnengebrachte beoefenaars of degenen die weigerden om hun geloof op te geven werden allemaal opgesloten in de Donggang martelkamer.  Hier is het dat ze beoefenaars onmenselijk folteren.  Donggang is in het oostelijke deel van het gebouw.  De deuren en ramen worden bedekt met gordijnen ten allen tijde, en niemand anders kan dit gebied betreden.

Op een nacht midden september 2007 stak bewaker Wang Xiaofeng mevr.Lu Ling (een beoefenaar van Beijing) in de Donggang martelkamer.  Hij probeerde haar de drie statements te doen schrijven.  Mevr. Lu weigerde dit te doen.  Wang Xiaofeng vertelde de anderen om voorbereide statements te brengen en eiste aan mevr. Lu dit te ondertekenen.  Mevr. Lu weigerde.  Wang Xiaofeng hing mevr. Lu op gedurende een maand.  Nadat ze terug beneden werd gebracht, bleek ze verlamd te zijn.  In augustus van datzelfde jaar weigerde beoefenaar mevr. Wang Lijun om een gevangenisuniform te dragen en ze gehoorzaamde geen enkele bewaker.  \[noot: Omdat Falun Gong beoefenaars geen enkele misdaad hebben gepleegd en niet zouden moeten opgesloten zitten, protesteren gevangengenomen beoefenaars vaak tegen de illegale opsluiting door te weigeren een gevangenisuniform te dragen of door te weigeren de orders van de bewakers op te volgen]  Ze werd opgehangen, geslagen en verbaal uitgescholden door Wang Xiaofeng.  Later werd ze geboeid aan het bed gedurende meer dan twee maanden.  Mevr. Han Xiujian, 58 jaar, gaf uiteindelijk toe ten gevolge van de extreme druk  en de brutale fysische foltering en schreef de drie statements.  In juli verklaarde mevr. Han Xiujian haar statements ongeldig.  Wang Xiaofeng folterde mevr.Han Xiujian onmenselijk en handboeide haar aan het bed gedurende meer dan een maand.

In september 2007 zong mevr. Xie Giuhua een lied over Falun Gong in de workshop.  Guan Yanjie, een voormalige beoefenaar, rapporteerde dit aan de bewaker van dienst.  Bewaker Cui Hong beval drie mannelijke bewakers om mevr. Xie Guihua te slaan.  Voormalige beoefenaars Yuan Shuzhen en Zhao Yonghua werden naar het Masanjia Gedwongen Arbeidskamp gebracht om er beoefenaars te folteren.  Yuan Shuzhen werd binnengebracht als een "leraar" om beoefenaars te "transformeren³".  Mevr.Han Junlin luisterde niet naar wat ze zei.  Yuan Shuzhen vloekte op mevr.Han Junlin en beweerde, "Als ik mevr.Han Junlin niet kan transformeren, zal ik niet teruggaan neer Masanjia."  Mevr.Han Junlin negeerde haar en had geen angst voor haar.  Yuan Shuzhen kon mevr.Han niet transformeren.  Midden november 2007 werden bewakers Shi Yu en Wang Xiaofeng vervangen.

We hopen dat internationale mensenrechtenorganisaties en activisten betrokken zullen worden om beoefenaars die gefolterd worden te helpen, en deze vervolging door de Chinese Communistische Partij te veroordelen en te stoppen.Bron: http://clearharmony.net/articles/200805/44410.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular