Gevangenen van Siping gevangenis slaan beoefenaars dood onder toezicht van cipiers

15-07-2009 Ooggetuigen

Ik werd onwettig opgesloten in de gevangenis van Siping in de provincie Jilin.  Hieronder beschrijf ik enkele van mijn ervaringen gedurende mijn onwettige gevangenschap en in het bijzonder de wrede aanvallen van gevangenen tegen Falun Dafa beoefenaars, die soms de dood tot gevolg hadden.  De cipiers waren zich goed bewust van deze aanvallen.

Meneer Dong Fengshan, een Falun Dafa beoefenaar uit het district Qianguo in de stad Songyuan, werd naar de Siping gevangenis gestuurd in oktober 2008 om er “getransformeerd” te worden, omdat hij volhardde in zijn beoefening van Falun Dafa.  Vijf gevangenen waaronder Wen Yanfeng, Wang Guoxiang, Di Shaoquan, Han Shuang en een andere niet geïdentificeerde gevangene, sloegen meneer Dong gedurende twee uur onder toezicht van cipiers.  Ze gebruikten speciale lederen zwepen die zo luid klonken dat de hele gevangenis het kon horen.  Meneer Dong was een vastberaden beoefenaar die geen woord uitschreeuwde, maar enkel stilletjes “Falun Dafa is goed” herhaalde terwijl hij geslagen werd. Meneer Dong was zo ernstig verwond dat hij de volgende dag overleed.

De familie van meneer Dong Fengshan is momenteel aan het onderhandelen met de ambtenaren van de gevangenis om de dood van meneer Dong te onderzoeken en om de moordenaars voor het gerecht te brengen.  De familie van meneer Dong werd een financiële schikking aangeboden maar ze weigerde dit te aanvaarden.
De vijf gevangenen die betrokken waren bij de dood van meneer Dong worden vastgehouden in speciale kleine cellen.  De cipiers echter zijn verantwoordelijk voor dit in elkaar slaan van meneer Dong.  De lederen zwepen worden normaal gezien alleen gebruikt door de cipiers.  Een cipier met de achternaam Yin had die avond  dienst.
Als een Falun Dafa beoefenaar in de gevangenis van Siping aankomt, vertelt de persoon die verantwoordelijk is voor de gevangeniscel de beoefenaar naar het toilet te gaan voor een “gesprek”.  De beoefenaar wordt er hard geslagen, ook als het iemand in de zestig of zeventig is, wanneer hij zegt dat hij zal doorgaan met het beoefenen van Falun Dafa.  De pak slaag zal doorgaan tot de beoefenaar zegt dat hij zal stoppen met de beoefening.

Han Jingjun, een gevangene die verantwoordelijk was voor een cel, en gevangene Chen Chuang namen beoefenaar meneer Gao Weixi, 70 jaar oud, mee naar een lege kamer en sloegen hem heel hard.  De klappen bleven doorgaan totdat meneer Gao “help me Meester” uitriep. Toen stopten ze met slaan.
In 2008 was Falun Dafa beoefenaar meneer Li Rui, 62, niet meer in staat om  gedurende drie maanden te lopen, omdat hij hevig was geslagen door de gevangenen Yang Xichen, Wang Qingyuan en anderen.

Falun Dafa beoefenaar meneer Shao Changpu werd in april 2009 naar de Siping gevangenis gestuurd.  Één van de “cel verantwoordelijken”, Han Jingjun, sloeg mijnheer Shao herhaaldelijk in de aanwezigheid van de cipiers en andere gevangenen,  wetende dat deze daden door de vingers werden gezien door de cipiers.  Alhoewel de beoefenaars ernstig werden geslagen, werden ze ook gedwongen om zwaar werk te verrichten.

Momenteel worden er in de gevangenis van Siping ongeveer negentig Falun Dafa beoefenaars onwettig vastgehouden, en de meeste van hen zitten in de Tiende Divisie (oorspronkelijk de “Opvoedingsdivisie” genoemd).  Iedere beoefenaar wordt in de gaten gehouden door een criminele gevangene.  Ze volgen de beoefenaars zelfs naar het toilet.  De criminele gevangenen dwingen beoefenaars, zelfs de ouderen, om het werk voor hen te doen, met inbegrip hun cel schoonmaken en de was doen, en ze minachten en slaan de beoefenaars naar willekeur.  Gevangenen Han Jingjun, Sun Gang en anderen sloegen beoefenaars Liu Xiaoyong, Qu Lian, Zhang Lizhi, and Wan Xuezhu heftig.

Beoefenaars werden gedwongen door de cipiers om het zogenaamde “gedachtenrapport” te schrijven, waarin hun opvattingen over Falun Dafa en de volbrachte taken stonden.  Ze werden geslagen als ze dit weigerden te doen.

In maart 2009 werd beoefenaar Wang Xuezhu gedurende een uur gewelddadig geslagen door gevangene Han Jingjun , omdat hij de namen van enkele gevangenen die Falun Dafa beoefenaars hadden vervolgd, had genoemd in zijn “gedachtenrapport”.

Chinese versie beschikbaar op: http://minghui.ca/mh/articles/2009/6/10/202496.html
Engelse versie is beschikbaar op: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/6/22/108508.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular