Mijn broer werd binnen tien dagen doodgemarteld in de gevangenis van Gangbei

23-10-2013 Ooggetuigen

(Minghui.org) Na 11 jaar lange opsluiting in de gevangenis werd ik op 26 april 2013 wegens medische redenen (slechte gezondheid) voorwaardelijk vrijgelaten. Bij mijn thuiskomen vernam ik dat mijn jongere broer genaamd Li Xiwang, gestorven was tien dagen nadat ze hem naar de gevangenis van Gangbei gebracht hadden. Ik wilde te weten komen hoe hij gestorven was. Volgens mijn zus verkeerde onze broer in goede gezondheid toen ze hem het laatst zag. Dat was voordat hij meegenomen werd naar de gevangenis van Gangbei.

Woordspelletjes

Volgens de overlijdensakte, opgesteld door het ziekenhuis, was de doodsoorzaak “plotseling overlijden”. Een andere Falun Gong beoefenaar uit Xingtai werd doodgeslagen en zijn overlijdensakte luidde dat de doodsoorzaak “verstikking en hartstilstand” was.


 Ik raadpleegde een arts die zei, “Dit is niet de doodsoorzaak. Ze doen erg vaag en proberen zo de oorzaak te verdoezelen. Ze spelen woordspelletjes.” Plotseling overlijden, verstikking en hartstilstand zijn termen die altijd gebruikt kunnen worden als doodsoorzaak.

Waarschijnlijk heb ik veel geluk gehad dat ik nog in leven ben en deze brief kan schrijven. Toen ik opgesloten zat in afdeling No 5 van de gevangenis van Gangbei in oktober 2005, zat ik in afzondering omdat ik geprobeerd had de propaganda uitzendingen die Falun Gong belasteren, te stoppen.

Marteling in de gevangenis van Gangbei

Ik werd in handboeien geslagen en geketend door de bewakers en de bewaker Zhang Shilin gaf een zestal gevangenen het bevel me in elkaar te slaan. De ranselingen duurden verscheidene uren en ik verloor tweemaal mijn bewustzijn. Nadat ze drugs door mijn keel gegoten hadden kwam ik terug tot bewustzijn.

De hierboven vermelde feiten zijn slechts een aantal martelingen die ik leed in de gevangenis van Gangbei. Dat was acht jaar geleden. Als ik hier nu niet over spreek, hoe kan men dan tot besef komen welke misdaden de bewakers in de gevangenis van Gangbei pleegden en verdoezelden? Heeft mijn broer ook zulke martelingen moeten doorstaan? Of erger? Is het slechts zo dat ik terug bij bewustzijn kwam en hij niet?

Doodsoorzaak – Anker martel methode

Er werd mij verteld dat mijn broer een martelmethode ondergaan had die de “anker martel methode” genoemd wordt. Bij deze martel methode worden de benen rechtopstaand gehouden door middel van ijzeren buizen, terwijl de handen geketend aan de grond worden vastgemaakt. De rug is gebogen en de benen zijn onbeweeglijk. Mijn broer bevond zich voor meer dan tien uur in deze vast geankerde positie (de maximale duur dat iemand dit kan volhouden is twee uur). Hij werd om middernacht dood gevonden.

Ik vernam dat nadat mijn broer gestorven was, de bewakers in de gevangenis van Gangbei het tijdstip van zijn sterven veranderden en een poging om hem te redden in scène hebben gezet hebben om zo hun misdaden te verdoezelen.

Het 610 bureau gaf het bevel “hem dood te martelen”

Toen ik opgesloten zat in de gevangenis van Gangbei, vernam ik dat na mijn broer daar naar toe gebracht was, een lid van het 610 bureau in Tianjin tegen de ambtenaren van gevangenis zei, “Die man, martel hem dood!”
 Dit incident verteld ons duidelijk dat de autoriteiten van de gevangenis van Gangbei de bevelen van het 610 Bureau strikt opvolgen en zelfs bereid zijn iemand dood te martelen als dat van hen gevraagd wordt.

Omdat deze richtlijnen door het 610 Bureau gegeven werden, ontvingen de familieleden van mijn broer 350,000 yuan (ongeveer $50,000), waarvan een gedeelte vergoed werd door het Ministerie van Burgerlijke Zaken, het gevangenisbureau en de gevangenis van Gangbei.

Gevangenis van Gangbei berucht voor het martelen van beoefenaars

Er werd mij verteld dat meer beoefenaars die opgesloten zaten in de gevangenis van Gangbei naar voren traden om te getuigen over de martelingen die daar uitgevoerd werden. Een klachtbrief met de in details vermelde martel methodes, met inbegrip van de anker martel methode en afranselingen, werd door een tiental andere slachtoffers ondertekend.

De politieke en juridische agentschappen van Tianjin weigerden een onderzoek op te starten ondanks de vele getuigenissen en bewijzen. Ik vernam informatie over een andere brief die rapporteerde dat de dood van mijn broer het gevolg was van de anker martel methode. Bovendien schreven twee mensen, dhr. Nie Baoli en Fan Jianming, een brief getiteld "Ik heb de verantwoordelijkheid om samen te werken met de recherche van de Gangbei gevangenis", welke getuigt van de martelingen die daar toegepast worden.

Nadat mijn schoonzus vrijgelaten werd, raakte ze betrokken bij de redding van dhr. Zhou Xiangyang, een beoefenaar die gemarteld was in de gevangenis van Gangbei. Ze schreef een brief waarin stond, “Laat de tragedie van het verliezen van een echtgenoot niet opnieuw gebeuren met andere families,” met de details erbij vermeld over haar overleden echtgenoot.

Nog een slachtoffer van China's gevangenissysteem was dhr. Zhu Wenhua. Hij werd dood geslagen in de gevangenis van Gangbei. Zijn familie heeft geen gerechtigheid gezocht.

China's politieke en juridische autoriteiten geven geen antwoord

Ik, de oudere broer van dhr. Li Xinwang, eis dat de gevangenis van Gangbei al het beeldmateriaal en video opnames die te maken hebben met mijn broer en het moment van zijn dood, beschikbaar stelt om te bekijken.

Deze brief, net zoals al de anderen, brengt nog een misdaad aan het licht die zich afspeelde in de gevangenis van Gangbei.

Ik vraag de respectievelijke agentschappen om onderzoek te verrichten naar de verdachten Zhang Shilin, Song Xuesen, Huang He en anderen voor het martelen en doden van mijn broer.

Ik wil gerechtigheid.

Li Xiliang, oudere broer van Li Xiwang
Juli 2013

Achtergrondinformatie:

Dhr. Li Xiwang was een kleine ondernemer uit het gebied Tianjin in Hebei. Omdat hij Falun Gong beoefende, arresteerde de politie hem en zijn vrouw mevr. Chen Liyan op 21 december 2010. Dhr. Li werd op 18 juli 2011 veroordeeld en overgebracht van de Binhai gevangenis naar de Gangbei gevangenis. Slechts tien dagen na zijn opsluiting stierf hij als gevolg van de anker martel methode.

Dhr. Li werd voordien ook al eens tot acht jaar cel veroordeeld voor het beoefenen van Falun Gong. Hij werd in de gevangenis van Gangbei vastgehouden en brutaal gemarteld. Hij verloor zijn gehoor door de slagen tegen zijn hoofd. De bewakers bonden hem vast aan een paal en dwongen hem met zijn gezicht naar de grond te kijken. Ze bevestigden zeer zware kettingen aan zijn voeten en maakten zijn voeten vast aan twee palen. Eén voet werd hoger vastgemaakt dan de andere. Hij werd op deze manier voor 28 dagen lang gemarteld. Ze hadden niet verwacht dat hij nog leefde toen ze hem losmaakten van de twee palen.

Dhr. Li overleefde de anker martel methode niet, nadat hij naar de gevangenis van Gangbei was overgebracht in 2011. Hij laat vrouw en zoon achter.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2013/9/25/142399.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular