Zakenvrouw vlucht naar Australië na sluiting winkel door Chinese politie en getuigt over de vervolging van Falun Gong uit eerste hand

19-12-2005 Ooggetuigen

Mevr. Juan Xu was een succesvolle zakenvrouw in China. Dit jaar vluchtte zij echter naar Australië, nadat de Chinese politie 2 maanden eerder in Yancheng in de provincie Jiangsu haar kledingwinkel sloot omdat sommige van haar werknemers Falun Gong beoefenaars waren. De Chinese politie en het 610-bureau (geheime politie) vermoedden dat zij Falun Gong beoefenaars hielp met het produceren van materiaal dat Falun Gong beoefenaars gebruiken om de waarheid over de vervolging van Falun Gong in China bekend te maken.

Mevr. Juan Xu, een succesvolle zakenvrouw in China, zag zich genoodzaakt uit China te vluchten.
Mevr. Juan, zelf een Falun Gong beoefenaar, zei ook dat plaatselijke beoefenaars kopies maakten van de “Negen Commentaren over de Communistische Partij”, nadat zij een originele kopij China binnenbracht na een bezoek aan Australië eerder dit jaar.

Het opdoeken van haar bedrijf maakte deel uit van een plaatselijke razzia op Falun Gong beoefenaars waarbij 30 beoefenaars werden gearresteerd, waarvan er 16 tewerkgesteld waren in haar bedrijf. Onder die 16 bevond zich een vrouw van 28 jaar die thuis voor haar 8 maand oude baby zorgde terwijl haar man voor zijn werk uit de stad was. Mevr. Juan zei dat de politie de vrouw dwong haar baby achter te laten. Mevr. Juan vluchtte naar een andere stad waar zij kennismaakte met de echtgenoot van de opgepakte vrouw, die haar vertelde dat hij bij zijn thuiskomst zijn dochter dood had aangetroffen. Niemand had hun familie op de hoogte gebracht en het kind stierf door verwaarlozing. De politie wilde hem niet vertellen waar zij zijn vrouw vasthielden. 

Gedurende de 6 jaar van de vervolging van Falun Gong in China werd mevr. Juan zich via persoonlijke ervaring bewust van de ernst van de vervolging – zij vertelde dat zij getuige was van de massale arrestaties, stond een tiener van buren bij nadat die door de politie was verkracht, hoorde het geschreeuw van naakte Falun Gong beoefenaars die werden afgeranseld in het landelijke politiekantoor. Zij hoorde eveneens van haar neef, die in een psychiatrische instelling werkte, dat Falun Gong beoefenaars die opgesloten waren in arbeidskampen en weigerden de beoefening op te geven, naar psychiatrische instellingen werden gebracht. Daar kregen ze injecties met schadelijke vloeistoffen. Gelijkaardige voorvallen werden door mensenrechtenorganisaties gedocumenteerd.

Mevr. Juan vertelde over een beoefenaar, Li Qin. In maart 2000 werd hij opgepakt omdat hij in Beijing beroep ging aantekenen. Hij werd naar een gevangenis gebracht waar hij op een zodanige manier werd gemarteld dat hij een verklaring ondertekende om de beoefening op te geven. Bij hem thuis aangekomen, werd hij door de politie verplicht om met zijn voet op een foto van de stichter van Falun Gong, de heer Li Hongzhi, te stampen.

“Hij weigerde en werd daarop non-stop geslagen totdat zijn linkerbeen gebroken was. Hij werd opnieuw gearresteerd en naar een werkkamp gebracht. Dat was de laatste keer dat iemand nog iets van hem hoorde,” zei mevr. Juan via een tolk.

Li Qin’s vrouw en dochter beoefenenden ook Falun Gong, maar stopten ermee nadat zij werden gemarteld. Zij mochten echter niet naar hun huis terugkeren aangezien Li Qin opnieuw was gearresteerd. Zij konden niet op enige steun van familie en vrienden rekenen omdat de harde staatspropaganda Falun Gong beoefenaars brandmerkt als sociale paria’s en gevaarlijke elementen. Mevr. Juan zei dat zij hen hielp door hen aan te nemen in haar bedrijf.

“Indien ouders Falun Gong beoefenen, worden hun kinderen gediscrimineerd. Op het werk wordt men ontslagen, aangezien niemand een falun Gong beoefenaar wil tewerkstellen,” zei mevr. Juan.

“De mensen apen de propaganda na... na zovele jaren onder het juk van de Communistische Partij te hebben geleefd, zijn de Chinese mensen zodanig door de Partij-cultuur en het partij-denken geïndoctrineerd. Als de Partij zegt dat je slecht bent – dan ben je dat ook,” zei mevr. Juan.

De politie wist niets af van haar beoefening aangezien zij pas net vóór de vervolging Falun Gong begon te beoefenen. Gedurende al die tijd dat zij Falun Gong beoefende, hielp zij andere Falun Gong beoefenaars en gaf zij les aan de gediscrimineerde kinderen van beoefenaars. Zij bezocht eveneens de ambtenaren van haar streek, in de hoop hen te overtuigen niet blindelings de haatpropaganda van de regering te geloven.

“Ik gebruikte een andere identiteit om de waarheid aan de overheidsfunctionarissen te vertellen en zei hen dat beoefenaars goed zijn en mededogend tegenover iedereen,” zie mevr. Juan.

Toen in juni de politie haar bedrijf sloot en haar bankrekening bevroor, dook zij onder. Danzij hulp was zij in staat om uit China te vluchten en asiel in Australië aan te vragen.

Volgens het verslag van de Speciale Rapporteur over Marteling van de V.N. van 2004, kwam China met haar 420 pagina’s het meest aan bod van alle 115 landen die bestudeerd werden. Van de meer dan 130 gevallen van mishandeling en misbruik werden er ongeveer 100 begaan tegen Falun Gong beoefenaars.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular